Průchodná výška | stavimbydlim.cz
Home stavebni-slovnik Průchodná výška
0

Průchodná výška

0

Průchodná výška se měří na kolmici ke schodišťovému rameni a určuje vzdálenost mezi schodištovými stupni a stropem schodiště. Minimální průchodná výška schodiště je 1900 mm a vypočte se ze vztahu hp = 750 + 1500*cosα, kde α je sklon schodištového ramene. POZOR: Nepleťte si průchodnou výšku s podchodnou výškou. Podchodná výška se měří na svislici a také její minimální hodnota a výpočet jsou odlišné.

Ukázkový návrh schodiště je uveden v článku výpočet a návrh schodiště.