cena geometrického plánu Archivy | stavimbydlim.cz
Home Tag "cena geometrického plánu"

Co je potřeba pro rozdělení pozemku?

Redakce
0
Máte velký pozemek a potřebujete jej rozparcelovat? Víte, co vše je potřeba vyřídit pro zdárné rozdělení pozemku? V tomto podrobném návodu uvádíme, jak postupovat při dělení pozemků. Od 1. 1. 2018 vešla v účinnost novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a katastrálního zákona č. 256/2013 Sb., která se v jednom určitém bodě zásadně dotkla podmínek pro dělení pozemků. […]

Kdy a proč zaměřit a vytyčit pozemek?

Redakce
0
Zaměřování a vytyčování pozemků spadá pod geodetické práce prováděné geodetem či geodetickou kanceláří a rozumí se tím vyznačení hranic pozemků v terénu dle dostupných mapových podkladů z katastru nemovitostí. Vytyčení pozemku je nutné provést v několika případech, které si spolu s postupem vytyčování pozemku uvedeme níže. Kdy je potřeba pozemek zaměřit a vytyčit? Pozemek je potřeba zaměřit a vytyčit […]