Co je potřeba pro rozdělení pozemku?

Máte velký pozemek a potřebujete jej rozparcelovat? Víte, co vše je potřeba vyřídit pro zdárné rozdělení pozemku? V tomto podrobném návodu uvádíme, jak postupovat při dělení pozemků.

Od 1. 1. 2018 vešla v účinnost novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a katastrálního zákona č. 256/2013 Sb., která se v jednom určitém bodě zásadně dotkla podmínek pro dělení pozemků. Zatímco do konce roku 2017 bylo pro rozdělení pozemku potřeba při návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí přikládat i kupní smlouvu, na základě které došlo ke změně právního vztahu, nově se nic takového přikládat nemusí. Pro rozdělení pozemku tedy stačí pouze územní rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Co je potřeba pro rozdělení pozemku?

Rozhodnutí stavebního úřadu

Ze všeho nejdříve je nutné zajistit souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením pozemků. K tomu, aby mohli na stavebním úřadě záměr posoudit, potřebují:

 • Vyplněnou žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku (příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
 • Doklad prokazující vlastnické právo žadatele (pokud nelze vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem).
 • Plnou moc v případě, že vás někdo zastupuje.
 • Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům.
 • Seznam a adresy osob, jejichž vlastnické či jiné právo k sousedním stavbám a pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
 • Celkovou situaci zamýšleného záměru – na výřezu z katastrální mapy včetně parcelních čísel (parcelní číslo je číselné označení ucelené a ohraničené části pozemku) se zaznačí nové hranice pozemků – jedná se pouze o návrh geometrického plánu.
 • Prokázání souladu dělení pozemků s platnou územně plánovací dokumentací a s cíli územního plánování. V tomto případě je vhodné zajít na příslušný obecní úřad, kde je potřeba odsouhlasit provedení záměru rozdělení pozemků. Takto se též předejde budoucím problémům, kdy obec nemusí se způsobem dělení pozemků souhlasit.

Geodeta, projektanta, zedníka, pokrývače, tesaře, elektrikáře. Najdeme vám kohokoli a zdarma. Vyplňte nezávazný poptávkový formulář, získejte cenové nabídky a vyberte si tu nejvýhodnější.

 • Závazná stanoviska dotčených orgánů (OŽP, ochrana vod a krajiny, ochrana lesa, památková péče, doprava, ochrana ZPF).
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu napojení.

Kompletní seznam příloh k žádosti o vydání rozhodnutí je uveden přímo v tomto formuláři na jeho konci. Formulář „Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků“ – jedná se o přílohu č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

V žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se uvedou identifikační údaje žadatele, navržené pozemky, kterých se dělení týká, uvede se popis navrhovaného dělení pozemků s uvedením výměr nově vznikajících pozemků. Na závěr se připojí datum a podpis.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

rozdělení pozemku krok za krokem
Jak rozdělit pozemek? (fotoarchiv stavimbydlim.cz)

Geometrický plán pro rozdělení pozemku

Jestliže stavební úřad vydal souhlas s dělením pozemku, lze do akce povolat geodety, kteří pozemek, který je předmětem dělení, zaměří a vytyčí. V terénu se vytyčí také hranice nově vzniklých pozemků, které se zaměří. Všechna naměřená data se následně zaznačí do finálního geometrického plánu pro rozdělení pozemku, který zpracuje úředně pověřený geodet. Takto vyhotovený geometrický plán tvoří povinnou přílohu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Číslo tohoto geometrického plánu se také následně uvádí při prodeji pozemků v kupních smlouvách.

Poptat geodeta, který vám pozemek zaměří a následně zpracuje geometrický plán, můžete například na těchto stránkách. Na stránkách ČUZK si posléze můžete ověřit, zda je geodet úředně pověřený.

Kupní smlouva na pozemek

Pokud jste pozemek rozdělovali za účelem prodeje a máte již kupce, můžete sepsat kupní smlouvu a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uskutečnit ihned při návrhu na vklad změny do KN týkající se rozdělení pozemku.

Pokud však kupce na pozemek nemáte, nevadí. Od 1. 1. 2018, kdy vešla v účinnost novela katastrálního zákona, již při podání návrhu na vklad do KN při rozdělování pozemků nemusíte kupní smlouvu dokládat.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Formulář „Návrh na vklad do katastru nemovitostí“

Máte-li zpracovaný geometrický plán, zajištěný souhlas s dělením pozemku příslušného stavebního úřadu a příp. sepsané kupní smlouvy, nyní zbývá vyplnit příslušný formulář na podání návrhu na vklad do KN. Všechny potřebné formuláře pro podání návrhu na vklad do KN naleznete ZDE.

Návrh na vklad do KN si můžete vyplnit sami, ovšem riskujete to, že na základě nedostatku či chyby ve formuláři vám katastrální úřad návrh nepřijme. Pokud si nejste vyplněním návrhu jisti, požádejte o pomoc někoho, kdo se tímto zabývá.

Po podání návrhu na vklad katastrální úřad do 24 hodin zaznačí tzv. „plombu“ pomocí písmene „P“ do katastru nemovitostí. Poté katastrální úřad informuje vlastníka nemovitosti o probíhajících změnách, a to buď dopisem, SMS zprávou, e-mailem či zprávou do datové schránky. Následně začíná běžet 20 denní ochranná lhůta. Ta slouží především vlastníkovi nemovitosti k tomu, aby se ohradil k probíhajícím změnám v případě, že jsou neoprávněné. Teprve po uplynuté této lhůty je možné provést vklad práva do KN. Katastrální úřad má na vyřízení návrhu na vklad 30 dní.

Formulář „návrh na vklad práva do KN“ je možné vyplnit v on-line aplikaci na stránkách cuzk.cz, pro případ dělení pozemků však tuto aplikaci nelze využít, jelikož nově vzniklý pozemek ještě není v katastru nemovitostí zaznačen. V ostatních případech je však aplikace dobrým pomocníkem a nabízí intuitivní a jednoduché ovládání.

Jaká je cena rozdělení pozemku?

Nejdražší položkou na rozdělení pozemků je vyhotovení geometrického plánu, jehož cena je závislá na rozsahu prováděných prací. Standardně se však cena geometrického plánu pohybuje v rozmezí od 3 000,-Kč do 6 000,-Kč. Cena je taktéž ovlivněna množstvím nově zaměřených a stabilizovaných bodů – pomocí stabilizačních plastových značek.

Další významnou položkou je správní poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, a to ve výši 1 000,-Kč. Pokud však pozemek dělíte na více částí, z nichž u každé převádíte vlastnická práva zvlášť, za každý tento návrh platíte zmíněnou sumu 1 000,-Kč.

Nechte si zaslat cenové nabídky za zpracování geometrického plánu od více geodetů ve vašem okolí. Výběrem geodeta můžete ušetřit i několik set korun. Vyplňte nazávazný poptávkový formulář, první cenové nabídky vám přijdou do několika hodin.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 

2 komentáře u „Co je potřeba pro rozdělení pozemku?“

 1. Dobrý den,
  chci rozdělit pozemek, jehož jsem vylucny vlastník. Pozemek je součástí územního rozhodnutí. 1/ Potrebuji k rozdělení souhlas ostatnich ucastniku ur. Jedná se o rozdělení bez změny vlastníka.
  2/ Potřebuji k rozdělení souhlas ostatnich ucastniku ur, v případě, že jednu z části pozemku převedou na jiného vlastníka?

  S pozdravem Daniel Janda

 2. Zdravím,

  podle toho, co je psáno v příloze č. 4 vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu není potřeba dokládat souhlasy účastníků řízení. Pro rozdělení pozemku, ať už za účelem změny vlastníka či nikoliv, postačí seznam a adresy osob, jejichž vlastnické či jiné právo k sousedním stavbám a pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
  Nejlepším řešením je kontaktovat přímo příslušný stavební úřad, který Vám na základě konkrétní situace sdělí, jaké podklady pro rozdělení pozemku bude potřeba doložit.

  Zdraví Roman L.

Komentáře nejsou povoleny.