Udržovací práce dle stavebního zákona

Co jsou to udržovací práce? Jsou to stavební práce na objektu, u kterých dle stavebního zákona není nutné vyřizovat stavební povolení ani ohlášení stavby.

Co jsou udržovací práce – definice a příklady udržovacích prací

Udržovací práce, jsou stavební práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební zákon ukládá také vlastníkovi stavby a zařízení povinnost udržovat stavbu a zařízení v dobrém a řádném stavu po celou dobu jejich existence. Ve zvláštních případech vyžaduje stavební úprava ohlášení stavebnímu úřadu.

Udržovací práce bez povinnosti ohlášení

Udržovací práce jsou definované zákonem č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení.

 • opravy fasády a vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah a dlažeb, výměna a opravy střešní krytiny, opravy povrchu plochých střech, komínových těles, opravy vnitřních instalací, výměna, opravy a nátěry oplechování střech, žlabů a odpadních dešťových svodů, opravy oken a dveří a jejich nátěry, výměna dveří a oken a opravy oplocení, nemění-li se jimi vzhled stavby,
 • výměna nepodstatných částí konstrukcí stavby,
 • opravy ústředního vytápění, větracího a kanalizačního zařízení a výtahů, budou-li je provádět oprávněné osoby,      
 • výměna zařizovacích předmětů (např. kuchyňských linek, van) a jiného běžného    vybavení stavby.

Udržovací práce a ohlášení stavby/stavební povolení

 • § 79 odst. 5 udržovací práce nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.
 • § 103 ostatní udržovací práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
 • § 97 odst. 1 územním opatřením o stavební uzávěře nelze omezit nebo zakázat udržovací práce.

Co to pro vás znamená?

Pokud provádíte jednu z výše uvedených udržovacích prací, nemusí na stavební úřad chodit a práce můžete provést bez jakéhokoli souhlasu. Stavební povolení, ohlášení, územní rozhodnutí či souhlas není potřeba.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Udržovací práce - omítání stěny staré budovy
Mezi udržovací práce se řadí i obnovení omítek.

Jinak je tomu ovšem v případě definovaném v § 104

§ 104 udržovací práce, jejichž provedení by mohlo negativně ovlivnit zdraví osob, stabilitu stavby, požární bezpečnost stavby, její vzhled nebo životní prostředí a všechny udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu.

Týká se vás povinnost ohlášení udržovacích prací?

Níže uvádíme seznam příloh, které potřebujete k ohlášení udržovacích prací.

 • K ohlášení udržovacích prací stavebník připojí dokumentaci obsahující technický popis jejich provedení.
 • Vyžaduje-li to zvláštní právní předpis, stavebník přikládá k ohlášení udržovacích prací a stavebních úprav požárně bezpečnostní řešení, jehož obsah a rozsah vymezuje tento zvláštní právní předpis.

Ohlášenou stavební úpravu může stavebník provést jen na základě písemného sdělení stavebního úřadu, že proti jejich provedení nemá námitek. Pokud toto sdělení nebude stavebníkovi oznámeno do 30 dnů ode dne ohlášení nebo stavební úřad v téže lhůtě nestanoví, že ohlášená stavební úprava podléhá stavebnímu povolení, může ji stavebník provést. Když si nejste jistí, zda můžete provést udržovací práce bez ohlášení, nejlepším způsobem, jak se vyhnout sankcím, je poradit se přímo na stavebním úřadě. Vyhnete se tak riziku pokuty do výšky i 10 000,- Kč podle § 105 Stavebního zákona.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Nařízení provedení udržovacích prací

Není-li stavba řádně udržována, může stavební úřad nařídit vlastníkovi stavby provedení udržovacích prací. U stavby určené k užívání veřejností může stavební úřad nařídit jejímu vlastníkovi, aby mu předložil časový a věcný plán udržovacích prací na jednotlivých částech stavby, na technologickém a jiném zařízení.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů