Co je to vágrys a jak se vyměřuje

Co to je vágrys a k čemu slouží

Vágrys nebo také váhorys či vodorovina, je vodorovná niveleta na staveništi, která slouží jako pomocná míra k doměřování dalších výškových úrovní. Název vágrys pochází z německého der Waagriss a natolik se vžil do stavebního názvosloví, že nebylo potřeba hledat český ekvivalent.

Vágrys je velmi důležitý pro vyměřování výškových úrovní navazujících stavebních konstrukcí, například výšky obkladů, výšky osazení zásuvek a vypínačů, osazení topidel, osazení oken a dveří, stropních podhledů a dalších. Správné vyměření úrovně Vágrysu je proto velmi zásadní, protože jakákoliv chyba se může dále negativně odrazit v osazování dalších konstrukcí a částí stavby a způsobit pozdější nemalé potíže.

Vágrys je natolik podstatný, že jeho vyznačení by mělo být zaznamenáno ve stavebním deníku, aby i každý další případný dodavatel se mohl touto niveletou řídit při realizaci svých profesí.

Vágrys - váhorys ve výšce 103 cm nad čistou podlahou.
Vágrys – váhorys ve výšce 103 cm nad čistou podlahou.

Jak se vágrys zhotovuje a používá

Vágrys se vyznačuje přímo na stěně po celém obvodu místnosti, většinou ve výškové úrovni jednoho metru nad niveletou nula. Výška jednoho metru je výhodná hlavně z praktických důvodů – v této výšce se váhorys snadněji vyměřuje a je dobře viditelný, a také umožňuje snadný výpočet dalších zásadních výškových rozměrů – např. výšek osazovaných předmětů, zásuvek, podhledů, dveřních a okenních rámů apod.

Co se týká stanovení nivelety nula, tak tato je určena výškovou úrovní budoucí hotové podlahy.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Ovšem, není nutné vyznačovat vágrys vždy jen v úrovni jednoho metru, ale i v jiných výškách, dle potřeby a možností na stavbě, například pro obkladače vágrys stanovující výšku obkladů.

Vyměření vágrysu

Vlastní vyměření vágrysu se provádí tak, že se nejprve určí výšková úroveň nula čili výška budoucí finální podlahy. Od této míry se odměří výška jednoho metru a přenese se na stěnu, kde se vyznačí buďto zatlučením hřebíku nebo nakreslením. Dále se tato odměřená výška pomocí vodováhy, šlauchváhy nebo nivelákem roznese na všechny stěny po obvodu místnosti. Přesnější vyznačení vodorovné roviny vagrisu je možné pomocí laseru.

Váhorys je nutné vyznačit ve všech místnostech. Pokud není z nějakého důvodu možné vágrys na stěnu narýsovat, musí se vyznačit jiným dobře rozeznatelným způsobem, například zatlučením hřebů do zdi a natažením provázku mezi nimi.

Při rekonstrukcích starších objektů je potřeba si při vyznačování vágrysu dát pozor na rozdílné výšky podlah.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Vyznačení vágrysu je velmi důležité pro všechny profese, které vám projdou stavbou, proto ho rozhodně nepodceňujte.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů