Výměna střešní krytiny – stavební povolení, demontáž a výběr střešní krytiny

Výměna střešní krytiny čeká jednou za život téměř každého vlastníka domu. I když krytina vydrží desetiletí, kvalita střechy je během této doby prověřována řadou klimatických podmínek v podobě mrazu, sněhové pokrývky nebo deště. Všechny konstrukční prvky domu mají svoji normovanou životnost, tedy i střecha a střešní krytina.

O výměně střešní krytiny uvažujeme obvykle tehdy, jestliže je poškozena nebo dokonce je již v havarijním stavu, který způsobuje poškození krovu a zdiva. Důvodem k výměně střešní krytiny může být dispoziční změna domu – například vybudování podkrovního bydlení.

Nezbytná legislativa. Kdy výměna střešní krytiny vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení.

V obecné formě řeší legislativu Stavební zákon č. 183/2006 sb., §104.  Jednotlivé schvalovací procesy podrobně rozpracovává a povoluje příslušný Odbor územního plánování, kde se dozvíme varianty možných úprav tedy například i povolenou barvu a typ krytiny v souladu s regulačními plány dané lokality. Stavební úřad vydává stavební povolení a územní rozhodnutí na základě zpracovaného projektu.

Stavební povolení je nutné, jestliže při výměně střešní krytiny dochází k jakýmkoli změnám, které ovlivní například vzhled stavby, rozměrové charakteristiky, požární bezpečnost, nebo kterými dojde ke změně užívání stavby. Příkladem je instalace střešního okna, zřízení podkrovního bydlení, zateplení střechy, změna celkového vzhledu stavby a půdorysu.

Samotná výměna střešní krytiny patří do kategorie tzv. udržovacích prací na které se stavební povolení ani ohlášení nevztahuje. Výjimku však tvoří kulturní památky.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy - IN
Jedná se o:

Podrobné informace k poptávce

Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Více se dočtete v článku rekonstrukce střechy a stavební povolení.

Kalkulace ceny střechy_01

Jak sundat střešní krytinu

Demontáž eternitové krytiny

Jde o nebezpečný materiál. Ekologickou demontáž azbestového eternitu provádí autorizovaná firma. Bez mechanického namáhání není tato krytina nebezpečná. V případě výměny střešní krytiny je potřeba zvláštní pozornosti způsobu vlastní demontáže. Ochranné oděvy, ochrana dýchacích cest a dekontaminační prostředky jsou při manipulaci s azbestovým eternitem nutností.

Střešní eternitová krytina se stabilizuje nástřikem. Krytina se postupně šetrně sundává a ihned na střeše se balí do připravených igelitových pytlů, které jsou označeny symbolem pro azbestový odpad. Postupně se ukládají do kontejneru. Během demontáže eternitu nedochází k lámání krytiny. Po ukončení demontáže eternitu je podklad ošetřen stabilizačním prostředkem.

Tip: Chystáte se na novou střechu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Střecha s poničenou eternitouvou krytinou vyžaduje kompletní rekonstrukci.
Střecha s poničenou eternitouvou krytinou vyžaduje kompletní rekonstrukci.

Demontáž eternitové krytiny svépomocí není doporučována. Pokud však s eternitem manipulujete, nezapomínejte na ochranné pomůcky a šetrné zacházení s eternitem. Rozbíjení, lámání a ani řezání eternitu není přípustné.

Máte-li doma eternitovou střechu a přemýšlíte nad novou krytinou, zvažte renovaci eternitové střechy. Stará eternitová střecha se očistí, vymění se poškozené části, provede se nový nástřik a krytina vypadá jako nová.

Demontáž pálených střešních tašek

Tato krytina je skládaná na latích, a na rozdíl od eternitové krytiny nevyžaduje odbornou demontáž. Výměna střešní krytiny z pálených tašek může být prováděna svépomocí. Odebírání tašek začíná od hřebene. Tašky ve špatném stavu se hodí přímo do přistaveného kontejneru, nepoškozené se skládají do sloupců pro možnost dalšího využití.

poptavka
poptavka

Odebrány mohou být i střešní latě, pokud jsou poškozené nebo pokud bude střecha osazena krytinou s jinou roztečí, včetně zateplení, nového bednění a pojistné hydroizolační fólie, okapnice a háků. Opraveny mohou být i poškozené části krovu. Při překládce střechy z důvodů opravy krovu nebo jiných závad střešní krytinu opatrně složíme.

Asfaltové krytiny

Asfaltové šindele a pásy rychle stárnou a křehnou. Z obou stran jsou tyto krytiny pokryty asfaltem a jsou přibyty hřebíky přímo na celoplošné bednění. Nutností je tedy vytahat hřebíky a odstranit starou asfaltovou krytinu. Popřípadě odstranit i staré bednění pro přípravu na nový střešní systém.

Na co nezapomínat při výměně střešní krytiny

Při každé demontáži a výměně střešní krytiny je zapotřebí zkontrolovat celkový stav krovu, celého střešního pláště, tepelné izolace, hydroizolace a odvětrávací prostor, než položíme krytinu novou.

Střecha s novou krytinou nemusí plnit správně funkci, pokud bude poškozena pojistná hydroizolace či bude nesprávně provedené zateplení střechy. Pakliže starou střechou zatékalo, s největší pravděpodobností bude zasažen i krov. Zkontrolujte tedy všechny části střechy, zda nejsou zasaženy dřevokazným hmyzem či houbami a plísněmi.

Výměna střešní krytiny vyžaduje také výměnu střešních latí
Součástí výměny střešní krytiny je také výměna střešního laťování z důvodu rozdílných osových roztečí střešních krytin.

Výběr nové střešní krytiny dle stavu krovů, sklonu střechy, oblasti a jiných faktorů

Výměna střešní krytiny dle lokality

Typ střešní krytiny vybíráme podle stavu krovu, sklonu střechy a mnohdy je nutné přizpůsobit výběr i lokalitě, ve které se dům nachází. Ne všude je povolena střešní krytina, která se nám zrovna líbí, ale musí být vybrána krytina, která je v souladu s okolní zástavnou v dané lokalitě. Například máme-li nemovitost nacházející se v chráněné krajinné oblasti. Takovou informaci získáme na odboru územního plánování a na Stavebním úřadu.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Výběr střešní krytiny dle stavu krovu

Dalším parametrem pro výběr střešní krytiny je stav krovu. Robustnější krovní konstrukce můžeme zatížit těžší krytinou. Na lehké krovní konstrukce vybereme lehké, ale přitom pevné a odolné střešní krytiny. Pakliže nahrazujete eternitovou, nebo šindelovou střechu za pálené, nebo betonové střešní tašky, nechte si statikem posoudit, zda stávající krov toto zatížení snese.

Výměna střešní krytiny a sklon střechy

Sklon střechy je klíčový pro výběr správné střešní krytiny. Sklon střechy změříme sklonoměrem nebo pomocí vodováhy a dvou metrů. Měříme z více částí střechy. Před nákupem krytiny je dobré poradit se s prodejcem na základě naměřených údajů. Na mírnější sklon střechy α ≤ 20° je vhodná lehká, ale pevná a odolná střešní krytina plechová (skládaní či falcovaná), vláknocementová krytina a asfaltové šindele (pásy). Na vyšší sklon střechy (α ≥ 20°) můžeme použít téměř jakoukoli krytinu.

Výběr střešní krytiny se musí řídit dle doporučení výrobce. Střešní krytina pro konkrétní použití se vybírá dle BSK – bezpečný sklon krytiny. Každá střešní krytina má v technickém listu uveden minimální sklon střešní roviny, pro který je určena a při kterém bude spolehlivě odvádět veškerou srážkovou vodu.

Orientační ceny běžných krytin

Střešní krytina Cena za m2 bez DPH Cena za montáž bez DPH
Pálená taška 250–450 Kč 110-150 Kč/1 m2
Betonová taška 220–400 Kč 110-150 Kč/1 m2
Vláknocementová krytina 260–500 Kč 115–145 Kč/1 m2
Plechová krytina 180 – 1 200 Kč 120–140 Kč/1 m2
Asfaltový šindel 240–300 Kč 120–140 Kč/1 m2

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy
Jedná se o:
Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů