Vysoká hladina podzemní vody

Trápí vás vysoká hladina podzemní vody? V tomto článku si rozebereme příčiny zavlhčení pozemku a možnosti, jak vodě zabránit v poškození konstrukce domu či jiných staveb na pozemku.

Většina majitelů zahrad má obvykle problém s nedostatkem vody na svém pozemku a snaží se různými vodohospodářskými opatřeními docílit toho, aby ze zahrady odtékalo co nejmenší množství vody. Existují ale také případy opačné. Jedná se o situace, kdy se na pozemku tlačí voda na povrch a půda je zamokřená a bahnitá. Příčin tohoto jevu může být několik, ale je velmi pravděpodobné, že se pozemek nachází ve výšce hladiny podzemní vody nebo těsně nad ní. Jak přebytečnou vodu regulovat a jaké jsou možnosti vyřešení této dosti nepříjemné situace?

Jak poznáte, že máte podmáčený pozemek?

To, že máte zamokřenou zahradu, můžete obvykle zpozorovat hned na první pohled. Nadbytkem vody totiž zahrada trpí a spolu s ní také rostliny, které na takové množství vláhy nejsou zvyklé. Řeč je hlavně o dřevinách. Stromy, které se nachází v místech s příliš vysokou hladinou podzemní vody, velmi pomalu rostou, jejich kořenový systém je řídký a trpí častými hnilobami či napadením různými cizopasníky. Nejzjevnější příznak podmáčení na dřevinách jsou ovšem výrazně zažloutlé listy.

Přebytek vody na pozemku můžeme identifikovat i pomocí zastoupení rostlinstva. V takových podmínkách se totiž velmi daří mechům a mokřadním rostlinám jako jsou trávy, rákos, blatouchy atd.

V případě selhání hydroizolace můžete důsledky vysoké spodní vody pozorovat i na stavebním objektu. Může dojít ke tvorbě vlhkých fleků či odlupování omítky. V těchto případech už je opravdu nutné zakročit, protože vnější projevy jsou jen zlomek toho, co se odehrává uvnitř stavební konstrukce.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Příčiny zamokření zahrady

Na přítomnost vody na vašem pozemku má vliv hned několik faktorů. Často dochází dokonce k jejich kombinaci. První, ne příliš častou, příčinou je nadbytečné množství vody jako důsledek průchodu povodně nebo havárie v lokalitě vašeho pozemku. V tomto případě se pro odvodnění používají jednorázová řešení, která spočívají v nárazovém odčerpání vody.

K zatopení pozemku může docházet i v pravidelných intervalech, které souvisí s táním sněhové pokrývky v jarních měsících nebo obdobími vytrvalých dešťů. I v takových případech můžete použít pouze jednorázové odvodnění, ale je lepší myslet do budoucna a nechat vybudovat meliorizační systém, který v těchto kritických období zajistí regulované odvedení přebytečné vody z pozemku.

Vysoká hladina podzemní vody – trvalá příčina

Mezi trvalé příčiny zamokření zahrady řadíme vliv vodního toku v okolí nebo již zmiňovanou zvýšenou hladinu podzemní vody. Tyto příčiny už vyžadují vybudování funkčního meliorizačního systému, který trvale reguluje množství vody v okolí vašeho pozemku.

Vysoká hladina podzemní vody a vliv na stavební objekt

Krom toho, že má nadbytečné množství vody neblahý vliv na úrodu na vaší zahrádce, tak podobně negativně působí vysoká hladina podzemní vody také na vaši nemovitost. Přestože důsledky působení na stavební objekt jsou obvykle výrazně nebezpečnější, tak projevy tohoto jevu zůstávají často vašim očím skryty.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Kvůli negativním vlivům vody je třeba stavební konstrukci náležitě chránit. Voda má totiž schopnost nasakovat do velké většiny stavebních materiálů a její agresivní vlastnosti způsobují různé druhy koroze, které vedou ke zhoršení důležitých vlastností stavebních materiálů. Pokud se tyto problémy dlouhodobě neřeší, tak můžou vést až ke ztrátě pevnosti a následnému zborcení stavební konstrukce. Naštěstí v drtivé většině případů se majitelům vodou ohrožených nemovitostí podaří zasáhnout včas a vhodným odvodněním zabrání katastrofickým scénářům a ochrání tak svůj dům před útokem vody.

Hladina podzemní vody a stavba bazénu

Podzemní voda často působí problémy již na začátku výstavby objektu. Při hloubení základové jámy se vám na dně neustále tlačí voda, kterou musíte vytrvale odčerpávat. Problémy se netýkají pouze zakládání domu, ale třeba i výstavby zapuštěného bazénu. V případě bazénu je podzemní voda důležitá i po jeho dokončení, protože působí hydrostatickým tlakem, který může v krajním případě konstrukci bazénu porušit. Pokud je hladina podzemní vody tak vysoko, že by přesahovala úroveň základové spáry bazénu, tak je vhodnější od hloubené varianty upustit a zvolit variantu nadzemního bazénu, čímž snížíte výskyt problémů při jeho užívání na minimum.

Opatření na regulaci množství podzemní vody

Vhodná výsadba

Pokud řešíte problém vysoké hladiny podzemní vody pouze na zahradě své nemovitosti, kde se lokálně objevují podmáčená a bahnitá místa, tak ho můžete poměrně snadno vyřešit bez jakéhokoli technického zásahu. Většinou se tyto vlhkostní podmínky nacházejí v prohlubních nebo nižších oblastech zahrady a lze je upravit správnou volbou výsadby. Existují totiž tzv. „žíznivé rostliny“, které ke svému životu potřebují opravdu velké množství vody a stahují ji tak z nejbližšího okolí. Jedná se o vlhkomilné dřeviny, mezi které řadíme vrby, olše topoly nebo také borovice. Z trvalých rostlin pak můžete vybírat mezi vrbinami, kosatci, blatouchy nebo pomněnkami.

Jestliže je podmáčením zasažena opravdu velká část pozemku včetně okolí stavebního objektu, tak je potřeba zavést technické řešení, které bude regulovat množství podzemní vody.  Tímto technickým řešením je obvykle více či méně složitý meliorizační systém. Jedná se o kombinaci drenážního potrubí se správně provedenou hydroizolací objektů.

Drenážní systém pro snížení hladiny podzemní vody

Drenážní systém se skládá z drenážních trubek, které přivádí vodu z různých koutů pozemku, a několika revizních šachet, které slouží ke kontrole stavu a funkce potrubí. Voda při průchodu tímto potrubím průběžně odtéká pryč otvory v potrubí, které je uloženo minimálně v nezámrzné hloubce, tedy v našich podmínkách 0,8 – 1,0 m pod povrchem.

vysoká hladina podzemní vody - drenážní systém
Účinnou obranou proti vysoké hladině podzemní vody je vybudování drenážního systému z drenážního potrubí, štěrku a geotextilie.

Trubky jsou osazeny do připravených příkopů, které jsou před uložením vysypány asi 15 cm vrstvou štěrku nebo štěrkopísku. Stejně velkou vrstvu zrnitého materiálu nasypeme na potrubí předtím, než příkop zasypeme zeminou a srovnáme s okolním terénem.

Před výstavbou drenáže je nutné nechat si zpracovat projekt celého systému specializovaným projektantem. V případě špatně navržené a provedené drenáže totiž může dojít ještě ke zhoršení vstupních podmínek a celý proces deformace stavební konstrukce se může výrazně zrychlit. V každém případě je potřeba opatřit stavební objekt účinnou hydroizolací, Nejčastěji se používají asfaltové pásy nebo kvalitní plastové hydroizolační folie. Jestliže je izolace proti vodě správně zvolena a provedena, tak by měla účinně ochránit zdivo i sklepní prostory vaší nemovitosti.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Předpokladem v boji proti vlhkosti je samozřejmě kvalitní hydroizolace spodní stavby z asfaltových pásů.
Předpokladem v boji proti vlhkosti je samozřejmě kvalitní hydroizolace spodní stavby z asfaltových pásů.

V tomto článku jsme pro Vás připravili návod na to, jak postavit drenáž krok za krokem.

Vybudování jezírka či rybníčku

Dalším technickým řešením na snížení vysoké hladiny podzemní vody je umělé zřízení vodní plochy na vašem pozemku. Toto řešení má schopnost stáhnout vodu z okolí a akumulovat ji v rámci své vlastní konstrukce. Nejlepší variantou bývá, že do tohoto vyhloubeného rybníčku vyústí právě drenážní systém z pozemku. Voda se poté akumuluje na jednom místě, odkud ji můžete uměle odvést. Obvykle to ale ani potřeba, protože vlivem větší vodní plochy a s ní souvisejícím vysokým výparem, se voda odvádí zcela přirozeným způsobem.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů