Vyžaduje stavba sklepa stavební povolení?

Zajímá vás, zda stavba sklepa vyžaduje ohlášení na stavebním úřadě či stavební povolení? To, zda budete potřebovat stavbu sklepa ohlásit, nebo ne, závisí především na rozsahu prováděných prací. Ve kterých případech vyžaduje stavba sklepa stavební povolení, kdy postačí jen ohlášení stavby a kdy na úřad nemusí vůbec?

Stavba sklepa do 25 m2 zastavěné plochy

V § 103 odst. 1 stavebního zákonu je uvedeno, že stavební povolení ani ohlášení stavby stavebnímu úřadu nevyžadují stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2 stavebního zákona.

V § 79 odst. 2 stavebního zákonu je uvedeno, že rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje stavba do 25 m2 zastavěné plochy. Tato budova však musí splňovat následující parametry:

 • maximální výška do 5 m,
 • maximálně jedno nadzemní podlaží,
 • podsklepená nejvýše do hloubky 3 metry,
 • sklep musí stát na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci,
 • sklep je umístěn v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m,
 • plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po umístění stavby bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
 • sklep nesmí sloužit pro podnikatelskou činnost.

Pokud stavba sklepa splňuje všechny výše zmíněné požadavky, na stavební úřad nemusí chodit – stavba sklepa nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, a tedy ani územní souhlas či územní rozhodnutí.

Kdy stavba sklepa vyžaduje ohlášení stavby

S ohlášením stavby sklepa si postačíte v případě, že sklep bude maximálně do 70 m2 zastavěné plochy a bude sahat maximálně 3 metry pod úroveň přilehlého terénu. Současně jeho případná nadzemní část musí být vysoká maximálně 5 metrů. Pokud musíte stavbu sklepa ohlásit, nezapomeňte na to, že musíte vyřídit také územní souhlas, příp. územní rozhodnutí.

Kdy stavba sklepa vyžaduje stavební povolení

Stavební povolení na stavbu sklepa budete potřebovat v případě, že sklep bude mít zastavěnou plochu více jak 70 m2 nebo když se bude nacházet více jak 3 metry pod úrovní přilehlého terénu. Stejně jako u ohlášení stavby, i v tomto případě bude potřeba vyřídit také územní souhlas/územní rozhodnutí.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Stavba sklepa stavební povolení vyžaduje pouze tehdy, pokud je její zastavěná plocha větší jak 70 m2.
Stavba sklepa stavební povolení vyžaduje pouze tehdy, pokud je její zastavěná plocha větší jak 70 m2 .

Doporučení na závěr

Než začnete podnikat jakékoli kroky, zajděte na stavební úřad a informujte se, co vše budete muset pro stavbu sklepa doložit. Na úřade Vám také poradí, kde můžete získat veškeré potřebné souhlasy a stanoviska pro vyřízení ohlášení stavby a stavebního povolení.

Může vás zajímat:

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů