Kolik stojí vyřízení stavebního povolení?

Stavíte, nebo rekonstruujete a potřebujete vyřídit stavební povolení? Víte, o kolik korun vás stavební úřad připraví na správních poplatcích? V článku uvádíme přehled základních správních poplatků za vyřízení stavebního povolení a souvisejícího územního rozhodnutí (územního souhlasu).

Stavební povolení je vyžadováno u staveb, které nespadají do výčtu staveb, uvedeném v § 104 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. – Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení stavby. Pokud stavba převyšuje jakýkoli z uvedených rozměrových či jiných parametrů, bude se jí týkat vyřízení stavebního povolení. O tom, jak vyřídit stavební povolení, jsme vás již informovali. V článku naleznete také všechny potřebné formuláře a přílohy, které budete pro vyřízení stavebního povolení potřebovat.

TIP: Jakmile budete hledat projektanta, stavební firmu, zedníka, elektrikáře nebo pouze hodinového manžela, využijte náš poptávkový formulář pro zadání bezplatné a nezávazné poptávky.

Stavební povolení – cena, aneb výše správních poplatků

Výše správních poplatků, které vám budou na stavebním úřadě naúčtované za vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, jsou uvedeny v zákoně č. 634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích. V tabulce níže najdete výčet správních poplatků spojených s vydáním stavebního povolení.

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 5 000 Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10 000 Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, vinných sklepů 1 000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5 000 Kč
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení 1 000 Kč
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10 000 Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3 000 Kč
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 1 000 Kč

Cena za vyřízení územního rozhodnutí a územního souhlasu

Správním poplatkům se nevyhnete ani při vyřízení územního rozhodnutí či územního souhlasu. Jak vyřídit územní souhlas jsme vás již informovali společně s uvedením veškerých příloh, které je nutné na stavebním úřadě přiložit.

Veškeré poplatky za vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území jsou uvedeny v tabulce níže. Výše správního poplatku je uvedena za vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území:
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1 000 Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5 000 Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, vinných sklepů 1 000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další místo, nejvýše 5 000 Kč
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1 000 Kč
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000 Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3 000 Kč
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území
a) do výměry 5000 m2 včetně 1 000 Kč
b) nad výměru 5000 m2 3 000 Kč
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1 000 Kč
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 2 000 Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5 000 Kč
6. Vydání regulačního plánu na žádost 10 000 Kč

Výše zmíněné náklady na vyřízení stavebního povolení zahrnují pouze správní poplatky, které se uhradí přímo na stavebním úřadě. Celkové náklady na vyřízení stavebního povolení jsou však mnohonásobně vyšší, uvažujeme-li do nákladu i projektovou dokumentaci, která je jednou z povinných příloh formuláře pro vyřízení stavebního povolení. O tom, jak vyřídit stavební povolení, jsem vás již informoval v jiném článku. Pokud se chcete vyhnout vyřizování na úřadech, pověřte k tomu stavebního inženýra, který za vás vše vyřídí. Nalézt jej můžete například na těchto stránkách.

Ke čtení doporučujeme další články na téma stavební povolení. Naleznete zde články pojednávací například o tom, zda potřebujete stavební povolení pro stavbu zahradního domu, na zateplení fasády, na výměnu oken, na rekonstrukci střechy apod.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů