Základní rozměry schodiště – výška schodu, šířka schodiště, šířka schodu

Každé schodiště je jiné, byť se liší v jediném detailu. Schodiště je navrženo vzhledem k rozměrovým parametrům budovy, které jsou vždy odlišné. Návrh schodiště vychází z poměrně jednoduchého výpočtu a základní minimální či maximální přípustné rozměry jednotlivých částí schodiště jsou stanoveny technickou normou. V tomto článku rozebereme základní rozměry schodiště, jako je šířka schodiště, výška schodu, šířka schodu aj.

U standardního schodiště rodinného a bytového domu sledujeme tyto základní parametry a rozměry schodiště:

 • Počet stupňů
 • Výška schodu
 • Šířka schodu
 • Sklon schodiště
 • Šířka schodiště (schodišťového ramene)
 • Šířka podesty a mezipodesty
 • Podchodná výška
 • Průchodná výška
 • Výška zábradlí
 • Příp. vzdálenost dveří od hrany prvního schodišťového stupně

Počet stupňů ve schodišti

Počet stupů ve schodišti je dán výpočtem schodiště a závisí na konstrukční výšce podlaží a vypočtené výšce schodišťového stupně. Schodiště může mít neomezený počet stupňů, nicméně v jednom schodišťovém rameni může být maximálně 16 schodišťových stupňů. Optimální počet schodišťových stupňů v jednom rameni je 8 – 10.

Výška schodu (schodišťového stupně)

Výška schodišťového stupně běžného schodiště je cca 150 – 180 mm. Jedná se o optimální výšku schodišťového stupně v bytové zástavbě. Všechny schodišťové stupně musí být stejně vysoké, přitom výška schodu je mnohdy udávána s přesností na milimetry. Přesná výška schodu se určí tak, že se konstrukční výška podlaží podělí odhadnutým počtem schodišťových stupňů.

Šířka schodu (schodišťového stupně)

Šířka schodišťového stupně se navrhuje v rozmezí 250 – 300 mm, což je průměrná délka lidského chodidla. Optimální šířka schodišťového stupně je vypočtena pomocí Lehmanova vzorce, který vychází z průměrné délky lidského kroku.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Lehmanův vzorec pro výpočet šířky schodišťového stupně je:

2h + b = 630 mm, kde h je výška schodu a b je šířka schodu

Pokud se jedná o schodišťový stupeň točitého či zakřiveného schodiště, minimální šířka kosého schodišťového stupně je 130 mm.

Sklon schodiště

Schodiště se dle sklonu schodišťového ramene dělí na:

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

 • Rampové – sklon 10°- 20°
 • Mírné – sklon 20°- 25°
 • Běžné – sklon 25° – 35°
 • Strmé – sklon 35° – 45°
 • Žebříkové – sklon 45° – 58°

Pro rodinné a bytové domy je optimální sklon schodišťového ramene 25°- 35°, jedná se tedy o běžné schodiště. Strmé schodiště se většinou vyskytuje v rekreačních objektech, chatách a chalupách. S žebříkovým schodištěm je možné se setkat například u půdních výlezů.

Sklon schodišťového ramene je dán šířkou a výškou schodišťového stupně.

Šířka schodiště (schodišťového ramene)

Šířka schodišťového ramene je dána násobkem šířky průchodu člověka, tedy 600 mm. Minimální šířka schodišťového ramene v rodinném domě je 900 mm a minimální šířka schodišťového ramene v bytovém domě je 1200 mm. Šířka schodiště musí vždy splňovat normové hodnoty, a to zejména z požární bezpečnosti. Minimální šířka schodiště však nemusí být vždy z komfortního hlediska dostatečná, a je nutné ji dle požadavku investora zvětšit.

Čtěte dále: Schodiště musí být nádherné na pohled, ale především také pohodlné pro výstup a bezpečné. Více o stavbě schodiště se dočtete v článku Jak postavit dům – jak postavit schodiště.

Šířka podesty a mezipodesty

Šířka podesty a mezipodesty se navrhuje tak, aby byla v celém schodišti zajištěna minimální průchodná šířka. Šířka mezipodesty se tedy navrhuje ve stejné šířce, jako je šířka schodišťového ramene. Šířka podesty je rozšířena o dalších minimálně 100 mm.

Podchodná výška schodiště

Minimální podchodná výška u schodiště rodinného a bytového domu je 2100 mm a vypočte se ze vzorce hp = 1500 + 750/cosα, kde α je sklon schodišťového ramene. Podchodná výška se měří na svislici a udává vzdálenost od hrany schodišťového stupně po strop schodiště.

Průchodná výška schodiště

Minimální průchodná výška schodiště rodinného a bytového domu je 1900 mm a vypočte se ze vztahu 750 + 1500 * cosα, kde α je sklon schodišťového ramene. Průchodná výška se měří na kolmici ke spádu schodišťového ramene a udává vzdálenost mezi hranou schodišťového stupně a stropem schodiště.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Výška zábradlí schodiště

Výška zábradlí schodiště v rodinném domě je minimálně 900 mm, pokud je hloubka volného prostoru pod zábradlím maximálně 3,0 m. Pokud je hloubka volného prostoru 3 – 12 m, výška zábradlí by měla být minimálně 1,0 m. Výška zábradlí v bytových domech, kde je výška volného prostoru pod zábradlím 12 – 30 m, je 1,1 m a pokud je výška volného prostoru pod zábradlím více jak 30 m, výška zábradlí je minimálně 1,2 m.

Minimální vzdálenost dveří od schodiště

Pokud se na mezipodestě, nebo na podestě schodiště vyskytují dveře od bytů či pokojů, měly by být dveře na podestě a mezipodestě situovány tak, aby v žádném případě nezužovaly průchodnou šířku schodiště (pokud jsou dveře otvírány směrem na podestu či mezipodestu). Pokud se dveře otevírají směrem dovnitř bytů či pokojů, hrana dveřních zárubní by měla být umístěna minimálně 300 mm od hrany prvního schodišťového stupně.

Stavíte či projektujete schodiště v rodinném či bytovém domě? Zde přikládáme návod na výpočet schodiště.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů