Zateplení základů domu – materiál a postup zateplení

soutez

Každý z vás ví, že dům musí mít pevné a stabilní základy. Pokud stavíte nový dům nebo renovujete stávající starší dům a nemáte zateplené základy, zbytečně přicházíte o peníze za energie vynaložené na vytápění vašeho domu a zároveň se tím připravujete o teplotní komfort. I když se základy domu dříve nezateplovali, řada lidí již do této izolace investovala a jsou dnes velmi spokojení. Dnes se společně podíváme na výběr materiálu na zateplení základů domu, jak postupovat při zateplení základů a na co si dát pozor, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

Výběr izolace pro zateplení základů domu

Dříve než se vůbec zamyslíte nad tím, že chcete základy domu tepelně izolovat, je nutné zkontrolovat stav hydroizolace. V případě, že stavíte nový dům, musíte nejprve hydroizolaci dodělat. Pro izolaci základové desky se používají v převážně většině asfaltové pásy, hydroizolace a tepelná izolace soklu domu se následně chrání nopovou fólií.

Samotné zateplení základů domu je pak jednodušší a odolnější, zejména z toho důvodu, že díky nopům na fólii vzniká vzduchová mezera mezi stěnou a vlastní tepelnou izolací a při vzlínání vody v půdě je izolace méně vystavena vlhkosti.

Pěnové sklo, XPS a perimetr

Co se týče vlastních materiálů izolace na základy domu, můžete si vybrat tepelné izolace z pěnového skla nebo extrudovaného či perimetrického polystyrenu. S pěnovým sklem se na trhu můžete setkat ve formě štěrku nebo praktických desek. Rozhodně se vyvarujte běžnému polystyrenu, protože do podzemních podmínek není vhodný. Běžný fasádní polystyren je příliš nasákavý a během pár let by izolace ztratila svoji funkčnost.

Při výběru materiálu na zateplení základů domu si zvolte materiál také podle toho, zda má dům suterén, v jakém je terénu, ale také podle toho, jaké je složení hlíny. Obecně totiž platí, že čím níže musíte zateplovat oproti okolnímu terénu, tím tvrdší izolaci musíte zvolit.


Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Zateplení domu - nezávazná poptávka

Zateplení - IN
Co potřebujete zateplit?

Podrobné informace k poptávce

Jakou tepelnou izolaci preferujete?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Zateplení základů ze ztraceného bednění
Zateplení základů ze ztraceného bednění. Pro zateplení byla použita izolace z extrudovaného polystyrenu XPS.

XPS pro zateplení základů vyhrává

Zateplovat můžete také pouze základovou desku, kde se používá spíše štěrk z pěnového skla.

Ačkoli se pro zateplování podsklepeného domu doporučuje použít pěnové sklo, v praxi se však nejčastěji používá polystyren XPS neboli extrudovaný polystyren. V případě, že hledáte ekonomické řešení, můžete do podzemní části použít i polystyren perimetrický. Poslední zmíněný materiál však nedosahuje takové pevnosti jako předchozí dva.

Jak postupovat při zateplení základů domu

Hloubka izolace

Jak už jste si přečetli výše, je nutné, aby byly základy před zateplením izolovány proti vlhkosti, teprve poté můžete zateplovat základy. Obecně platí, že v případě zateplování základů u nepodsklepeného objektu, zateplujeme do hloubky promrzání tedy minimálně 80 cm hluboko pod úroveň terénu. V případě zateplení základu domů se suterénem pak samozřejmě kopeme hlouběji, nejlépe ke sklepní podlahové ploše. 

Zateplení základů – tloušťka izolace

Jestliže jste si zvolili nejčastěji používaný materiál tedy extrudovaný polystyren, vyvstává otázka, jakou zvolit šířku polystyrenu. Tu je vhodné volit tak, aby měla nejméně polovinu šířky polystyrenu použitého nad zemí tedy na fasádě nebo na soklu. Přesnou tloušťku izolace pro zateplení základů vám navrhne projektant tak, aby byly splněny normové požadavky na součinitel prostupu tepla.

Tip: Chystáte se na zateplení domu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Lepení tepelné izolace

Před vlastním lepením desek je nutné hydroizolované stěny nejprve očistit. Až následně na ně desky extrudovaného polystyrenu lepit pomocí doporučeného lepidla od výrobce nebo lepidla disperzního asfaltového. Lepidlo nanášejte na kraje desky a bodově pak uprostřed desky. Toto lepení je spíše pomocné, protože desky budou u zdi držet především tlakem zeminy. Aby však nedošlo k posunu desek je vhodné spodní řadu desek umístit tak, aby měli pevný opěrný bod, kterým může být nejlépe přesah základů domu. Na tuto vrstvu se vám bude druhá řada tepelné izolace lépe aplikovat.

Zateplení základů je vhodně chráněno nopovou fólií.
Zateplení základů je vhodně chráněno nopovou fólií.

Jak řezat polystyren

Pro řezání polystyrenu na potřebný rozměr vždy používejte řezačku na polystyren. Řezačku na polystyren zužitkujete zejména v místech, kde vedou přívody vody do domu, odpady z domu a jiné potřebné přípojky k inženýrským sítím. Díky řezačce na polystyren totiž dosáhnete přesnějšího tvaru a je menší pravděpodobnost vzniku tepelných mostů.

dodavatel

Jak zateplit mělké základy

V praxi se můžete setkat i se situacemi kdy objekt není podsklepen, ale není možné kopat do dostatečné hloubky. Zde pak zateplení základů můžete vyřešit unikátním způsobem, a to tak, že budete kopat pouze 30 cm do hloubky, ale zateplíte okolní terén do šířky 80 cm od stěny domu, takže zde položíte izolaci, kterou pak schováte pod okapový chodník kolem domu nebo ji zahrnete hlínou.

Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Nezávazná poptávka - zateplení domu


Zateplení
Co potřebujete zateplit?
Jakou tepelnou izolaci preferujete?

Nová zelená úsporám

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete žádat o dotaci až 650 000 Kč na zateplení stávajících rodinných domů.

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů