Ztracené bednění – postup, beton a výztuž

Ztracené bednění je neodmyslitelný stavební materiál při stavbě základů, zídek, plotů, patek apod. Jeho použití usnadňuje a urychluje práci. Ztracené bednění může mít několik podob, tou nejznámější jsou betonové tvarovky, ze kterých se vyskládá několik řad zdiva, a veškeré dutiny se vylijí betonem. Odtud název ztracené bednění, jelikož bednění již v konstrukci zůstane a není tedy znovu použitelné.

V praxi se ztracené bednění využívá především pro stavbu základových pasů rodinných domů, základových patek pro založení dřevostavby nad terénem, či stavbu terasy, pergoly a zahradního domku. Dále je ztracené bednění možno využít pro stavbu zídek, plotů, podzemních stěn a dalších stavebních konstrukcí.

Rozměry ztraceného bednění

Jak již bylo zmíněno, betonové tvárnice ztraceného bednění lze využít prakticky na jakoukoli konstrukci. Tomu odpovídají i nabízené rozměry tvárnic. Výška a délka tvárnic je vždy stejná, tzv. modulová. Výška ztraceného bednění je 250 mm a délka zpravidla 500 mm. Bednění se však dá pořídit v několika různých šířkách od 100 do 500 mm v závislosti na statických požadavcích.

Ztracené bednění je dostupné v šířkách 100, 150, 200, 250, 300, 400 a 500 mm.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Beton - IN

Detail poptávky

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

ztracené bednění v místě rohu základů
Základový pas ze ztraceného bednění (fotoarchiv stavimbydlim.cz)

Ztracené bednění – postup

Ať už se ztracené bednění využívá pro cokoli, vždy je třeba vyhloubit rýhu do nezámrzné hloubky, do které se bude ztracené bednění ukládat. V rýze se zhotoví štěrkový podsyp tl. cca 100 mm, na kterém se vybetonuje podkladní roznášecí betonová deska tl. 50 – 100 mm. Tato deska by měla být pokud možno v rovině, aby následné ukládání ztraceného bednění bylo jednodušší a nemuselo se neustále vyrovnávat.

Jakmile je hotová podkladní betonová vrstva, může se začít se skládáním ztraceného bednění. Se stavbou se začíná vždy v rozích stavby. Tvárnice ztraceného bednění se podsypou suchým betonem, který v případě potřeby zaručí jednoduché vyrovnání tvárnice. Tvárnice by měly být osazeny nejen vodorovně, ale také v jedné výškové úrovni. K tomu lze využít nivelační přístroj nebo šlauchváhu.

Jakmile jsou betonové tvárnice ztraceného bednění osazeny, napne se mezi nimi provázek a může se začít se skládáním dalších tvárnic. Tvárnice se skládají na sucho (pro jejich spojení se nepoužívá žádná malta a ani beton) a převazují se obvykle o půl tvárnice.

Současně se skládáním tvárnic se do konstrukce ukládá ocelová výztuž (roxory) o průměru 8 – 10 mm. Ocelová výztuž je ukládána jak vodorovně, tak svisle. Vodorovná výztuž se ukládá do tzv. zámku (výkroje na bocích betonových tvárnic), a to o jednom až dvou prutech v závislosti na šířce bednění a také na projektu stavbu (statický výpočet). Svislá ocelová výztuž je v patě ztraceného bednění již osazena v betonovém základu (výztuž by měla ze základu přečnívat alespoň o 0,8 m), nebo se do základu navrtá. Svislá výztuž se klade v počtu 2 – 4 pruty opět v závislosti na šířce ztraceného bednění a na statickém výpočtu.

Betonování ztraceného bednění

Jakmile jsou základy ze ztraceného bednění vyskládány, může se začít s betonáží. Beton můžete doma namíchat svépomocí (poměr složek betonu), ale pokud betonujete větší základy domu, pravděpodobně byste se nadřeli. Proto je vhodné využít služeb betonmixu, který namíchá beton požadovaných vlastností. Betonovat se však musí po částech. Pokud máte konstrukci ze ztraceného bednění vyšší jak 1,0 m, budete muset betonovat vícekrát, případně bude třeba ztracené bednění stabilizovat vhodnou opěrnou konstrukcí, aby bylo zabráněno vybočení stěny/základu. Další betonáž je následně možno provést za dalších 24 hodin.

Tip: Chystáte se betonovat? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Během betonáže se beton musí hutnit po vrstvách tloušťky cca 150 mm, a to buď vpichováním tyčí či pomocí ponorného vibrátoru.

Ztracené bednění – jaký beton použít?

Typ a třída použitého betonu do ztraceného bednění musí být zvolena s ohledem na projekt. Pro betonování základů se standardně využívá beton třídy C16/20. Pro konstrukce, které jsou vystaveny povětrnostním podmínkám, dešti a mrazu, je vhodné použít kvalitnější beton, a to třídy C20/25, nebo C25/30. Konzistence betonu by měla být taková, aby beton bez problému vyplnil veškeré spáry a dutiny ve ztraceném bednění.

Jistě vás také zajímá, kolik je potřeba betonu do ztraceného bednění. To se pochopitelně odvíjí od šířky konstrukce. Spotřeba betonu v m3 na m2 stěny je uvedena v tabulce.

Šířka tvárnice Spotřeba betonu (m3/m2 zdiva)
100 0,035
150 0,069
200 0,115
250 0,148
300 0,205
400 0,285
500 0,357

Ztracené bednění a cena

Cena ztraceného bednění závisí na šířce konstrukce. Základní orientační ceny za kus tvárnice ztraceného bednění a m2 konstrukce jsou uvedeny v tabulce. Spotřeba tvárnic ztraceného bednění na 1 m2 zdiva je 8 ks.

Šířka tvárnice (mm) Cena za kus (Kč) Cena za m2 (Kč)
100 26 208
150 32 256
200 34 272
250 38 304
300 40 320
400 45 360
500 52 416

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - BETON

Section

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů