Betonové schody – rozměry, beton, bednění

Betonové schody vydrží věky, dobře vypadají a se správným obložením zapadnou do každé stavby. Jak zhotovit bednění na betonové schody, jak zvolit správný typ betonu a splnit konstrukční normy, se dozvíte v dnešním článku.

Vlastnosti a druhy betonových schodišť

Schody z betonu poskytují záruku dlouhé životnosti a odolnosti proti požáru a v případě venkovních betonových schodů také nepříznivým vlivům počasí. Podle tvaru a orientace rozlišujeme schodiště:

 • Přímé (nejběžnější)
 • S podestou (časté ve školách, administrativních budovách a kancelářích)
 • Lomené
 • Točité (nejtěžší na stavbu)

Schodiště můžeme rozdělit i podle strmosti na:

 • Rampové/mírné (sklon od 1° do 25°)
 • Běžné (od 25° do 35°)
 • Strmé/žebříkové (sklon nad 35°)

Při realizaci schodiště je potřeba dodržovat normy ČSN 73 4130, ČSN 74 3305 a ČSN 73 0833. Ty uvádí hodnoty potřebné pro výpočet schodiště a také minimální rozměry schodiště:

 • Minimální průchozí šířka 900 mm (doporučuje se ale 1000 mm, u bytových domů až 1200 mm).
 • Maximálně 16 stupňů v jednom rameni (18 u rodinných staveb).
 • Minimální podchodná výška 2100 mm.
 • Minimální průchodná výška 1900 mm.
 • Výšku stupně od 180 mm do 190 mm, šířku kosého stupně min. 130 mm a šířka běžného stupně od 250 do 300 mm.

Jaký beton na schody použít

Pro betonování schodů použijte směsi C 20/25 s kamenivem frakce 8/16 mm (minimálně však 4/8 mm). Práci velmi usnadní přidaný zpomalovač tuhnutí.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pokud na beton nemáte čas, můžete schodiště vybudovat ze speciálních prefabrikátů. Ty doveze příslušná firma, pokládka probíhá za pomocí jeřábu. Celý proces je velmi rychlý, spolehlivý a někdy dokonce levnější než při dělání schodů od nuly.

Jak se staví betonové schody

Stavba betonových schodů je velmi náročná. Vyžaduje zkušenosti se zhotovením bednění, litím betonu, práci s vrtačkou atd. Důležité je především vše správně vyměřit tak, aby byly všechny schodišťové stupně stejně široké a vysoké. Jakýkoliv projekt vždy nejprve konzultujte s dozorem stavby.

Betonové schody - bednění a ocelová výztuž schodů.
Betonové schody – bednění a ocelová výztuž schodů.
Betonové schody - výztuž do podesty
Armovací výztuž schodů musí zasahovat optimálně 100 cm do podesty. Výztuž by měla být minimálně 50 mm pod povrchem betonu.

Co budete pro stavbu potřebovat:

 • Stavební řezivo/OSB desky
 • Pilu
 • Vrtačku a vruty
 • Betonovou směs třídy C 20/25 s kamenivem frakce 8/16 mm
 • Kamenivo
 • Ocelové žebírkové tyče (průměr okolo 2,5 cm)
 • Lopata a kolečko
 • Hladítko se zahnutou hranou
 • Zednický provázek a vodováha

Betonové schody – pracovní postup:

 1. Nejprve si vše pečlivě vyměřte pomocí metru, vodováhy a zednického provázku. Snažte se co nejvíce následovat projektovou dokumentaci, ušetříte si tak problémy s budoucí kolaudací.
 2. Ve vyměřené ploše proveďte výkop do hloubky 20–30 cm. Dno díry následně zasypte kamenivem s vysokou frakcí a zhutněte. Pokud chcete mít schody maximálně pevné, položte na zásyp ještě armovací síť.
 3. Nyní je třeba zhotovit bednění. To bude zcela kopírovat budoucí tvar schodů, chybět budou pouze horní příčky (nášlap), kterými se do konstrukce lije beton. Ke stavbě použijte tlustší OBS desky. Boky vyřežte z jednoho kusu a následně k jednotlivým stupadlům přivrtejte čelní příčky. Pro extra pevnost desky zajistěte protistojnými klíny.
 4. Všimněte si, že v prostoru konstrukce je velké množství volného prostoru. Pokud bystě do něj nalili beton, popraskal by a schody by nebyly stabilní. Proto musíte udělat ocelovou výztuž. Tu buď koupíte v podobě armovacích košů, nebo si sami kostru vyrobte zohýbáním ocelových tyčí. Ohledně rozměrů mějte na paměti, že poslední příčka armatury by měla být alespoň 5 cm pod povrchem schodu. Výztuž položená ve schodech by také měla zasahovat optimálně 100 cm do prostoru podesty, o kterou se „opírá“.
 5. Namíchejte beton a lopatou ho naházejte do prostoru bednění. U větších projektů k lití použijte speciální hadici (betonpumpu). Materiál vystupující ven postupně uhlazujte pomocí rovného, čistého prkna či zednické lžíce. Zbytek dorovnejte hladítkem. Speciálním hladítkem se zkosenou hranou pak vytvořte ostré pohledové rohy. Nakonec smetáčkem povrch zdrsněte, schody by jinak byly kluzké.
 6. Takto postavené schody nechte zrát 28 dní. Armaturu lze částečně opatrně sundat po cca 7 dnech, zcela odbednit můžete schody po cca 14 dnech. Konstrukce je pochozí zhruba do 4-5 dnů.

Betonové schody: Závěr

Betonové schody jsou poměrně náročný projekt, výsledkem je však konstrukce s velmi dlouhou životností. Vše si pečlivě vyměřte, ujistěte se, že je bednění pevně sešroubované a nezapomeňte na kvalitní ocelovou armaturu. Pro dokončené betonové schody už zbývá jen vybrat vhodné obložení a máte hotovo.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů