Co je to pasportizace, aneb kdy je potřeba pasport stavby

nacenění

Ve stavebnictví se pod pojmem pasportizace rozumí zpracování pasportu budovy, tedy zjednodušené projektové dokumentace, která zachycuje skutečný stav nemovitosti. Zpravidla se pasport domu dělá v případech, kdy se k objektu dokumentace nedochovala, nebo je neúplná či neaktuální.

Co znamená pojem pasportizace

Každý vlastník nemovitosti má povinnost mít ověřenou projektovou dokumentaci, která odpovídá jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. Duplikát dokumentace lze získat i na místně příslušném stavebním úřadě. V případě, že dokumentace nebyla pořízena, nedochovala se, nebo není v náležitém stavu, je vlastník povinen dokumentaci pořídit. Tato povinnost vyplývá z §125 Dokumentace skutečného provedení stavby,  zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.  Zákon dovoluje v těchto případech pořídit pouze zjednodušenou dokumentaci, tzv. pasport stavby. Pro její ověření však musí vlastník prokázat, že stavba byla v minulosti řádně povolena a zkolaudována.

Jak probíhá pasportizace

Vlastní proces pasportizace začíná zaměřením na stavbě, kdy se pomocí nejčastěji laseru, ale také nivelačního stroje, pásma nebo úhloměru, zaměří skutečný stav. Data jsou následně zpracována do výstupu v podobě výkresů – půdorysů jednotlivých podlaží, řezů a pohledů a technické zprávy, která obsahuje popis stavby.

Proč se zpracovává pasport a k čemu slouží

Pasport stavby je potřeba v celé řadě situací, například:


Pasport budovy - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pasporty-IN
Vyberte typ stavby:

Popis budovy

Střecha objektu je:
Budova je:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

 • Jestliže chcete rekonstruovat svoji nemovitost, provést přístavbu, nástavbu a nemáte žádné podklady, nebo podklady neodpovídají skutečnosti.
 • Slouží jako podklad pro vypracování průkazu energetické náročnosti budovy.
 • Při prodeji nemovitosti by měl původní vlastník předat novému majiteli dokumentaci, a jestliže se jedná o starý dům, ke kterému se dokumentace nedochovala, měl by prodávající nechat zhotovit pasportizaci.
 • Pasportizace může také posloužit pro odstranění případných nesrovnalostí v katastru nemovitostí při digitalizaci obcí.
 • Pasport budovy se hodí i při žádosti o různé dotace, například na zateplení nebo změnu zdroje vytápění z evropských nebo národních fondů
Pasportizace - původní dokumentace
Pasportizace se dělá i v případě, že se k objektu dochovala původní dokumentace, ale její obsah neodpovídá skutečnému aktuálnímu stavu nemovitosti.

Kolik stojí vypracování pasportu?

Ceny se odvíjí hlavně od zastavěné plochy a komplikovanosti stavby. Dle stupně náročnosti jsou stavby rozděleny do 4 kategorií a pro jejich zatřídění je rozhodující, jestli je půdorys jednoduchý, složitý, pravidelný nebo nepravidelný. Jaký je počet podlaží, výškové rozdíly podlah, rovné, trámové nebo zakřivené stropy, jednoduchý nebo složitý krov, obyčejná nebo zdobená fasáda, pravidelné nebo atypické otvory. Právě konstrukční provedení stropů, střechy a podlah bývá spolu s velikostí stavby rozhodujícím kritériem. V závislosti na zatřídění do patřičné kategorie a zastavěné ploše všech podlaží se potom odvíjí výpočet ceny pasportizace. Přičemž zpravidla platí, že čím větší je plocha nemovitosti, tím nižší je cena za 1 m² pasportované plochy.

Ceny nejsou nijak stanoveny, tudíž si každý projektant může určit svoji cenu, a pokud chcete vědět, kolik vás bude pasport vašeho domu stát, je v první řadě nutné, aby se projektant se stavbou osobně seznámil. U jednodušších objektů může být dostačujícím vodítkem pro stanovení ceny i fotodokumentace s podrobným popisem stavby.

A kolik tedy zaplatíte za vypracování pasportu?

Pro garáž se částka může pohybovat od 1 000,- do 1 500,- Kč. Pro byt počítejte kolem 3 000,- Kč. Za pasport menší chaty zaplatíte kolem 5 000,- Kč. Pasportizace rodinného domu vás vyjde přibližně na 10 000,- Kč. U větších staveb, rozsáhlých vil nebo velkých bytových domů, se částka může vyšplhat řádově až do desítek tisíc.

Zkušený projektant je zpravidla schopen předem odhadnout cenu pasportizace a vy si předběžným vyčíslením v každém případě ušetříte nepříjemné překvapení v podobě faktury s částkou, se kterou jste nepočítali.

Pasport stavby - nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pasporty
Typ stavby:
Střecha objektu je:
Budova je:

Místo realizace:

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů