Travnikova M, Author at stavimbydlim.cz
  1. Home
  2. Travnikova M

Travnikova M

Plísně a řasy na fasádě – jak je odstranit

Travnikova M 0
Z důvodu stále vzrůstajících cen energií neustále roste i počet zateplených domů. Úměrně tomu stoupá i množství staveb, na jejichž fasádách se objevují nevzhledné zelené skvrny. Způsobují je řasy a plísně, které se v poslední době objevují čím dál častěji. Proč se řasy na fasádě objevují, co je jejich příčinou a jak je odstranit? Důvodů, […]

Zjednodušená projektová dokumentace (pasport stavby)

Travnikova M 0
Pasport stavby je zjednodušená projektová dokumentace, která zachycuje stávající stav budovy. Jinými slovy dokumentace o tom, jak váš dům vypadá právě teď. Provádí se většinou v momentě, kdy vlastník začne plánovat rekonstrukci domu nebo prodej nemovitosti. Odborník, který je pověřený provedením pasportizace si nejprve nakreslí orientační náčrt objektu, který následně podrobně změří, zjištěné hodnoty si […]

Jak namíchat cementový špric (podhoz pod omítku)

Travnikova M 0
Slovo špric pochází z němčiny a je odvozené od původního spritzen, což znamená stříkat, protože se jedná o řídkou vrstvu nejčastěji z cementu, písku a vody, která se stříká na stěny. Používá se jako podkladní vrstva pro lepší přilnavost omítky. Různé, předem namíchané pytlované směsi, jsou běžně k dostání v obchodech a stačí je smíchat […]

Co je to pasportizace, aneb kdy je potřeba pasport stavby

Travnikova M 0
Ve stavebnictví se pod pojmem pasportizace rozumí zpracování pasportu budovy, tedy zjednodušené projektové dokumentace, která zachycuje skutečný stav nemovitosti. Zpravidla se pasport domu dělá v případech, kdy se k objektu dokumentace nedochovala, nebo je neúplná či neaktuální. Co znamená pojem pasportizace Každý vlastník nemovitosti má povinnost mít ověřenou projektovou dokumentaci, která odpovídá jejímu skutečnému provedení podle vydaných […]

Jak odstranit mech z betonu – rady na odstranění mechu z betonu

Travnikova M 0
Krásně zelený a měkoučký mech zpravidla obdivujeme v lese, ale když se nám objeví na zahradě, na dvorku nebo jiném zastíněném místě, už z něj tak nadšení nejsme.  Roste v trávníku, na dřevě, na dlažbě i na betonu. Posledně jmenovanému sice příliš neublíží, ale narušuje celkový vzhled. Na to odstranění mechu z betonu existuje spousta […]

Míchání jádrové omítky – poměr cementu, vápna a písku

Travnikova M 0
Účel omítek je hlavně estetický. Slouží k zakrytí instalací ve zdivu a zejména jádrová omítka tvoří základní vrstvu pro vyrovnání všech nerovností. Může mít tloušťku i několik centimetrů. Omítky mohou mít i další funkce, například tepelně izolační, protipožární nebo v případě vlhkého zdiva sanační. Nejoblíbenějším způsobem je míchání jádrové omítky svépomocí tradičním způsobem, proto jsme […]

Stupně projektové dokumentace – DÚŘ, DSP, DPS, DSPS

Travnikova M 0
Pro každý projekt stavby se zpracovává několik po sobě jdoucích stupňů projektové dokumentace, které se vzájemně liší obsahem a rozsahem v závislosti na účelu, pro který jsou zpracovány. Zpracování všech stupňů zpravidla není potřeba a mezi stavebníky je dost opomíjené, ale pro zajištění lepšího výsledku stavebního záměru jsou užitečné. Náležitosti jednotlivých stupňů stanovuje Vyhláška č.499/2006 […]

Položkový rozpočet – co obsahuje a kdy je potřeba

Travnikova M 0
Postavit si rodinný dům je snem mnoha lidí. Spolu s otázku, jak by měl vypadat nutně řeší i to, kolik bude stát. Pro člověka, který se touto problematikou nikdy nezaobíral, není jednoduché se v této oblasti zorientovat a umět si představit, co všechno se za cenou stavebního díla skrývá, protože je to investice, kterou vynakládá jednou […]

Břizolitová omítka – postup aplikace

Travnikova M 0
Brizolit, břizolit nebo také březolit, to všechno jsou názvy pro tvrdou vápenocementovou omítku, která dostala své jméno podle místa svého vzniku, městečka Horní Bříza v západních Čechách. Používá se hlavně jako fasádní venkovní omítka a poznáte ji podle lesklých kousků slídy. Břizolitová omítka se začala používat v 30. letech minulého století a na některých domech […]

Situační výkres – širších vztahů, katastrální a koordinační

Travnikova M 0
Situační výkres znázorňuje vztah projektované stavby k okolním objektům, které se do situace přejímají z již existujících mapových podkladů nebo do map vzniklých pro daný účel při místním šetření. Situační výkresy jsou povinnou součástí projektové dokumentace podle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a podle této vyhlášky se také jednotlivé situační výkresy rozlišují. Typy situačních […]