Zjednodušená projektová dokumentace (pasport stavby)

soutez

Pasport stavby je zjednodušená projektová dokumentace, která zachycuje stávající stav budovy. Jinými slovy dokumentace o tom, jak váš dům vypadá právě teď. Provádí se většinou v momentě, kdy vlastník začne plánovat rekonstrukci domu nebo prodej nemovitosti. Odborník, který je pověřený provedením pasportizace si nejprve nakreslí orientační náčrt objektu, který následně podrobně změří, zjištěné hodnoty si zapíše do náčrtu, který potom odborně překreslí.

Výstupem jsou jednotlivé výkresy. Tento proces se nazývá pasportizace domu/stavby. Rozsah pasportu je dán typem stavby a jeho účelem. Pasport domu je možné provádět pro jakýkoliv objekt. Zjednodušená projektová dokumentace výrobního objektu bude pochopitelně vypadat jinak než dokumentace rodinného domu či bytu.

V jakých případech budete potřebovat pasport stavby se dočtete v tomto článku.

Co obsahuje zjednodušená projektová dokumentace

Obecně musí zjednodušená projektová dokumentace, nebo také pasport, obsahovat dvě části:


Pasport budovy - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pasporty-IN
Vyberte typ stavby:

Popis budovy

Střecha objektu je:
Budova je:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

 • technickou zprávu s podrobným popisem stavby, účelem jejího užívání a údaji o zastavěné ploše a obestavěném prostoru.
 • výkresovou dokumentaci, která se zpracovává v měřítku 1:50 nebo 1:100 a měla by obsahovat zjednodušený situační náčrt, pohledy a hlavně půdorysy a řezy, protože ty jsou pro majitele nemovitosti nejdůležitější. Přesný obsah pasportu je dán vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., přílohou č.14 – Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby, bod 2 – pasport stavby.
Zjednodušená projektová dokumentace - pasport stavby
Zjednodušená projektová dokumentace – pasport stavby

U výkresové dokumentace je třeba rozlišit, zda se jedná o bytovou jednotku nebo rodinný dům, kde jsou zpravidla výkresy podrobnější. Zjednodušená projektová dokumentace (pasport) rodinného domu by měl obecně obsahovat:

 • zakreslení do katastrální mapy,
 • umístění domu na pozemku,
 • půdorysy všech podlaží s označením místností,
 • řezy a pohledy.

Pasport bytu zpravidla sestává z těchto výkresů:

 • umístění bytového domu,
 • půdorys bytu nebo v lepším případě celého podlaží,
 • řez bytem nebo celým podlažím.

Součástí pasportizace nejsou instalace, protože nelze zjistit, jaké rozvody a z jakých materiálů v nemovitosti jsou.

Kdo dokumentaci zpracovává

Zjednodušenou projektovou dokumentaci může zpracovat v podstatě kdokoliv, kdo má odborné vzdělání a je schopen na základě skutečností zjištěných při měření vypracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci se všemi náležitostmi tak, aby ji pověřená osoba na příslušném stavebním úřadě ověřila a schválila. Vždycky se vyplatí nejprve se informovat o tom, jaké požadavky na pasport bude pověřený stavební úřad mít. Jeho vypracování sice nepatří k vybraným činnostem, a tudíž k němu není potřeba autorizace, ovšem v některých případech může být vyžadována. Zvláště tehdy, pokud na její zpracování navazuje žádost o stavební povolení.

Pasport stavby - nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pasporty
Typ stavby:
Střecha objektu je:
Budova je:

Místo realizace:

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů