Elektronický výpis z katastru nemovitostí on-line. Jak postupovat?

Výpis z katastru nemovitostí můžete získat několika způsoby. Osobně si jej můžete vyřídit na kterékoli pobočce katastrálního úřadu či pracoviště nebo na kontaktních místech Czech POINT. Pokud vám však postačí výpis z katastru v elektronické podobě, můžete si jej vyřídit i on-line. Jak vyřídit elektronický výpis z katastru nemovitostí?

Elektronický výpis z katastru nemovitostí lze získat v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí na stránkách Státní správy zeměměřičství a katastru – cuzk.cz. Nahlížení do katastru je přístupné komukoli a lze zde bezplatně dohledat některé důležité informace o nemovitostech. Kromě toho zde můžete vyřídit i výpis z katastru nemovitostí (neboli list vlastnictví). Výpis z KN se vám bude hodit vždy, když budete potřebovat prokázat vlastnické právo k určité nemovitosti, tedy například při prodeji nemovitosti, ale třeba také při vyřizování stavebního povolení či ohlášení stavby.

Výpis z katastru v nahlížení do KN

Abyste si mohli vyřídit elektronický výpis z katastru v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí, musíte znát identifikační označení nemovitosti, tedy například:

 • adresu objektu v případě rodinného domu,
 • adresu objektu a číslo jednotky v případě bytové jednotky,
 • parcelní číslo pozemku společně s katastrálním územím,
 • list vlastnictví a katastrální území, nebo
 • danou nemovitost dohledat na katastrální mapě.

Vyhledávání pozemku, domu či bytu je intuitivní, jak nahlížení používat jsme vás již informovali v článcích jak vyhledat pozemek a jak vyhledat stavbu.

Po vyhledání nemovitosti se vám v pravém horním rohu stránek zobrazí modré políčko s nadpisem „koupit elektronickou listinu“. Zde si můžete objednat nejen částečný či úplný výpis z katastru nemovitostí, ale i informace o pozemku či kopii katastrální mapy. Pokud potřebujete prokázat vlastnické právo pouze k určitému pozemku, stavbě či bytu, postačí vám částečný výpis z KN, o opačném případě budete potřebovat úplný výpis z KN.

Po kliknutí na odkaz se vám položka automaticky vloží do košíku, kde si následně můžete propočítat celkovou cenu. Za každou započatou stránku formátu A4 zaplatíte 50,-Kč. Po vypočtení ceny objednávku potvrdíte, zaplatíte požadovanou částku a bude vám doručen objednaný dokument.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Autorizovaná konverze výpisu z katastru

Výpis z katastru (příp. částečný výpis z katastru) je opatřen elektronickou značkou, díky čemuž má povahu veřejné listiny a lze jej využívat pro řadu úkonů. Pokud se však rozhodnete, že si výpis doma vytisknete, nemá již charakter veřejné listiny, ale jedná se pouze o dokument s informativním charakterem. Aby měl dokument i po vytisknutí charakter veřejné listiny, je třeba jej opatřit doložkou o autorizované konverzi. Taková služba je poskytována například na každém kontaktním místě Czech POINT, kde lze mimo jiné výpis z KN nemovitostí získat.

Výpis z katastru v elektronické podobě můžete přinést na CD, flash disku, můžete jej také poslat z datové schránky či jej nahrát do elektrické úschovny Czech POINT v požadovaném formátu. Úschovna pro nahrání výpisu je na adrese https://www.czechpoint.cz/uschovna/.

Konverzi však lze provést pouze u dokumentů, které mají zmíněný platný kvalifikovaný elektronický podpis nebo značku. Cena konverze je 30,-Kč za jednu stranu formátu A4.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů