Eternitová střecha – rizika, životnost, likvidace

V současné době se již v praxi s novými střechami z původního eternitu, přesněji azbestovláknitými eternitovými střechami nesetkáváte, protože jsou z důvodu ochrany zdraví zakázané. V minulosti však eternitová střecha patřila k velmi oblíbeným volbám pro svou ekonomickou nenáročnost a dlouhou životnost. Eternitová střešní krytina se vyráběla ve formě šablon nebo vlnovek a pokládala se na bednění, ale i laťované střechy. Současné střešní krytiny označované jako eternitové jsou zpravidla tvořeny cementem a celulózou a dalšími vláknitými materiály, které však nemají negativní vliv na naše zdraví.

Eternit

Co je vlastně azbestovláknitý eternit a proč je zdraví škodlivý? Ačkoli je slovo eternit označení pro vláknitý cement, v tomto článku se budeme zabývat původním eternitem, což byl také vláknitý cement, kde se však jako pojivo používal azbest. Eternit se začal vyrábět na konci 19. století, tehdejší směs obsahovala 90 % cementu a 10 % azbestu, aby se materiál spojil byla použita samozřejmě voda a následně byla směs zpracována strojem na výrobu kartonu. Z eternitu bylo možné vyrobit třeba i nádoby, takže i když se nám pojem eternit nejčastěji pojí právě se střechami, můžeme se setkat i s jinými výrobky z tohoto materiálu. Zdraví škodlivý byl tento materiál právě pro svůj obsah dnes již zakázaného azbestu.

Eternitová střecha a rizika

Jak již bylo výše uvedeno eternit obsahoval azbest v rozličném poměru dle výrobce 8–12 %, což z něj dělalo velice škodlivou látku, protože azbest je vysoce karcinogenní a jeho použití je tak již dnes zákonem zakázáno. Co se týče zdravotního rizika pro vaše okolí, tak jej eternitová střecha, pokud se s ní nemanipuluje, nepředstavuje.

Zdravotní riziko vzniká právě při manipulaci s azbestovláknitou střešní krytinou, tedy zejména při jejím prasknutí nebo rozpadnutí, kdy se škodlivé látky uvolňují do ovzduší. Právě z tohoto důvodu má likvidace eternitu přísná hygienická pravidla, která budou uvedena níže.


Likvidace eternitu - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Eternit - IN - 2
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Eternitová střecha
Eternitová střecha (vpravo) se hojne využívala především na zemědělských stavbách, chatách, ale i rodinných domech.

Životnost eternitové střechy

Původní eternitová střecha měla opravdu velmi dlouhou životnost a skvělou odolnosti vůči rozličným klimatickým vlivům. V praxi se dnes můžete setkat s eternitovými střechami, které jsou dokonce starší více než osmdesát let, pokud byly správně udržovány, tak si zachovaly i řadu svých užitných vlastností.

Likvidace eternitu

Při rekonstrukci původní eternitové střechy platí přísná hygienická pravidla, která jsou dána zákonem a dalšími normami. Při likvidaci eternitu totiž musíte chránit nejen sebe, ale i okolí. Protože azbestová mikrovlákna, která se při manipulaci s krytinou uvolňují, jsou nebezpečná i při vdechnutí malého množství.

Likvidace eternitu_03

Pro likvidaci původního eternitu si můžete zvolit, zda jeho likvidaci svěříte odborné firmě nebo zda se o likvidaci postaráte svépomocí.

Likvidace eternitové střechy a stavební povolení

V případě, že se rozhodnete k jeho likvidaci svépomocí, je nutné vše správně naplánovat, dále pak musíte získat stavební povolení od stavebního úřadu a ohlásit práci s azbestem na příslušné Krajské hygienické stanici. Právě zde vám pak poradí, jaké předpisy je nutné dodržovat, jaké zvolit ochranné pomůcky, jak správně informovat sousedy a předají kontakt na příslušnou skládku. Střešní krytina s azbestem totiž musí být odvezena na jinou než běžnou skládku odpadu. Neobejdete se také bez stavebního dozoru, který na celou akci bude dohlížet.

Níže jsou uvedeny pouze obecné zásady pro likvidaci azbestového eternitu.

Tip: Plánujete likvidaci eternitu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Obecné zásady při manipulaci s eternitem

  • Při odstraňování azbestového eternitu máte vždy mít respirátor, nejlépe i ochranný oblek a odstraňovat jej pouze za mokra.
  • Rovněž je potřeba vymezit ochranné pásmo, ve kterém se nesmí nikdo pohybovat.
  • Odstraněný kus azbestu je nutné ještě na střeše zabalit do neprodyšného materiálu a následně jej pak uložit do kontejneru. Rozhodně se nesmí přímo házet do kontejneru, jak je to běžné u jiných střešních krytin!
  • Odvoz tohoto odpadu je samozřejmě dražší než u standardních zdravotně nezávadných krytin, tento rozdíl činí několik tisíc na celou střechu.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Eternit
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů