Jak naložit se stavební sutí a stavebním odpadem?

Kam se stavební sutí řeší každý stavebník, který staví, přestavuje či rekonstruuje. Stavební sutě vzniká opravdu mnoho a je potřeba vyřešit, jak s ní ekologicky naložit.

V žádném případě nevyvážejte stavební suť do volné přírody. Nejenže to nevypadá pěkně, ale stavební odpad může obsahovat jedovaté a toxické látky, které do přírody nepatří. Odpad je vždy potřeba zlikvidovat v souladu se zákonem a za použití zdravého rozumu!

Stavební odpad lze z velké většiny zpětně využít či jej recyklovat a použít pro další stavební práce.

Co je stavební odpad (suť)?

Stavebním odpadem je veškerý odpad, který vzniká stavební činností, tedy během stavby domu, rekonstrukce domu, přestaveb apod.

Jedná se o:

 • zbytky cihel, tvárnic, kamene
 • omítky
 • dřevo
 • železo
 • staré obklady
 • zbytky sádrokartonu
 • plast
 • papír
 • zemina, štěrk
 • asfaltové a tepelné izolace
 • sklo
 • azbest apod.

Mnoho surovin ze stavebního odpadu lze opětovně využít či recyklovat a je třeba k tomu také tak přistupovat. Jednou možností je nechat si přistavit kontejner specializované firmy na likvidaci stavebního odpadu a s tříděním a likvidací se vůbec nezabývat (časté řešení v bytových domech a městských zástavbách, kde není prakticky žádná jiná možnost), druhou možností je odpad třídit svépomocí a pokud možno zpětně využívat.

Využití stavebního odpadu na stavbě

Kdo chce během rekonstrukce domu ušetřit, nalezne cestu, jak stavební materiál z demolice zpětně využít. Zbytky cihel, kamene, ale i omítek lze jednoduše využít pro další stavbu. Staré cihly stačí pouze očistit od zdicí malty pomocí zednického kladívka a může se využít pro další zdění. Nemusí se však jednat jen o celé cihly, při zdění využijete i malé odlomky.

Kameny lze využít jako výplňové kamenivo do betonových konstrukcí. Využít lze i starou omítku a maltu. Otlučenou omítku z rekonstrukce lze přesít přes tzv. prohazovačku (katr – katrování). Jedná se o ocelové síto s oky cca 10 x 10 mm. Katrováním dojde k oddělení jemných a hrubých částic. Jemné částice lze využít pro namíchán nové malty, hrubé částice pro různé zásypy a násypy.

Pokud máte tu možnost, hrubší stavební suť (kameny, cihly, keramiku, beton) můžete využít například pro vybudování podloží pod příjezdovou cestu. Pokud pokládáte zámkovou dlažbu, je třeba zhotovit podsyp tloušťky alespoň 200 – 300 mm. Tento hrubý materiál můžete využít na spodní vrstvu podkladu, na který dále přijde jemný štěrk. Nejenže tak ušetříte za dovoz suti, ale ušetříte také za štěrk hrubší frakce.

Prodej stavební sutě

Pokud máte stavební sutě více, než jste schopni zpracovat, můžete si nabídnout přes inzerát za odvoz či malou odměnu. Kdekdo shání pár cihel či kamení na dostavbu zídky apod. Očištěné staré pálené cihly se na internetu prodávají za 2 – 3,-Kč/ks.

Třídění stavebního odpadu

Při stavbě vzniká taktéž mnoho běžného odpadu, který lze třídit. Jedná se o plast, papír, sklo a železo. Každý tento materiál je na stavbě vhodné třídit a odvážet do sběrných dvorů, kde se postarají o jeho likvidaci a příp. recyklaci. Tříděním stavebního odpadu můžete ušetřit několik set korun. Cena odvozu kontejneru se stavební sutí a netříděného stavebního odpadu se liší až o 2000,-Kč.

Dřevěný stavební odpad je také třeba vytřídit a odvést do sběrného dvora. Pokud se však jedná o čisté dřevo bez nátěrů, asfaltu a jiných ošetřovacích přípravků, lze se o jeho likvidaci postarat přímo na stavbě spálením.

Odvoz stavební sutě v kontejneru

Pokud stavíte či rekonstruujete a nemáte možnost stavební odpad zpětně využít či jej máte hodně a nejste schopni vytřídění materiál dopravit do sběrného dvora, objednejte si specializovanou firmu, která vám přistaví kontejner na stavební odpad.

Pokud máte svůj vlastní pozemek, kde může být kontejner postaven, nebo se dohodnete se sousedem, že kontejner bude stát na jeho pozemku, máte vystaráno. Pokud však potřebujete postavit kontejner na obecním pozemku, budete potřebovat povolení místního úřadu. Kdyby bylo potřeba kontejner umístit na chodník či silnici, bude potřeba vyřídit povolení technické správy komunikací.

Před vyřízením povolení je třeba specifikovat, kde kontejner bude stát a na jak dlouho se předpokládá zábor pozemku tímto kontejnerem. Vzhledem k tomu, že zmíněné orgány mají na vyřízení žádosti lhůtu 30 dnů, začněte s vyřizováním povolení dopředu s časovou rezervou, jelikož kontejner lze umístit až po vydání tohoto povolení.

Kolik stojí odvoz stavebního odpadu?

Cena odvozu stavebního odpadu se odvíjí od množství odpadu a od složení odpadu. Cena za dovoz čistě stavební sutě (kámen, cihla, beton, taška) je jiná než když se jedná o stavební odpad složený ze sádrokartonu, papíru, plastu, kovu, dřeva apod.

Například cena za kontejner stavební stě do 6 tun (4 m3) vychází na cca 2500 – 3200,-Kč, cena stavebního odpadu do 6 tun (4 m3) vychází na 4200 – 4600,-Kč a cena odvozu zeminy a kameniva do 6 tun (4 m3) vychází na 2500 – 2800,-Kč.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Cena je samozřejmě jiná dle lokality a je k ní také třeba připočítat i cenu za odvoz (25 – 35 Kč/km) a poplatek za přistavení kontejneru.

Kontejnery lze objednat různých velikostí od 3 do 15 m3 s nosností 3,5 – 13 tun.

Za kontejner umístěný na obecním pozemku či na veřejné komunikaci také zaplatíte určitý poplatek, který je dán místní vyhláškou. Sazba za umístění kontejneru je dle lokality 10 – 20 Kč/m2/den a obdobná sazba je také účtována technickou správou komunikací. Mimo to je stavebníkovi účtován jednorázový správní poplatek ve výši několika stokorun. Ceny je třeba zjistit na příslušném místním úřadě a technické správě komunikací. Seznam stavebních úřadů naleznete na stránkách státní správy – stavební úřady městských úřadů.

Odpovědnost za nakládání se stavebními odpady

Pokud stavbu provádíte svépomocí, odpovědnost za nakládání s odpady máte vy, jako stavebník. Pokud si však na stavbu či rekonstrukci najmete firmu, odpovědnost spadá na tuto firmu, je však vše třeba specifikovat ve smlouvě o dílo. Pokud stavíte svépomocí, ale firmu si najmete pouze na odvoz stavebního odpadu, za naložení s odpadem jste odpovědni vy. Z toho důvodu je potřeba písemně ujednat, že firma se stavebním odpadem naloží dle platných zákonů.

Nebezpečný stavební odpad – azbest

Azbest je zdraví škodlivá látka s karcinogenními účinky. Azbest obsahuje řada stavebních výrobků, které se v minulosti používaly pro stavbu obytných, průmyslových a zemědělských staveb. Azbest je zpravidla obsažen v obkladových deskách, zdicích materiálech, ale i v izolačních deskách a ve střešních krytinách. Přečtěte si také o tom, jak postupovat při likvidaci staré eternitové střechy.

Pokud možno by se materiál s obsahem azbestu měl ze stavby neprodleně odstranit. Na tyto práce je však vhodné pozvat specializovanou firmu, která se demolicí a likvidací nebezpečného materiálu zabývá a využívá pro tyto práce speciální pracovní, ochranné pomůcky a technologické postupy.

Za likvidaci materiálu s obsahem azbestu se platí poplatek ve výši 3 – 4 Kč/kg materiálu.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů