Jak opravit trhliny a praskliny ve zdech?

Občas se stane, že se na zdech objeví trhliny. Ať už jsou trhliny velké či malé, v žádném případě je na zdech nechceme, jelikož nevypadají esteticky. Některé navíc mohou být nebezpečné pro statiku domu. Jak trhliny ve zdi opravit?

Jak vznikají trhliny ve zdech?

Vznik trhlin může mít několik příčin. I když je stavba provedena bezchybně zručným zedníkem, trhliny v omítce se mohou objevit. Trhliny ve zdech se dělí na trhliny malého rozsahu a velkého rozsahu.

Dále se trhliny dělí na:

  • Bezpečné trhliny
  • Nebezpečné trhliny

Z hlediska působení sil se trhliny dělí na:

  • Tahové
  • Tlakové
  • Smykové

Trhliny bezpečné jsou ze statického hlediska nevýznamné. Trhliny vznikají nejčastěji ve stuku dvou materiálů s různou objemovou roztažností, nebo při nadměrném vysychání či smršťování materiálu. Trhliny se nejčastěji objevují v ploše omítky, v místě přechodu zdiva na strop, u dřevěného stropu či v místě pozedního věnce.

Bezpečné trhliny se již dále nezvětšují a tak nepředstavují žádné statické ohrožení stavby.

Trhliny nebezpečné jsou zapříčiněny nejčastěji pohybem základové konstrukce. Trhliny nejčastěji vznikají pohybem základů konstrukcí domu, který může být způsoben nadměrným zatížením zeminy, podemíláním zeminy podzemní vodou, mrazem, sesuvem půdy apod. Tyto trhliny jsou ze statického hlediska významné a je potřeba je sanovat a zajistit, aby nedocházelo k dalšímu rozevírání trhliny. Je nutné mít na paměti, že sanováním trhliny není odstraněna příčina vzniku trhliny a trhlina se může časem objevit nanovo.

Jak opravit malé trhliny?

Malé trhliny ve zdech o velikosti pár milimetrů, které vzniknou smršťováním materiálu či vzniknou v místě styku dvou materiálů s rozdílnou teplotní roztažností, opravíte s pomocí akrylového tmelu, nebo sádry. Pro tmelení vápenných a vápenocementových omítek použijte například  akrylový brousitelný tmel, který lze využít i pro tmelení dřeva, dřevotřísky a cementotřískových desek. Zaschnutý tmel přebruste brusnou houbou, nebo brusným papírem a zarovnejte s povrchem zdiva. Vhodnou alternativou je akrylový tmel vhodný i do exteriéru, který lze použít na téměř všechny povrchy, kromě mramoru.

Aplikace sádry vyžaduje zručnost, kdežto aplikace akrylátového tmelu je značně jednodušší. Tmel se prodává v plastových dózách, v tubách nebo v kartuších, ze kterých se tmel aplikuje pomocí výtlačné pistole přímo do trhliny.

Trhlina, která se opravuje, musí být čistá, zbavená prachu a hrubých částic.  Připravený našlehaný tmel či sádra se pomocí špachtle vpraví do trhliny tak, aby byla celá trhlina vyplněna. Větší trhliny ve zdech je dobré opravovat s použitím ocelového hladítka. Jakmile tmel (sádra) dostatečně zaschne, povrch přebruste. K tomu můžete použít smirkový papír či brusnou houbičku.

Pokud se s trhlinami na fasádě potýkáte často, nabízí se možnost aplikování nové omítky s výztužnou síťovinou – perlinkou. Jedná se o pevnou skelnou tkaninu, která eliminuje tvorbu malých trhlin na fasádě. Perlinka je dnes již standardní součástí každé nové fasády a aplikuje se zejména na fasády, které se zateplují kontaktním zateplovacím systémem.

Stěnu s opravenými trhlinami a prasklinami přemalujte novým nátěrem.  Před samotným malováním stěny je však vhodné povrch připravit.

TIP: Pro tmelení trhlin a spár v ploše zdiva je vhodné využít akrylátový štukový tmel s příměsí křemičitého písku. Po aplikování akrylátového tmelu není opravené místo tolik viditelné, jelikož tmel s pískem vypadá podobně, jako klasická omítka.

Jak opravit velké trhliny?

Pokud se na konstrukci vyskytují velké trhliny, široké někdy i několik centimetrů, jedná se zpravidla o trhliny způsobené pohybem základové konstrukce, kdy dochází k podemílání základů či k poklesu základové konstrukce vlivem snížení únosnosti zeminy.

Tyto velké trhliny mohou představovat potencionální riziko a mohou vést i k narušení statiky domu. Předně je nutné zjistit, zda se jedná o trhlinu aktivní či pasivní. Pasivní trhliny se již dále nezvětšují, aktivní ano, byť o pouhý milimetr za dlouhou dobu.

Jak zjistit, zda se trhlina rozšiřuje?

Ke zjištění, zda je trhlina aktivní a stále se rozšiřuje, slouží více metod. Nejznámější metodou je však metoda sádrové destičky. Omítka se na ploše cca 30 x 30 cm v okolí trhliny odstraní tak, aby trhlina procházela středem této plochy. Na očištěný a navlhčený podklad se poté aplikuje sádra o velikosti 10 x 20 cm a tl. 1,5 – 2,5 cm. Do destičky je také vhodné zaznačit datum, kdy byla zhotovena. Následně se čeká, zda se v destičce časem objeví trhlina či nikoliv. Pokud se trhlina objeví, jedná se o aktivní trhlinu, která stále pracuje.

Pokud je tedy trhlina aktivní, je třeba pozvat odborníka, který určí příčinu vzniku trhliny a tuto příčinu odborně odstraní. Často se však může jednat o finančně náročné sanace základů či podsekávání vlhkého zdiva, které vlivem mrazů praská. Řešení na první pohled triviálního problému tedy nemusí být levné. Oprava trhliny bez předchozího odstranění příčiny vzniku trhlin nemá žádný smysl. Trhlina se objeví znovu, případně i na více místech.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Stehování popraskaného zdiva

Pokud máte na zdech pasivní trhliny či již máte odstraněnu příčinu vzniku trhlin, můžete trhlinu opravit. Velké trhliny ve zdech se nejčastěji opravují tak, že se maltou a kousky zdiva zazdí.  Před tím je však nutné odstranit omítku v okolí trhliny a trhlinu vyčistit od prachu a hrubých volných částic. Poté se trhlina vodou navlhčí a zapraví maltou.

Pokud to však situace vyžaduje, je mnohdy nutné trhlinu ve zdivu stehovat. K tomu se používají ocelové hmoždíky průměru 15 – 25 mm. Do zdiva se v předepsané rozteči navrtají díry, do kterých se osadí hmoždíky, a to každých cca 20 – 30 cm, přičemž na obou koncích trhliny musí být hmoždíky osazeny hustěji, cca každých 10 – 15 cm. Otvory pro hmoždíky jsou hluboké až do 4/5 tloušťky zdiva. Pokud je stěna velmi široká, hmoždíky se osadí z obou stran stěny. Hmoždíky se do zdiva osazují tak, aby se stěnou lícovali. Pro uchycení ocelových hmoždíků se může použít beton, malta, případně chemická kotva.

Po zatvrdnutí malty je možné zdivo okolo trhliny navlhčit a aplikovat novou omítku. Jak natahovat omítku se dočtete v článku jak na omítky svépomocí.

Druhou možností statického zajištění trhliny je použití helikální výztuže. Jedná se o výztuž z vysokopevnostní oceli, která se umístí do předem vyřezané drážky ve zdivu a ukotví speciální maltou. Výhodou helikální výztuže je její snadná tvarovatelnost a možnost umístění více prutů do jedné drážky, čímž se zvýší únosnost konstrukce. Na kotevní maltu je následně možné aplikovat omítku.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů