Jak postavit plot ze dřeva?

Jednoduchý na postavení, na pohled krásný a poměrně levný. To jsou přednosti dřevěného plotu.  Jak postavit dřevěný plot svépomocí a na co si dávat pozor? Jak probíhá stavba dřevěného plotu?

Stavba plotu a stavební úřad

Stavba dřevěného plotu nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby, a pokud se bude jednat o plot do výšky max. 2,0 m, který nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a který se nachází v zastavěném území či v zastavitelné ploše, není potřeba vyřizovat ani rozhodnutí o umístění stavby a územní souhlas. Pokud se vás vyřizování na stavebním úřadě nevyhne, přečtěte si, jak postupovat při vyřízení územního souhlasu.

Abyste předešli sousedským sporům, je vhodné se na výšce a konečné podobě plotu dohodnout se sousedem, aby v budoucnu nedošlo k nedorozumění a vleklým sousedským sporům. Pokud by byl plot příliš vysoký, mohl by si soused stěžovat například na to, že mu plot vrhá stín na záhon či na bazén.

Vytyčení plotu a založení sloupků plotu

Stavba dřevěného plotu začíná zaměřením a vytyčením hranic pozemku, nejlépe dřevěnými či ocelovými kolíky. Na tyto kolíky se napne provázek a vytyčí se tak budoucí poloha plotu. Před stavbou je potřeba detailně rozvrhnout, kde budou v plotu osazeny jednotlivé brány a branky a myslet na to již při rozmisťování sloupků plotu.

Sloupky plotu mohou být buď dřevěné, ocelové či zděné z cihel, kamene nebo betonových tvarovek. Nejčastěji se však využívají dřevěné hranoly a ocelové sloupky. Ocelový sloupek má oproti dřevěnému tu výhodu, že není tolik náchylný na klimatické podmínky a vlhkost, která u špatně osazeného a ošetřeného dřevěného sloupku může znatelně zkrátit životnost. Nevýhodou ocelových sloupků je zase nutnost navařovat ocelové příchytky pro dřevěné příčle.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Plot - IN
O jaký plot máte zájem?
m

Detail poptávky

m

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Ocelové sloupky plotu

Ocelové sloupky plotu se do země zabetonovávají. Potřebujete tedy zemní vrták či rýč, krumpáč a lopatu pro vyhloubení díry, kde se osadí sloupek. Sloupek plotu se osazuje cca 50 – 70 cm pod úroveň terénu, správně výškově a polohově tak, aby tak říkajíc „neuskakoval“ z roviny a pomocí vodováhy se vyrovná do svislé polohy. Po osazení a vyrovnání se sloupek zabetonuje suchým betonem, který se nechá přibližně 5 dnů zrát.

Dřevěné sloupky plotu

Pokud jsou dřevěné sloupky patřičně ošetřeny, je možné je osazovat pod úroveň terénu. Pro ošetření lze použít například nátěr z gumoasfaltu, impregnace, laky na dřevo či jiné přípravky k tomu určené. Další možností je taktéž využití modifikovaného dřeva, jako je třeba tepelně ošetřené dřevo, acetylované dřevo a dřevo ošetřené amoniakem, mikrovlnným zářením, nebo tlakem.

Variantou je také osadit sloupek pouze nad úroveň terénu. V tom případě je nutné vyhloubit zemním vrtákem či rýčem díru do země, která se vybetonuje. Do vylitého betonu se osadí ocelová kotevní patka či se patka navrtá později do připraveného tvrdého základu. Do této kotevní patky se následně šrouby ukotví dřevěný sloupek, který je ošetřený standardními povrchovými úpravami z lazury, laku apod.

Zemní vruty a natloukací patky

Druhou možnou variantou je použití zemních vrutů a natloukacích patek. U tohoto způsobu založení není třeba předem vrtat otvor do země, vruty se do země jednoduše zatočí a zatloukací patky se zatlučou palicí. Během realizace tohoto způsobu založení je třeba neustále kontrolovat, zda jsou jednotlivé vruty a patky v jedné rovině a zda se nevychylují od svislice. Jedná se o relativně rychlé a snadné založení, díky nemuž je stavba dřevěného plotu nenáročná.

Tip: Chystáte se na nový plot? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Stavba dřevěného plotu – jak na to?

Máte-li vybrán způsob založení plotu a vytyčené hranice pozemku, stavba dřevěného plotu může začít:

 1. Osaďte rohové plotové sloupky. Mezi těmito sloupky rozměřte vzdálenosti mezilehlých sloupků tak, aby každé pole mělo stejnou délku, optimálně 2,5 m a maximálně 3 m.
 2. Mezi rohové sloupky napněte provázek, který určí rovinu, ve které budou osazeny další plotové mezilehlé sloupky, a na určených místech zaznačte polohu sloupku.
 3. Osaďte zbylé sloupky jedním ze způsobu založení plotu a instalujte vzpěry sloupků, které zajistí větší stabilitu plotu. Vzpěry se instalují na rohové sloupky a pak každých cca 25 – 30 m.
 4. Na osazené sloupky připevněte vodorovné dřevěné hranoly pomocí vrutů či šroubů. Dbejte na to, aby byly hranoly v rovině a aby byly rovnoběžné. Pokud je plot postaven ve svahu, příčle mohou být buď rovnoběžně s terénem či mohou být osazeny vodorovně s výškovými odskoky po několika polích plotu.
 5. Na osazené příčle se mohou připevnit plotovky. Plotovky i výše uvedené příčle je vhodné ošetřit lakem či lazurou ještě před samotnou montáží plotu. Plotovky k příčlím ukotvíte alespoň jedním vrutem v každém styku plotovky s příčlí.

Může vás zajímat: Nejste si jisti, zda budete stavět dřevěný, nebo pletivový plot? Pokud se však rozhodnete pro pletivový, zde je návod na stavbu pletivového plotu.

Tvar plotovky

Aby byla životnost dřevěných plotovek co nejdelší, je třeba zvolit vhodný tvar zakončení čela plotovky, jelikož se jedná o místo, ve kterém dochází k nejrychlejšímu vsakování vody. Pokud je čelo plotovky zakončeno kolmo, dešťová voda se v těchto místech drží dlouho a dřevo navlhá, což způsobuje pomalou degradaci dřeva. Dřevo začne praskat, což podpoří zvýšenou absorpci vody a vznik hniloby dřeva. Proto je vhodné plotovky seříznou do takového tvaru, který zaručí rychlý odvod dešťové vody, příp. čela plotovek zastřešit ohnutým kusem plechu. Zakončení čela plotovek může být oblé, různě profilované či obyčejně seříznuté pod libovolným úhlem.

Materiál pro stavbu dřevěného plotu

Pro stavbu dřevěného plotu se nejčastěji využívá jehličnaté dřevo (smrk, jedle, borovice, modřín). Obecně je pro stavbu plotu lepší využívat hoblované řezivo, které se snadněji ošetřuje a nepodléhá tak rychlo degradaci.

Šikovný kutil si plotovky může vyrobit sám ze zakoupeného stavebního řeziva, ovšem plotovky je možné zakoupit již hotové s profilovaným čelem, různých délek a tloušťky 19 – 26 mm. Za modřínovou plotovku tl. 19 mm a šířky 140 mm s rovnou hlavou zaplatíte 70 – 80 Kč za běžný metr a za smrkovou plotovku tloušťky 19 mm, šířky 82 mm a délky 1500 mm zaplatíte cca 55 – 70 Kč.

Ochrana dřeva – laku, lazury, oleje

Dřevo, jakožto přírodní materiál, je náchylné na spoustu přírodních činitelů – hmyz, houby, plíseň a klimatické vlivy. Proto je nutné dřevo chránit ochrannými nátěry, aby si co nejdéle uchovalo svůj vzhled a vlastnosti. K tomu je určena řada různých laků, lazur a olejů, které na povrchu dřeva vytvoří ochranný film, který je odolný UV záření a chrání dřevo před vlhkostí, plísní a hmyzem.

Každá forma povrchové úpravy má své klady a zápory a vyrábí se v mnoha barevných provedeních. Zatímco lak vytváří na povrchu dřeva souvislou ochrannou vrstvu, lazura se více vpíjí do hlouby dřeva a chrání jej tak před vlhkostí. Pokud zvolíte netransparentní nátěr lakem, nevynikne přirozená kresba dřeva. Použitím lazury naopak kresbu dřeva zvýrazníte. Pokud se v laku vytvoří trhlina, dřevo v tomto místě začne pomalu vsakovat vodu a bude se v těchto místech objevovat plísně.  Více o lazurách na dřevo se dočtete v článku jak vybrat lazuru na dřevo.

Je známé, že lak vydrží déle než lazura, ale opětovné přetření plotu je oproti nátěru lazurou náročnější. Pokud je lak na povrchu dřeva rozpraskaný, je potřeba starý nátěr kompletně odstranit, nebo přebrousit, což je časově náročné. Dřevo ošetřené lazurou není potřeba přebrušovat, plot však bude třeba přetírat častěji.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Stavba plotu – nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Plot
O jaký plot máte zájem?
m

Section

m

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů