Jak postavit venkovní betonové schodiště

Venkovní schodiště, tak jako každé jiné, slouží k překonání výškových rozdílů. V tomto případě je to obvykle výškový rozdíl mezi úrovní terénu a vstupními dveřmi do domu, či do jeho dalších pater. Vzhledem k dostatečnému množství prostoru máte u venkovního schodiště více možností, co se tvaru, velikosti a provedení týče. Ať už plánujete schody betonové či dřevěné, přímé či točité, tak bez souhlasu od úřadu se stejně neobejdete.

Jaký materiál můžete na venkovní schodiště použít?

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu v exteriéru, tak je zřejmé, že použitý materiál musí mít určitou odolnost vůči klimatickým a jiným vlivům.

Nejjednodušším řešením, jak se vyhnout dlouhému přemýšlení, který materiál je nejvhodnější a zároveň uspokojí vaši představu o celkovém vzhledu schodiště, je povolat odbornou firmu, která vám na základě obhlédnutí situace vyhotoví návrh budoucího venkovního schodiště. Návrh by měl zahrnovat rozměry, počet stupňů, použité materiály a typ provedení spolu s požadavky na stavební povolení či ohlášení stavby. Pokud ovšem upřednostníte finanční úspory a veškerá rozhodnutí a návrhy provedete sami, tak můžete vybírat z následujících nejpoužívanějších materiálů:

Kovová venkovní schodiště

Jedná se o nejběžnější materiál u venkovních schodišť. Nejčastěji so požívá ocel či nerez odolná proti korozi, která by mohla do budoucna schody porušit. Krom vysoké odolnosti mohou být prostorově nenáročné a vyrábí se také jako prefabrikáty v modulových řadách, které nabízí poměrně dost velké množství firem.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zámková dlažba - IN
Vyberte typ zámkové dlažby:

Detail poptávky

m

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

V každém případě je třeba zajistit protiskluzovou úpravu stupňů, aby byla dosažena požadovaná bezpečnost. V případě kovových schodišť se tento problém řeší pomocí mřížkovaných nebo vyfrézovaných nášlapů. Častou variantou je také zkombinování kovové konstrukce s dřevěnými prvky pro dosažení lepšího estetického dojmu.

Dřevěná venkovní schodiště

V případě dřeva je už od začátku nutno počítat s tím, že dříve nebo později dojde k jeho uhnívání, a nakonec i nevyhnutelné výměně či opravě konstrukčních částí schodů. Pokud jste ale zastánce přírodního vzhledu a venkovní schody plánujete například ze zahrady a chcete, aby schody dotvořily celkový estetický dojem, tak pak to za to určitě stojí. Vzhledem k drsným klimatickým podmínkám je vhodné zvolit co nejtvrdší dřevo, které má nízkou nasákavost a vysokou pevnost a jeho vlastnosti ještě podpořit povrchovou úpravou (více v článku Jak vybrat lazuru na dřevo). Opět je ale třeba zajistit jistou protiskluznost, aby byly schody pro jejich uživatele bezpečné.

Betonové venkovní schodiště

Díky všeobecně známým vlastnostem betonu je jasné, že se také jedná o materiál, který se skvěle hodí na venkovní schodiště. Nejenže mají vysokou odolnost, ale díky téměř nekonečnému množství variant provedení lze dosáhnout jak tradičního, tak také velmi neobvyklého a zajímavého vzhledu. Výhodou je také to, že lze provádět buď přímo na místě anebo je možné využít bohatou škálu prefabrikovaných prvků i celých schodišť.

Předpoklad bezpečnosti schodiště je zajištěn vyspádováním jednotlivých stupňů tak, aby na nich nezůstávala voda a tím pádem nemohlo dojít k uklouznutí či vytvoření ledové plochy.

Venkovní betonové schodiště
Venkovní betonové schodiště postavené z prefabrikovaných schodišťových stupňů.

Kamenná schodiště

Jedná se o variantu, která se s oblibou požívá hlavně u zahradních schodišť při překonání terénní nerovnosti na vašem pozemku. Vlastnosti jsou podobné jako u betonu, ale provádění je náročnější a výsledná cena vyšší.

Tip: Chystáte se na novou zámkovou dlažbu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Jiné materiály – hlavně u novostaveb a architektonických staveb se používají také méně obvyklé materiály jako je například sklo v kombinaci s ocelí nebo dřevem.

Ať už se z hlediska materiálu rozhodnete jakkoli, tak všechny druhy venkovních schodišť vyžadují určitou údržbu, která zajistí jejich bezpečnost a delší životnost. U některých druhů se jedná o občasnou záležitost, zatímco jiné materiály vyžadují údržbu častěji.

Betonové venkovní schodiště svépomocí

Nezničitelnost betonu i v těžkých venkovních podmínkách je nespornou výhodou, díky které je volba betonu pro vaše venkovní schodiště určitě správným rozhodnutím. Navíc se nejedná o nijak technicky složitou záležitost, tudíž každý zdatnější český kutil má velkou šanci na úspěch, i když se do budování schodů pustí sám.

V současnosti je navíc na trhu nepřeberné množství různých typů prefabrikovaných betonových prvků, které díky různým povrchovým a jiným úpravám ztrácí neoblíbený technický vzhled betonu. Tudíž můžete využít vysoké praktičnosti a jednoduchého použití těchto prvků a stále zachovat poměrně přirozený vzhled. Ovšem v takovém případě je třeba počítat s tím, že si za takové venkovní schodiště asi více připlatíte.

Prefabrikovaná a monolitická schodiště

Co se týče provedení, tak i zde máte více možností, jak venkovní schody vybudovat. Samozřejmě záleží hlavně na jejich účelu a umístění. Jiné požadavky budete mít pro schody u vstupu do domu a pro schody zahradní. Obecně je lze vytvořit přímo na místě pomocí bednění nebo betonových palisád. Druhou variantou je použití prefabrikovaných systém, které nabízí různí výrobci. Tato varianta je vysoce praktická, lehce proveditelná, a hlavně poměrně časově nenáročná.

Základ pro schodiště

Jestliže se zaměříme na schodiště přímo u domu, a ne v terénu na zahradě, tak je před samotnou schodišťovou konstrukcí potřeba udělat základ, aby nedocházelo k pohybu schodiště vlivem změn v podloží. Aby bylo zatížení způsobené tíhou schodiště rovnoměrně přeneseno do podloží, tak se prvně vybuduje základová patka, která zajistí přenos zatížení a zabrání posunu či jinému pohybu schodiště. Základová patka lze opět vybetonovat přímo na místě nebo je možné použít prefabrikát. V každém případě by měl být základ schodiště umístěn v nezámrzné hloubce, tedy minimálně 0,8 m.

Základ pro venkovní betonové schodiště.
Základ pro venkovní betonové schodiště.

Vytvoření stupňů schodiště

Schodišťové stupně lze ukládat na připravený betonový podklad nebo pouze na zhutněný zpevněný podklad (například pískové lože). Podle daného systému se schodnice na připravený beton mohou lepit nebo spojovat na zámek, což nabízí úsporu materiálu. Proto jsou prefabrikované schodišťové stupně, které se spojují tzv. na sucho momentálně velmi oblíbené. Nemusíte totiž při výstavbě čekat na zasychání lepidla či malty, ale prostě jen spojujete jednotlivé konstrukční prvky pomocí systému pero-drážka.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Příprava podkladu pro pokládku prefabrikovaných betonových stupňů.
Příprava podkladu pro pokládku prefabrikovaných betonových stupňů.
Základ betonového schodiště je vyztužen KARI sítí.
Základ betonového schodiště je vyztužen KARI sítí.

Sklon schodišťových stupňů

Důležité je dodržet minimální sklon jednotlivých stupňů tak, aby voda, která se na schodu vyskytne, byla schopná odtéct pryč, a nehromadila se na povrchu schodů. Jestliže nechcete použít prefabrikovaný systém, tak můžete udělat schody monolitické. Tedy do připraveného bednění nalijete betonovou směs prostého betonu, kterou po zhutnění necháte zatuhnout a vyzrát. Monolitické schody poté můžete ozvláštnit povrchovou úpravou nebo také obkladem.

Legislativa venkovních schodišť aneb povolení či ohlášení

Podle stavebního zákona by mělo být jakékoli upravení původního půdorysu stavby, která při výstavbě podléhala stavebnímu řízení, také cílem stavebního řízení. Avšak již několik let se řeší rozměry a rozsah těchto přístaveb a podle nich se upravuje také stupeň povolení. V mnoha situacích, kdy nejde o výstavbu velkého schodiště, ale pouze pár schůdků, můžete si vystačit bez ohlášení.  

V každém případě nejlepším řešením je obrátit se na místní stavební úřad, kde vám pověřená osoba přímo sdělí podmínky a požadavky z oblasti venkovních schodišť v obci, kde je vaše nemovitost. Většina obcí si totiž pomocí vyhlášek různě upravují stavební zákon, aby korespondoval s územním plánováním a jinými nařízeními. Proto se v každém případě ještě před zahájením jakýchkoli akcí poraďte s úředníkem stavebního úřadu, aby vám bylo jasné, co vše bude potřeba zařídit.

V případě, že by byla výstavba venkovního schodiště potvrzena jako úprava stávající stavby, a tudíž podléhala stavebnímu řízení, tak budete muset vyřídit územní souhlas, souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou (viz souhlas souseda se stavbou a ohlášení stavby), a nakonec stavební povolení/ohlášení stavby. Celý tento proces může samozřejmě značně zpomalit vámi plánovanou výstavbu, tudíž čím dřív víte, co po legislativní stránce bude a nebude potřeba, tím lépe.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zámková dlažba
Vyberte typ zámkové dlažby:

Section

m

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů