Jak postavit základové pasy

Návrhu a realizaci základů by se měla věnovat značná pozornost. Je to totiž nejzatíženější konstrukce stavby, která přenáší zatížení do zeminy a zajišťuje celkovou stabilitu objektu. Jak tedy při stavbě základových pasů postupovat?

Hloubka založení základových pasů

Základové pasy jsou u nás nejrozšířenějším způsobem zakládání rodinných domů. Minimální hloubka založení těchto pasů je 0,8 m – tedy v nezámrzné hloubce. V některých případech, například v nepropustné zemině, se hloubka založení může zvýšit až na 1,2 m. Šířka základů závisí na návrhu projektanta. Především šířka základových pasů vychází z typu a únosnosti zeminy, výskytu podzemní vody a tíhy samotné stavby a jejím předpokládaným využitím. Obvyklá šířka je však 0,4 – 0,5 m.

Z čeho jsou základové pasy vyrobeny

Pasy jsou nejčastěji vylévány betonem třídy C16/20, nebo C20/25 přímo do rýhy, méně často do zhotoveného bednění.  Výhodou vylévání základů do bednění je rovný povrch základu, na který se snadněji aplikuje tepelná izolace, na druhou stranu realizace bednění je časově náročná a zvyšuje náklady na stavbu. Základy vylévané do rýhy se musejí před aplikací tepelné izolace nahrubo omítnout. Pokud je na staveništi vysoká hladina podzemní vody, je vhodné pod základem zhotovit zhutněný štěrkopískový podsyp tloušťky 50 – 100 mm.

Základové pasy ze ztraceného bednění

Oblíbeným způsobem realizace základových pasů je použití ztraceného bednění. Betonové tvarovky ztraceného bednění se vyskládají na vyzrálý podkladní beton výšky cca 10 – 20 cm založený v nezámrzné hloubce na štěrkovém podsypu z kameniva frakce 16/32 mm. Do vyskládaných betonových tvarovek ztraceného bednění se zhotoví armování. Při dosažení projektové výšky základu se do bednění nalije beton a celý systém ztraceného bednění se zmonolitní. Obvodová plocha základů je tak dokonale rovná s možností aplikování tepelné izolace a hydroizolace bez nutnosti vyrovnání povrchu.


Čtěte dále: Při zakládání stavby je třeba myslet na stavbu drenáže základů.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.


Po vyzrání základových pasů se realizuje základová deska tl. 150 – 200 mm. Základová deska se zhotovuje na štěrkopískovém podsypu 50 – 150 mm, který plní drenážní funkci. Důležité je, aby základová deska byla odlita i přes základové pasy a ne pouze mezi nimi. Sedáním stavby by časem mohlo dojít k poškození podlahové konstrukce. Pro realizaci základové desky se používá beton třídy C16/20, nebo C20/25 a jako výztuž ocelová KARI síť 150x150x8 mm s přesahy alespoň 100 mm.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů