Jak rekonstruovat rákosový strop?

nacenění

Při rekonstrukcích starých domů často narazíte na rákosový strop, který vlivem času a jiných vlivů popraskal či dokonce místy opadal. Jak opravit rákosový strop tak, aby dlouho vydržel?

Rákosový strop se vyskytuje zejména u starých objektů, ve kterých se dříve dělaly dřevěné trámové stropy. Na trámy se ze spodní strany připevnilo dřevěné bednění. Jelikož by omítka sama o sobě na dřevěných deskách nedržela, na prkenné bednění se přidělal rošt z rákosu, který zastával jakýsi „přechodový“ můstek.

Jak rekonstruovat rákosový strop?

Způsobů rekonstrukce rákosového stropu je více, je ale potřeba vybrat tu správnou variantu podle několika kritérií. Těmi jsou:

  • Je potřeba vědět, zda je, nebo bude podlaží nad stropem využívané, resp. vytápěné – pak je třeba uvažovat, zda je vhodné strop při rekonstrukci zateplit a snížit tak tepelné ztráty místnosti. Pokud je podlaží nad stropem využívané, je třeba počítat se statickým a dynamickým zatížením stropu. Zatížení vyvolá deformaci stropu a následně na stropě mohou vznikat vlasové trhliny.
  • Je třeba zjistit, v jakém stavu je prkenné bednění a celkově konstrukce stropu. Pokud jsou viditelné uhnilé okraje desek, jistě nemá cenu na tyto desky natahovat novou omítku a snažit se opravit opadaná místa. Místy propadlé, nebo zvlněné bednění je lepší celé odstranit a uhnilé trámy vyměnit, nebo nastavit přeplátováním.

Pochopitelně nejde jednoznačně říci, které řešení opravy rákosového stropu je nejlevnější, nejrychlejší a nejjednodušší na provedení. Vždy je třeba zvážit konkrétní případ a najít pro něj vhodný způsob opravy.

Varianty rekonstrukce rákosového stropu jsou:

– rákosovou omítku kompletně otlouct, dřevěné bednění strhnout a nechat přiznané dřevěné trámy


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

– omítku a bednění strhnout, provést nové dřevěné bednění a nához nové omítky

– celoplošné natažení lepidla na strop s použitím perlinky

– zhotovení sádrokartonového podhledu (jen v případě dostatečné světlé výšky místnosti)

– instalace polystyrénového, nebo plastového podhledu

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

rákosový strop - způsoby opravy rákosové omítky a rákosového stropu
Rekonstrukce rákosové omítky (archiv stavimbydlim.cz)

Kompletní otlučení staré rákosové omítky a odstranění prkenného bednění

Jedním z řešení je kompletní odstranění omítky, rákosové rohože a dřevěného bednění. Je však třeba počítat s možným škvárovým zásypem, nebo stavební sutí mezi nosnými dřevěnými trámy. Pokud se pod bedněním ukrývají zachovalé trámy s vrchním záklopem, můžete nechat strop takto odkrytý. Jedná se asi o nejjednodušší a nejrychlejší řešení. Trámy ve většině případů stačí očistit a příp. přebrousit a natřít, nebo nalakovat. Nevýhodou tohoto řešení je odstranění instalační dutiny, původní elektroinstalace tedy zůstane obnažena. Pokud je nad stropem nevytápěná půda, je třeba strop z vrchní strany tepelně izolovat. V případě využití podlaží je vhodné provést plovoucí podlahu s vrstvou akustické kročejové izolace.

Kompletní odstranění rákosové omítky i bednění a opětovné zhotovení bednění s omítkou

Jedná se o nejpracnější variantu a tedy nejméně užívanou. Někdo může namítat, že když už původní strop odstraní, zhotoví raději levnější sádrokartonový podhled, který je rychlejší a jednodušší na provedení. Ovšem užití této varianty může být například v historické a památkově chráněné budově. Místo rákosové rohože se používá rabicové pletivo, které se na dřevěné bednění přichytí kovovou sponou. Na takto připravený podklad se následně aplikuje mastná omítka, štuk a malba. Přečtěte si o tom, jak správně namíchat maltu na omítání.

Celoplošné natažení lepidla a perlinky na původní rákosový strop

Také jedna z možných variant rekonstrukce rákosového stropu. Před aplikací lepidla je nutné důkladně oškrabat veškerou původní malbu a původní omítku dostatečně penetrovat penetračním přípravkem a vytvořit tak kontaktní můstek. Trhliny se lepidlem zacelí a na celou plochu se natáhne vrstva lepidla dle technologického předpisu výrobce, do kterého se následně zatlačí perlinka a znovu se přetáhne lepidlem. Po zatuhnutí je možné nanášet vrchní omítku a malbu.

Problém je v tom, že žádný výrobce nenabízí konkrétní výrobek, který je k tomuto účelu určen. Nedá se totiž zaručit, že vlivem dynamických účinků, nebo objemových změn dřeva, nedojde k popraskání i této vrstvy. Navíc perlinka se v trhlině začne časem třepit a výsledek je o poznání horší, než před rekonstrukcí stropu.

Zhotovení sádrokartonového podhledu

Pokud máte dostatečně velkou světlou výšku místnosti (vzdálenost od podlahy po strop), tedy alespoň 2,65 m, můžete uvažovat o sádrokartonovém podhledu. Podhled ze sádrokartonových desek je rychlý na zhotovení a poměrně levný. Vzniklou mezeru mezi podhledem a původním stropem můžete využít pro vložení tepelné, nebo akustické izolace, pro vedení vzduchotechnického potrubí, nebo elektroinstalace. Do podhledu je také velmi jednoduché osadit bodová svítidla. Někteří stavitelé tvrdí, že zhotovení sádrokartonového podhledu také není úplně ideální řešení, pokud je podhled zavěšen na dřevěném stropě, který může pracovat. Trhliny samozřejmě mohou vzniknout, ale pouze vlasové, které nejdou téměř vidět. Aby měl sádrokartonový strop co nejdelší životnost, je potřeba jej řádně uchytit k nosnému roštu a desky řádně přišroubovat.

Prověřeného sádrokartonáře ve své lokalitě můžete najít do 24 hodin vyplněním nezávazné poptávky v tomto formuláři.

Zhotovení plastového, nebo polystyrenového podhledu

Další jednoduchou a levnou variantou zhotovení podhledu je použití plastových či polystyrenových šablon, které se na původní strop lepí vodou ředitelným lepidlem, nebo se přibíjí hřebíky do předem připraveného roštu. Cena jedné šablony o rozměrech 500 x 500 mm vyjde na 30 – 100,-Kč v závislosti na materiálovém, tvarovém a barevném provedení. Pro velmi nerovné stropy je vhodné udělat nosný dřevěný rošt, kterým se rovina srovná. V opačném případě hrozí, že desky nerovnosti okopírují, tudíž by nový polystyrenový podhled neměl žádný efekt.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů