Jak udělat šalování základů, základové desky či schodů?

Šalování (z německého die Schalung) je slangové označení pro bednění. Na stavbě se nikdy neobejdete bez betonu. Aby betonová konstrukce měla projektovaný tvar, je třeba beton odlévat do šalunku (bednění).

Bednění je třeba zhotovit při betonování základů, základové desky, stropu, schodiště, zídky, kanalizace, pozedního ztužujícího věnce atd. Šalování je tedy potřeba při mnoha různých stavebních pracích a právě z toho důvodu jsou na trhu k dostání různá systémová bednění vyrobená z betonu, cementotřískových desek, nebo dokonce z polystyrenu.

Základním, po dlouhou dobu používaným materiálem pro šalování betonových konstrukcí je však dřevo. Desky, dřevěné trámky, hranoly a latě se používají pro zhotovení bednění již hodně dlouho. Pro zhotovení velkoplošného bednění se používají OSB desky, dřevotřískové desky či překližka.

Typy šalování

Nejzákladnější rozdělení bednění je na ztracené bednění a opakovatelně použitelné bednění. Bednění z dřevěných prken, OSB a dřevotřískových desek lze rozebrat a znovu použít. Pro betonování stropů se též využívají systémové překližkové desky podpírané nosníky a stojinami, které lze po zatvrdnutí betonu odstranit a použít pro betonování dalšího podlaží.

Ztracené bednění je bednění, které zůstává navždy v konstrukci a je jeho součástí, přičemž může tento šalunk zastávat další důležitou funkci během životnosti stavby. Jedná se například o ztracené bednění z polystyrénu. Po odlití betonu se vytvoří pevné nosné jádro a polystyren má tepelně izolační funkci. Jako příklad můžeme uvést tzv. ICF systém (Insulating Concrete Forms). Systém je tvořen polystyrenovými tvarovkami různých průřezů a velikostí, ze kterých se vyskládá bednění základové desky, obvodové stěny, stropu či střechy a do dutin se odlije beton.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Nejznámějším ztraceným šalováním jsou však betonové bednící tvarovky. Ztracené bednění z betonových tvarovek se hojně používá pro konstrukci základových pasů, patek, ale i pro stavbu podzemních stěn a nadzemních zídek.

Šalování základů

Jak již bylo popsáno výše, bednění základů lze provést ze ztraceného bednění z polystyrenu či betonových tvarovek. Bednění lze provést i ze dřeva, v praxi se však moc nevyužívá pro svoji náročnost. Základové pasy se mnohdy odlévají přímo do výkopu. Nevýhodou je to, že základ již nelze tepelně izolovat a v přízemí v patě zdiva tak vznikne výrazný tepelný most. Vyskládáním betonových tvarovek ztraceného bednění vznikne rovná plocha, kterou lze zaizolovat tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu XPS. Příp. je možné použít pro šalování základů systémové polystyrénové desky, které se osadí do stavební rýhy, zafixují kotevními prostředky a vylijí betonem. Po zatvrdnutí betonu je hotový základ domu včetně tepelné izolace základů.

Šalování základové desky

Základová deska se šaluje zpravidla za použití desek a hranolů. Dřevěná deska se přiloží na vybetonovaný základový pás do požadované výšky a dřevěnými hranoly se zapře, aby během betonáže nedošlo k vyvalení bednění základové desky. V některých případech lze nahradit dřevěné desky rovnou tepelnou izolací určenou k izolování základů a soklu domu. Postup je v tomto případě stejný jako v případě dřevěných desek.

Bednění z desek se používá také pro betonáž plovoucí základové desky na pěnovém skle. Pokud se jedná o plovoucí betonovou desku na XPS tepelné izolaci, šalování je tvořeno přímo touto izolací (z polystyrenových desek se na štěrkovém podsypu vyskládá „vana“, do které se umístí armování a vybetonuje se.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Šalování pozedního věnce z dřevěných desek
Šalování pozedního věnce z dřevěných desek (fotoarchiv stavimbydlim.cz)

Šalování stropu

Bednění pro stavbu železobetonových stropů v rodinných domech je z valné většiny zhotoveno ze systémových prvků, které jsou součástí stavebního systémů. Jedná se o železobetonové nosníky, které se uloží na nosné stěny a vyskládají se na ně keramické či plynosilikátové vložky. Tím je vytvořené ztracené šalování. Po obvodu nosných stěn se stropy šalují pomocí tzv. věncovek, což jsou opět keramické či pěnosilikátové tvárnice. Případně je možné šalování provést pomocí desek či cementopískových desek a z vnitřní stranu bednění obložit tepelnou izolaci z důvodu eliminování tepelného mostu.

Ztracené bednění stropů může být tvořeno i filigránovými deskami. To jsou cca 40 mm tlusté železobetonové desky, ze kterých vyčnívá armování. Filigránové desky se uloží na nosné stěny a nadbetonují se projektovanou tloušťkou betonové vrstvy.

Systémové dřevěné bednění se u rodinných domů používá velmi zřídka, k vidění je spíšena velkých stavbách. Jedná se o překližkové desky o rozměru cca 0,5×2,0 m, které se ukládají na dřevěné I nosníky podpírané stojinami.

Šalování pozedního věnce

Jak již bylo zmíněno, věnec (příp. strop) se šaluje po obvodu nosných stěn pomocí věncovek. Pozední věnec je mnohdy součástí stropu, z vnitřní strany se tedy šalování nedělá. Pokud je však jedná o pozední věnec na atice či na stěnách posledního nadzemního podlaží, šalování je potřeba provést z obou stran. K tomu lze opět využít dřevěné či cementotřískové desky, které se připevní na stěnu pomocí skob a protilehlá bednění se k sobě svážou radlovacím drátem.

Šalování schodiště

Bednění schodiště je ve většině případů zhotoveno z dřevěných desek či z OSB desek. Nejprve se z desek a hranolů zhotoví spodní část bednění a poté se na schodišťové stěny ukotví hranoly, ke kterým se přidělají desky, které budou určovat hranu podstupnice schodišťového stupně.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů