Jak vyrovnat podlahu samonivelační stěrkou?

Moderní podlahové krytiny od obyčejné keramické dlažby, přes PVC dílce, linoleum, vinylové podlahy, až po dřevěné a korkové podlahy vyžadují, aby byl podklad rovný. Jak rovného podkladu dosáhnout? Co lze v tomto případě použít? Jaký je postup vyrovnání podlahy?

Rovným podkladem pro podlahové krytiny se myslí podklad s maximální přípustnou odchylkou 2 mm na dvoumetrové lati. PVC, vinylové a laminátové lepené dílce není možné výrazně rektifikovat a krytina tak dokonale kopíruje povrch podkladní vrstvy. Z toho důvodu je potřeba, aby byl podklad co nejrovnější, bez výrazných výčnělků a pokládka podlahy tak byla rychlá a bezproblémová.

Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou

Pro dokonalé vyrovnání podkladu pro pokládku podlahové krytiny se používá samonivelační stěrka. Jedná se o důležitý stavební materiál pro vyrovnání podlah pro pokládku dalších vrstev. Samonivelační stěrka se prodává pytlovaná a po smíchání s vodou v předepsaném poměru vytvoří tekutou směs vysoké viskozity, díky čemuž se hmota jednoduše srovná do roviny. Samonivelační stěrka je rychle tuhnoucí, během 24 hodin je zpravidla pochozí.

TIP: Podlaháře a pokladače naleznete nejrychleji zadáním nezávazné a bezplatné poptávky.

Kdy lze samonivelační stěrku použít?

Velkou výhodou samonivelačních stěrek je možnost využití na všemožné povrchy. Stěrkou je možné vyrovnat naprostou většinu tradičních materiálů. Lze ji tedy použít pro vyrovnání betonových podlah (návod jak vybetonovat podlahu), cementové stěrky, anhydritové podlahy, ale i původní keramické dlažby. Při rekonstrukci místností s dlažbou tedy není bezpodmínečně nutné starou dlažbu odstraňovat, ale je možné ji pouze stěrkou vyrovnat a na stěrku aplikovat novou keramickou dlažbu.

Příprava podkladu pro aplikování samonivelační stěrky

Příprava podkladu pro zhotovení samonivelační stěrky je velmi důležitým krokem. Podklad musí být suchý, čistý, zbavený prachu, hrubých částic a mastnoty. Výčnělky, cementové krusty, zbytky lepidel, tmelů a barev je vhodné odbrousit a povrch zdrsnit.  Před nanášením stěrky je povrch vhodné vysát nejlépe průmyslovým vysavačem.

Pokud se v původní podlaze vyskytují trhliny, je vhodné je úhlovou bruskou proříznout podélně i příčně. Takto „naříznutá“ a vyčištěná trhlina se následně zapraví epoxidovou pryskyřicí s křemičitým pískem, přičemž se do příčných řezů vloží vlnové drátky, které následně zabraňují dalšímu vzniku trhlin v podlaze. Vhodné je také zapravit větší výtluky v podlaze a povrch zarovnat a přebrousit.

Penetrace podkladu

Očištění povrch stávající podlahy se zapravenými trhlinami a výtluky je třeba napenetrovat. Pokud je povrch savý (beton, anhydrit), pro ošetření podkladu se používá penetrace určená výrobcem samonivelační stěrky. Pokud povrch savý není (keramická dlažba), používá se speciální vazebný můstek. Penetrace a vazebný můstek se na očištěný podklad nanáší buď válečkem či štětcem, a to i ve více vrstvách, pokud to situace vyžaduje. Penetraci na podklad nanášejte dle pokynů výrobce uvedených na obalu výrobku. Vždy používejte produkty doporučené přímo výrobcem stěrky. Eliminujete tak riziko nízké nesoudržnosti podkladu se stěrkou.

Zaměření podlahy

Před vylitím stěrky na podklad je vhodné si podlahu zaměřit nivelačním přístrojem, nebo vodováhou a zhotovit si výškové nivelační značky v rastru cca 1,0 x 1,0 m. Značky je možné zhotovit například z hmoždinek a vrutů, které se do podkladu navrtají do takové úrovně, ve které se nachází rovina. Značky budou při následném lití stěrky značit míru potřeby stěrkové hmoty.

TIP: Podlaháře a pokladače naleznete nejrychleji zadáním nezávazné a bezplatné poptávky.

Samonivelační stěrka – návod

Stěrku lze provádět při teplotě +5 °C – 30 °C. Pokud máte podklad připravený, očištěný a nepenetrovaný, můžete začít s aplikováním samonivelační stěrky.

Stěrka se připraví rozmícháním pytlované směsi v požadovaném množství vody, přičemž směs se do vody přisypává během míchání tak, aby nevznikaly hrudky. Směs se míchá tak dlouho, dokud směs není homogenní.

Stěrku odlévejte kolmo k povrchu v pruzích a dle potřeby stěrku pomocí zubové stěrky dorovnejte do požadované tloušťky. Urovnaná stěrka se nakonec odvzdušní a finálně dorovná ježkovým válečkem. Během odlévání pracujte rychle a v etapách tak, abyste nerovnali ježkovým válečkem již tuhnoucí stěrku.

Po odlití stěrky je třeba zajistit, aby nadměrně nevysychala. Je tedy potřeba stěrku chránit před průvanem a slunečním zářením. Před odléváním stěrky je tedy vhodné zavřít okna a v případě slunečného dne okno zakrýt černou plachtou.

Doba schnutí nivelační stěrky závisí na mnoha činitelích. Více se dočtete v článku „jak dlouho schne nivelační stěrka“.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podlahy
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů