Kolik stojí elektrická energie – cena elektřiny za kWh

soutez

Cena elektřiny trápí mnoho domácností, zejména pak těch, kteří elektřinou nejen svítí a pohání různé domácí spotřebiče, ale i ohřívají teplou vodu nebo vytápí dům. Cena elektrické energie je složena z několika základních částí, z nichž pouze některé může dodavatel elektrické energie měnit.

Z čeho se skládá cena elektřiny?

Cena elektrické energie je složena ze tří základních složek:

 • z regulované části,
 • z neregulované části,
 • a z daně.

Poplatky spadající do regulované části stanovuje Energetický regulační úřad ERÚ, kdežto složky ceny elektrické energie spadající do neregulované části může dodavatel elektrické energie ovlivňovat a různé akce či slevy jsou tedy počítány pouze z této části. Třetí složku ceny energie, tedy daně, stanovuje stát a musíte je platit u kteréhokoli dodavatele či distributora.

Regulovaná část ceny elektřiny zahrnuje

– Poplatek za rezervovaný příkon – jedná se o poplatek za typ osazeného jističe. V závislosti na jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem se stanoví cena za rezervovaný příkon. Jističe začínají na hodnotě 3×10 A a končí na hodnotě 3×160 A. Ve věstníku jsou uvedeny fixní měsíční platby dle distributora a distribuční sazby. Ceny začínají na cca 11 Kč (distribuční sazba D01d, jistič do 3 x 10 A a do 1 x 25 A včetně) a rostou až na několik tisíc Kč.

Cena elektřiny závisí na zvolené distribuční sazbě
Cena elektřiny závisí na zvolené distribuční sazbě

– Poplatek za systémové služby – stanovuje energetický regulační úřad jednotně pro všechny distributory, platba v Kč/MWh. Výše poplatku za systémové služby je 76,19 Kč bez DPH.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

– Příspěvek na obnovitelné zdroje – je vypočten buď podle spotřeby v Kč/MWh, nebo podle jističe v Kč/A/počet fází. Ve výsledné ceně za elektrickou energii se uvažuje pouze s jednou hodnotou, a to s tou nižší. Příspěvek na OZE je ve výši 13,56 Kč/A/měsíc, nebo 495 Kč/MWh (bez DPH).

– Poplatek operátorovi trhu (OTE) – poplatek stanovuje energetický regulační úřad, a to jako jednotnou cenu pro všechny distributory jako fixní platbu za odběrné místo v Kč/měsíc. Poplatek OTE je 6,93 Kč/odběrné místo/měsíc (bez DPH).

– Cena za distribuované množství elektřiny – jedná se o cenu za skutečně odebrané množství elektřiny, cena se odvíjí od distribuční sazby, distributora a od toho, zda je elektřina distribuovaná v nízkém tarifu nebo vysokém tarifu. Cena za distribuci začíná na cca 100 Kč/MWh (bez DPH) a pokračuje až na 2 500 Kč/MWh (bez DPH).

Jak již bylo zmíněno, výše regulovaných poplatků je stanovena v Energetickém regulačním věstníku, který je publikovaný na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Neregulovaná část ceny elektrické energie zahrnuje:

– Cena za elektrickou energii v kWh (kilowatthodina), resp. v MWh (megawatthodina) – jedná se o obchodní část ceny elektřiny, cena se odvíjí od distribuční sazby a od typu tarifu (vysoký x nízký), platba v Kč/MWh

– Pevná cena za měsíc – dle typu distribuční sazby v Kč/měsíc

dodavatel

Jednotlivé položky naleznete v aktuálních cenících na stránkách dodavatelů.

Cena elektřiny a daně

Daně jsou v tomto případě dvojího druhu. Zaplatíte jednak daň z přidané hodnoty (DPH) a také daň z elektřiny. Dani z přidané hodnoty podléhají všechny složky ceny, tedy i daň z elektřiny. Sazba DPH je stanovena státem, a to ve výši 21 % (dle zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, nespadá elektřina do kategorie se sníženou sazbou daně).

Daň z elektřiny spadá pod ekologické daně, sazba daně je zakotvena v zákoně č. 261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů a je stanovena v Kč/MWh. Daň z elektřiny se platí ve výši 28,3 Kč/MWh (bez DPH).

Jak spočítám celkovou roční cenu elektrické energie?

Pro výpočet celkové roční platby za elektrickou energii potřebujete znát celkovou roční spotřebu elektrické energie a výši plateb a poplatků, které jsou uvedeny ve smlouvě, příp. v daném ceníku.

Konečná spotřeba elektrické energie musí být přitom rozdělena na vysoký a nízký tarif (přepínání mezi elektroměry zajišťuje HDO – hromadné dálkové ovládání). Jednotlivé spotřeby v MWh se vynásobí s částkou tvořenou cenou za dodávku elektřiny (Kč/MWh), cenou za distribuci elektřiny (Kč/MWh), sazbou za daň z elektřiny a platbou za systémové služby.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


K částce se přičte částka získaná vynásobením 12 měsíců a souhrnu částek za stálou platbu (Kč/měsíc), stálá platba za rezervovaný příkon podle jističe (Kč/měsíc) a činnost OTE (Kč/měsíc).

Poplatek na podporu OZE

Na konec se přičte částka za podporu obnovitelných zdrojů elektřiny. Ta se vypočte podle jističe a podle spotřeby elektřiny a následně se vezme nižší částka, která se přičte k celkové roční platbě za elektřinu.

 • Cena za podporu OZE dle spotřeby se vypočte vynásobením stanovené částky (Kč/MWh) a celkové spotřeby.
 • Cena za podporu OZE dle jističe se vypočte vynásobením ceny za A (ampér) a počet fází (Kč/A/počet fází), hodnoty jističe (A), počtem fází a počtem měsíců, tedy 12.

Pakliže se vám jeví, že za elektřinu platíte moc, zjistěte si, zda máte vhodně zvolenou distribuční sazbu. Více o cenách za distribuční a obchodní část naleznete v článku Cena za elektrickou energii.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů