Kolik stojí projekt rodinného domu?

nacenění

Plánujete stavět, potřebujete zpracovat projektovou dokumentaci, ale nevíte, jaká je adekvátní cena projektu na rodinný dům? Od projekčních kanceláří vám chodí cenové nabídky na projekt od několika desetitisíců až po 150 tisíc korun? Kolik tedy stojí projekt rodinného domu?

Investoři se často ptají, jaká je optimální cena za projekt na rodinný dům. Problém je v tom, že někde nabízí zpracování projektu rodinného domu za 40 000,-Kč, najdou se však tací, kteří chtějí za projekt klidně i 150 000,-Kč. Otázka zní: Bude projekt domu za 40 000,-Kč kvalitně zpracovaný? A druhá otázka zní: Není 150 000,-Kč za projekt rodinného domu přemrštěná cena?

Na začátek je vhodné uvést, jaké typy projektové dokumentace existují. Projekt domu se totiž nezpracovává pouze pro účely ohlášení stavby či stavebního povolení.

Druhy projektové dokumentace

Studie stavby

Jedná se o nejjednodušší projektovou dokumentaci domu, která má za úkol investorovi pouze nastínit, jak bude dům vypadat a jaká bude dispozice stavby. Investor tak vidí to, co by si jinak nebyl schopen představit a již během fáze plánování stavby může přijít na potřebné změny, které by mu v současném návrhu nevyhovovali. Taktéž lze ve studiích kombinovat různé povrchové úpravy a materiály, čímž se najde ta pravá kombinace, která se bude investorovi líbit.

Dokumentace pro územní rozhodnutí

Tento typ projektové dokumentace budete potřebovat v případě, kdy nestavíte dům v zastavěném území či na pozemku, který není územním plánem určen k zastavění. Tehdy je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci rodinného domu jako podklad pro stavební úřad ve věci územního řízení – vydání rozhodnutí. Tato projektová dokumentace řeší vliv na životní prostředí, ochranu zemědělského půdního fondu apod.


Projekt - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů


Nejrychlejší cesta k nalezení projektanta či architekta. Vyplňte nezávazný poptávkový formulář a z nabídek si vyberte toho nejlepšího!


Dokumentace pro stavební povolení

Projektová dokumentace rodinného domu pro stavební povolení je zpracována dle požadavků ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb. Tato projektová dokumentace obsahuje základní prostorové a konstrukční řešení domu včetně potřebných situačních výkresů, půdorysů, řezů, pohledů, technických, průvodních a souhrnných technických zpráv. Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší především způsob napojení domu na dopravní a technikou infrastrukturu a dále hygienické, protipožární a jiné zákony a technickými normami dané požadavky.

projekt rodinného domu
Kvalitní a podrobný projekt rodinného domu může ušetřit nemalé peníze (zdroj: pixabay.com)

Dokumentace pro provedení stavby rodinného domu

Tato dokumentace je vlastně dokumentace pro stavební povolení, která je detailněji propracovaná. Výkresy mají standardně daleko více kót, díky kterým následně odpadá nutnost dopočítávat jakýkoli rozměr přímo na stavbě. Projekt je také doplněn o detailní skladby konstrukcí, specifikaci navržených stavebních materiálů a hmot, položkový rozpočet stavebních prací, příp. i o technologický postup (pokud se jedná o nestandardní postup, řešení, nebo provedení). Nejdůležitější jsou ale technické detaily. Zejména pokud se staví pasivní dům či nestandardní dům na míru, řeší se na stavbě spousta konstrukčních detailů. Pokud nejsou detaily zaneseny v projektové dokumentaci, může se stát, že je stavební firma zhotoví dle svého uvážení, a to zpravidla špatným způsobem. Typické kritické detaily jsousokl, ostění oken, napojení tepelné izolace v místě římsy, oplechování komínu, provedení nadkrokevní a mezikrokevní izolace, ukončení nopové fólie, instalace parozábrany, apod.

Katalogový typový dům nebo dům na míru?

Jistě jste si všimli, že na internetu je k sehnání nespočet projektů typových rodinných domů. Projekt lze sehnat na bungalov, dvoupodlažní rodinný dům, nízkoenergetický dům, pasivní dům i dřevostavbu.

Tip: Potřebujete projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Hodně lidem se na projektech typových rodinných domů líbí nízká cena, která je 2 – 4x nižší než v případě individuálního projektu rodinného domu. Problém je o všem v tom, že cena projektu typového rodinného domu není konečná.

Navíc každý pozemek má jinou velikost, svažitost, orientaci i jiný tvar. Může tedy dojít k tomu, že projekt typového domu nebude dispozičně zcela vyhovující vzhledem k uvedeným faktorům. Jednoduše řečeno: Může se stát, že žádný z typových domů nebude zcela vyhovující a projekt se bude muset upravit, což představuje peníze navíc za projekční práce a konzultační činnost.

Individuální projekt rodinného domu na tyto faktory bere ohled od samého začátku a vše je přizpůsobeno konkrétnímu stavebnímu pozemku.

Pro některé může být nevýhodou také to, že stejný rodinný dům už může mít postaveno dalších 10 lidí a dům tak nebude originál. Každý má holt své představy a potřeby a typové domy jej neuspokojí. Pokud k těmto lidem patříte i vy, doporučujeme nechat si zpracovat individuální projekt rodinného domu.

Konečná cena projektu katalogového typového domu

Jak již bylo zmíněno, cena projektu typového domu není cenou konečnou, ale je to cena velmi proměnná v závislosti na několika faktorech. Cena projektu se navýší o cenu za projekt osazení domu na pozemek a projekt napojení domu na inženýrské sítě. Může také nastat případ, že osazení domu na pozemku nebude zcela ideální z hlediska orientace domu ke světovým stranám a bude potřeba provést úpravy v dispozičním řešení stavby.

Cena za projekt typových domů začíná na 30 000,-Kč, projekt osazení domu na pozemek vás může vyjít na 10 000,-Kč a k ceně projektu se také připočítává cena za zpracování PENb (průkazu energetické náročnosti budovy) ve výši 3000 – 5000,-Kč. Pokud budete chtít individuální úpravy, bude vám účtovaná hodinová sazba. Výsledná cena projektu typového rodinného domu je tak přibližně 45 000 – 60 000,-Kč.

Cena individuálního projektu rodinného domu

Cena individuálního projektu domu se může značně lišit. Je otázkou, zda vám projekt zpracovává vyhlášena architektonická kancelář, nebo projektant na volné noze. Pokud rozešlete poptávky na zpracování projektu, přijdou vám různé cenové nabídky od cca 40 000 do 150 000,-Kč. Někomu se 150 000 Kč za projekt domu může zdát hodně. Ano, je to hodně peněz, ale ve výsledku může takový projekt rodinného domu ušetřit nemalé peníze.

Standardní cena za projektovou dokumentaci na standardní rodinný dům je okolo 70 000,-Kč včetně vypracovaného PENB a projektu osazení stavby na pozemku. Cenu projektu rodinného domu bude jistě ovlivňovat složitost projektové dokumentace, která je úzce provázaná s nestandardním konstrukčním řešením a používáním nesystémových prvků. Cena se zvýší také v případě, že budete chtít projekt pasivního rodinného domu. Takový projekt vyžaduje navíc spoustu výpočtů a kreslení konstrukčních detailů, které nesmí být při návrhu opomenuty. Cenu také bude ovlivňovat to, jak detailně bude projekt proveden. Ne každý projektant lpí na kreslení 20 konstrukčních detailů, nicméně v případě pasivního domu je to žádoucí.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Proč si za kvalitní projekt rodinného domu připlatit?

Projekt domu za málo peněz se nemusí vždy vyplatit. Pokud bude projekt nekvalitně a nedostatečně zpracovaný, stavba se ve výsledku může prodražit. Příkladem může být situace, kdy v projektové dokumentaci není zaznačena například specifikace materiálu. Vzhledem k tomu, že stavby se provádí nejlevnější cestou, použije dodavatel stavby nejlevnější materiál, který se do skladby nehodí a nebude plnit řádně svoji funkci. Pokud se proti tomuto řešení následně ohradíte, dodavatel se ohradí, že v projektu nic nebylo a rozhodl se tedy takto. Pokud sepisujete se stavební firmou nebo řemeslníkem smlouvu o dílo, je kvalitní projekt rodinného domu, jakožto příloha smlouvy, silným nástrojem při řešení případných sporů.

Kvalitu projektové dokumentace určují také zpracované konstrukční detaily. V projektech typových rodinných domů jsou základní konstrukční detaily, jako například uložení stropů, napojení střechy na obvodové stěny, uložení dveří a vyřešení tepelných mostů. To je v případě projektu pasivního domu zcela nedostatečné. Projekt pasivního domu by měl disponovat všemi podstatnými detaily, jako je například vyřešení tepelné izolace v okolí ostění okna, kotvení vchodové stříšky do fasády objektu, aplikace a kotvení parozábrany ve střeše, izolace prostupů skrze podlahu, stropy a střechu, vyřešení soklu a zaizolování základů, apod.

V případě dřevostaveb to jsou konstrukční detaily, které určují způsob kotvení hranolů, jejich opláštění, tažení instalací ve stěnách, napojení parozábrany ve stěnových panelech, kotvení okna do dřevěného panelu atd. Detailní projekt domu = kvalitní projekt. Čím více podstatných informací v projektu bude obsaženo, tím méně chyb bude na stavbě provedeno.

Projekt - nazávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 

1 komentář u „Kolik stojí projekt rodinného domu?“

 1. Zdravím, momentálně řešíme projekt pro stavbu RD. Od projektantů máme několik cenových nabídek od 60 do 130 tisíc Kč. Ve všech případech se jedná o projekt nejen pro stavební povolení, ale i provádečku. Projektant, který nám nabízí projekt domu za 130 tisíc argumentuje tím, že cena je úměrná stupni „vypracovanosti a kvality projektu“. Byť je projekt dražší, ve finále by měl ušetřit peníze, jelikož budou detailně zpracované skladby konstrukcí, detaily a v návaznosti na to také položkový rozpočet. Díky tomu tak lze snáze kontrolovat částky a položky fakturované stavební firmou.

  Máte s tímto někdo zkušenost? Kolik stál projekt na dům vás? Lze kvalitním projektem při stavbě domu opravdu ušetřit?

  Děkuji.
  Lukáš

Komentáře nejsou povoleny.