Mansardová střecha – jak vypadá, sklon střechy a využití pro podkroví

Mansardovou střechu řadíme mezi šikmé střechy. Je charakteristická lomeným spojením dvou různých šikmin ven do prostoru a dvěma bočními štíty. Spodní část mansardové střechy je provedena ve velkém sklonu, vrchní část střechy naopak v mírném sklonu. Mansardová střecha je typická pro vily, různá rekreační a ubytovací zařízení, hotely ale i pro bytové a rodinné domy.

V mnohých případech vznikají mansardové střechy i úspěšnou rekonstrukcí starých objektů. Najdeme ji také u mnoha typů historických staveb domů, mlýnů nebo farních staveb vídeňského, německého nebo francouzského typu. Bývá realizována především z důvodu požadavku podkrovního bydlení, tzv. mansardy. Na plášť střechy můžete použít střešní krytinu pro vyšší sklony a tašky mansardového zlomu na objednávku.

Mansardová střecha
Tvar mansardové střechy

Optimální sklon mansardové střechy

Sklon mansardové střechy určuje norma ČSN 73 1901-1. Šikmina strmého sklonu spodní části mansardové střechy je nejčastěji 60°- 80° pro domy s max. šířkou 6 m. Optimální skon vrchní části je 30°- 50°. Výpočet vnitřního úhlu u mansardové tašky je jednoduchý. Např. má-li spodní část střechy sklon 60° a vrchní 30° výpočet je 180° – 60° + 30° = vnitřní úhel 150°. Tento výpočet provedeme před objednávkou střešní tašky mansardového zlomu.

Mansardová střecha – konstrukce

Pro konstrukci mansardové střechy můžete použít všechny tři typy vaznicové soustavy sedlových střech.

 • Plné vazby dle typu a polohy sloupků jsou stojatá stolice, ležatá stolice a kombinovaná stolice.
 • Vazné trámy jsou uloženy na obvodových zdech nebo mohou být součástí stropní konstrukce.
 • Kleštiny svazují vaznice, sloupky a krokve. Kleštiny jsou osazovány vždy ve dvojici. Do vaznic se osedlávají nebo kampují, do krokví a sloupků se upevňují ocelovými svorníky.
 • Krokve na římsové vaznici se ukládají u sebe, ve dvou rovinách nebo nad sebou vzájemně přeplátované.
 • Vzdálenost střední vaznice ke hřebeni se doporučuje max. 2,5 m, vzdálenost krokví mezi podporami se doporučuje max. 4,5 m.

Falešná mansardová střecha

Setkat se můžete také s tzv. falešnou mansardovou střechou, např. u půdní nástavby. Falešná mansardová střecha znamená, že se u obvodových stěn předsadí pomocná konstrukce v podobě dřevěných příhradových mansardových vazníků. Horní část střechy může být zdůrazněna římsou, lomenou taškou střešní krytiny nebo okapovým žlabem.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy - IN
Jedná se o:

Podrobné informace k poptávce

Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Dále vás mohou zajímat jiné tvary střech:

Kalkulace ceny střechy_01

Polovalbová střecha

Valbová střecha

Tip: Chystáte se na novou střechu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Výhody a nevýhody mansardové střechy

Mansardová střecha není vůbec přežitkem dob minulých. V oblastech, kde regulativ povoluje výstavbu mansardové střechy, může vzniknout celkově velmi hezká a moderní stavba navozující již předem pocit útulnosti.

Mansardová střecha je vhodná pro podkroví

Mansardy se stavěly a staví především kvůli podkrovnímu bydlení. Jsou i v dnešní době oblíbené. Poskytují totiž maximální využití prostoru pod střechou a zvýší celkovou obytnou plochu domova. Hlavní výhodou je tedy nově vzniklý obytný prostor, který si můžete zařídit velmi útulně i s přiznanými prvky mansardového krovu. Mansardová střecha může být osazena okny nebo vikýři, skýtající krásný pohled z výšky, a ještě lepší výhled do krajiny, pokud máme dům obklopený přírodou.

Nevýhodou mansardové střechy je poměrně složitá konstrukce krovu, která se promítne do celkové ceny střechy.

poptavka
poptavka

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy
Jedná se o:
Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů