Montáž oken – osazení, vyrovnání, kotvení a utěsnění okna

soutez

Montáž oken většina lidí nechává na odbornících, protože si na to netroufají. Je tak proto více než vhodné, abyste věděli, jak by měla správná montáž oken vypadat a vyhnout se tak chybám při montáži oken, které mohou následně vést k různým poruchám a zdlouhavým reklamacím. Ona totiž i řada řemeslníků mnohdy některé věci podcení. V následujících řádcích se tak dočtete, jak by měla správná montáž oken probíhat a čemu se vyvarovat.

Postup montáže oken

Samotný postup montáže oken je samozřejmě dán logickou posloupností, při každém kroku je však nutné si dát pozor na určité problémy, které mohou nastat. Nejdůležitějšími body při montáži oken je osazení oken, a hlavně jejich vyrovnání. Před vlastní montáží oken je základem mít správně připravený stavební otvor pro instalaci okna.

Příprava otvorů pro montáž oken

V případě, že montujete nová okna do novostavby, snižuje se vám riziko nepříjemných překvapení v oblasti původního ostění starých oken. I tak však bývají zpravidla na místě nějaké ty úpravy. Obecně platí, že čím lépe je připraven stavební otvor na okna, tím je ukotvení oken snadnější a rychlejší. Kromě toho, že musí sedět rozměry (s patřičným distancem cca 2–3 cm na každé straně), je důležité, aby byla dodržena i pravoúhlost stavebního otvoru.

Stavební otvor můžete zvětšovat i zmenšovat, vždy je však nutné jej upravovat co nejšetrněji, aby nebyla narušena statika nevhodným zásahem do nosné konstrukce. Před jakoukoli prací se stavebním otvorem si tak znovu přeměřte dodaná okna, konkrétně jejich rám, zda vše sedí, jak má.


Pasport budovy - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Okna - IN
Materiál rámu okna:
ks

Detail poptávky

Typ zasklení okna:
Poptávám:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Příprava otvoru pro instalaci okna je náročnější zejména pokud se rozhodnete pro osazení oken za pomoci tzv. turbošroubů.

Otvor pro montáž okna
Otvor pro montáž okna musí mít především dostatečně velké rozměry a musí být pravoúhlý.

Předsazená montáž oken

Za účelem eliminace tepelných mostů je doporučována předsazená montáž oken. Okna jsou osazována do speciálního kastlíku či na nosné kompozitní profily, a to před vnější líc obvodového zdiva tak, že celá hloubka rámu je zapuštěna v kontaktním zateplovacím systému (EPS, nebo minerální vata). V takovém případě je nutné minimálně zkontrolovat pravoúhlost kastlíku, jeho rozměry a umístěny vzhledem ke stěně.

Osazení oken

V případě použití výše zmíněných turbošroubů je nutné nejprve předvrtat rám okna. Nejlepší však je, abyste měli tyto díry v rámu již předvrtané od výrobce, protože tak bude zaručeno optimální umístění všech navrtaných děr. Otvory do rámu vrtejte ve svislé poloze. Počet kotvících bodů, a tedy předvrtaných otvorů rámu závisí na typu otvorové výplně a řadě dalších faktorů. Pro navrtávání těchto děr použijte vrták vhodného průměru a v případě plastových oken pak volte vrták do železa.

Parozábrana na okna

Před tím, než okna začnete osazovat na své místo, nalepte na rám okna parotěsnou pásku (parozábrana) ze strany interiéru a paropropustnou pásku ze strany exteriéru. Tak bude zajištěno, že kolem rámu okna nebude prostupovat pára, která by v těchto místech mohla kondenzovat.

Na rám okna se lepí parotěsná páska (parozábrana) ze strany interiéru a paropropustná páska ze strany exteriéru.
Na rám okna se lepí parotěsná páska (parozábrana) ze strany interiéru a paropropustná páska ze strany exteriéru.

Profesionální rozšiřující systém montáže zajistí dlouhodobou funkčnost osazovací spáry otvorových výplní bez nebezpečí ztráty tepelně a zvukově izolačních vlastností. V případě, že jste se rozhodli pro tento postup, je nutné již začít s páskami pracovat.

Tip: Chystáte se na montáž oken? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Výška osazení okna

Při samotném osazování okna, tedy okenního rámu, se zaměřte na to, aby byl rám v rovině, zalícován se zdivem, a také na to, aby bylo okno osazeno ve správné výšce nad parapetním zdivem. Musíte počítat s tím, že na zdivo parapetu se pokládá tepelně izolační deska z polystyrenu XPS tl. 2–4 cm, na kterou se následně lepí parapet. Ten však musí být na straně interiéru zasunut pod připravenou hranu v rámu okna, proto je nutné kalkulovat i s tímto rozměrem. Ve vhodné poloze pak okno zafixujte klíny.

Vyrovnání oken

Neméně důležitým krokem je jistě vyrovnání rámu okna, protože každá setina milimetru se může do budoucna projevit poruchami. Okenní rám vyrovnávejte tak, že kamkoli přiložíte na rám vodováhu musí být v rovině. Pro vyrovnávání okenního rámu vždy používejte dlouhou vodováhu, se kterou snáze zjistíte nerovnosti.

Ke kontrole vyrovnání oken se pak budete vracet ještě ve chvíli, kdy budete okna již kotvit do stavebního otvoru.

Kotvení oken do otvoru

Způsobů kotvení oken do okenního otvoru je samozřejmě několik. Nejjednodušším je pravděpodobně kotvení oken do stavebního otvoru za pomoci montážních kotev, které jednoduše přikotvíte do drážek v rámu. Ty pak přihnete ke zdivu a pomocí hmoždinek a šroubů uchytíte do zdiva.

Trochu složitějším, ale za to pevnějším způsobem, který byl zmíněn již výše je ukotvení za pomoci turbošroubů. Přes předvrtané otvory v rámu okna vyvrtáte otvory do zdiva. Pro vyvrtání otvorů do zdiva použijte SDS vrták. Před vlastním zašroubováním každého turbošroubů, překontrolujte správné vyvážení, protože vyvážení okna je nutné kontrolovat opravdu průběžně. Turbošrouby utahujte tak, aby nedošlo k prohnutí rámu. Případnou netěsnost mezi šroubem a rámem okna, zakryjte následně plastovými krytkami.

Utěsnění oken

Po ukotvení oken přichází na řadu jejich utěsnění, k tomu použijte nízkoexpanzní montážní pěnu. Zároveň volte pěnu podle ročního období, protože vlastnosti pěny mohou být ovlivněny teplotou. Zvolit si můžete letní klasickou montážní pěnu a montážní pěnu zimní. Mezery vyplňte montážní pěnou zhruba ze dvou třetin, nesmíte totiž zapomenout na to, že se jedná o expanzivní materiál, který ještě nabobtná. Pěnu nanášejte zdola směrem vzhůru. Aby dosáhla montážní pěna ideálních vlastností, nemá být jedna vrstva silnější více jak 50 až 100 mm. Následně vytáhněte kotvící klíny, a i tato místa zaplňte pěnou. Po zatvrdnutí přebytečnou pěnu ořežte pomocí odlamovacího nože.

Nyní je ještě potřeba parotěsnou a paropropustnou pásku, které jsou přilepeny na rámu okna, přilepit k obvodové konstrukci – tedy k parapetu, nadpraží a ostění okna. K tomu použijte vhodný tmel. Aby páska dobře fungovala, musí být přilepena souvisle, po celém obvodu rámu okna, bez jakýchkoli mezer.

Osazená a ukotvená okna se utěsní pomocí nízkoexpanzní PUR montážní pěny.
Osazená a ukotvená okna se utěsní pomocí nízkoexpanzní PUR montážní pěny.
Montáž oken - přísavky na zasklení okna
Pro manipulaci se zasklením okna se používají přísavky, které usnadňují manipulaci, zvlášť když se jedná o větší a těžší kusy.

Montáž oken – cena

Jak je vidět, není montáž oken úplně nejjednodušší činností, a pokud nepatříte k opravdu zručným kutilům, je vhodné investovat do profesionální montáže. V současné době se cena za montáž okna bez zednických prací pohybuje kolem 150,- Kč/bm. Začištění pak stojí mezi 150-400,- Kč/bm podle typu okna, přesněji podle toho, zda se jedná o okno jednoduché nebo špaletové (co je to špaletové okno).

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Nezávazná poptávka - výroba a montáž oken


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Okna
ks
Materiál rámu okna:
Typ zasklení okna:
Poptávám:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů