Montáž sádrokartonového podhledu krok za krokem. Jak udělat sádrokartonový podhled?

soutez

Sádrokartonový podhled patří k nejrozšířenějším podhledům, alespoň co se výstavby rodinných a bytových domů týče. Jeho přednosti, jako je jednoduchá montáž, moderní vzhled a nízká cena, nahrávají jeho využitelnosti při realizaci podhledů nejen při rekonstrukci podkroví. Pojďme se tedy podívat na to, jak udělat sádrokartonový podhled. Jaký materiál budete potřebovat pro montáž sádrokartonového podhledu?

Pro zhotovení sádrokartonového podhledu budete potřebovat alespoň základní zkušenosti pro práci se sádrokartonem, a dále také stavební materiál:

 • sádrokartonové desky bíle, modré, červené, nebo zelené (dle projektové dokumentace),
 • sádrokartonové ocelové profily pro montáž podhledů – jedná se především o UD a CD profily, které slouží pro vytvoření nosného roštu podhledu,
 • příslušenství pro montáž sádrokartonového podhledu – například drát s okem, rychlozávěs, křížovou spojku, vruty do sádrokartonu, samolepicí mřížka na sádrokarton, stropní trn, samolepicí pěnové těsnění atd.,
 • tmel na sádrokarton – spárovací hmota na sádrokarton, finální stěrka,
 • nástroje a nářadí pro montáž sádrokartonu – zvedák sádrokartonových desek, hladítko s brusnou mřížkou, šroubovák, nůž na sádrokarton, vodováhu (laserová vodováha), metr, tužka atd.,
 • a pakliže se bude jednat o zateplený sádrokartonový podhled, tak také tepelnou izolaci z minerální vaty požadované tloušťky.

Nyní máte vše pro montáž podhledu připravené a můžete začít.

Montáž sádrokartonového podhledu

Montáž sádrokartonu na strop lze rozdělit na 4 základní etapy. Nejprve se zhotoví rastr sádrokartonového stropu, následně v rastru rozmístí elektroinstalace a položí tepelná či akustická izolace a poté se namontují sádrokartonové desky. Posledním krokem je tmelení sádrokartonového podhledu a jeho finální úprava.

Jak zhotovit rast sádrokartonového stropu

Na stěně vyznačte výškovou polohu budoucího podhledu. Použijte vodováhu, nejlépe laserovou, pro vyrovnání podhledu do roviny. Při výškovém umístění podhledu dbejte na zachování minimální světlé výšky v místnosti. Samotná konstrukce sádrokartonového podhledu má celkovou tloušťku 66,5 mm (nosné ocelové profily 2 x 27 mm a sádrokartonová deska 12,5 mm).


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
SDK - IN
Co poptáváte?

Podrobnější informace k poptávce

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Na vyznačenou rysku na obvodových stěnách upevněte ocelový profil UD, a to pomocí plastových natloukacích hmoždinek v maximálních osových rozestupech 600 – 800 mm. Před ukotvením UD profilu na stěnu nalepte na UD profil ze zadní strany samolepicí pěnové těsnění, které výrazně zlepší akustické vlastnosti sádrokartonového podhledu. Během montáže kontrolujte, zda jsou profily osazeny vodorovně.

Rastr pro montáž sádrokartonového podhledu
Rastr pro montáž sádrokartonového podhledu

Montáž závěsů pro rastr sádrokartonového stropu

Na strop místnosti si naznačte polohy závěsů a pomocí hmoždinek nebo trnů do stropu ukotvěte nosné dráty (nebo stavěcí třmeny), na které poté navlečete dvoubodový, nebo čtyřbodový závěs podhledu. Stavěcí třmeny kotvěte v rastru 0,5 x 1,0 m, přičemž 100 cm je rozestup ve směru montáž profilů (tedy těch, které jsou vkládány do UD profilů) a 50 cm v kolmém směru na tyto profily. Na stavěcí třmeny rastru sádrokartonového podhledu nezapomeňte nalepit napojovací těsnění.

Do přikotvených stěnových profilů UD položte nosné profily CD. Poté ohněte namontovaný stavěcí třmen a profil CD ke třmenu zafixujte pomocí speciálních vrutů. Osový rozestup CD profilů musí být již zmíněných 500 mm.

Během montáže nosného rastru sádrokartonového podhledu nezapomínejte na průběžné kontrolování rovinatosti podhledu. Před ukotvením CD profilů ke stavěcím třmenům proveďte vyrovnání pomocí vodováhy.

Tip: Chystáte se na podhledy nebo příčky? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek sádrokartonářů ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Tepelná izolace a elektroinstalace v sádrokartonovém podhledu

Před tím, než na nosný rastr připevníte sádrokartonové desky, je potřeba nad rastrem položit veškerou elektroinstalaci pro napojení svítidel, rozvést případně vzduchotechnické potrubí a jiné instalace a v neposlední řadě také položit tepelnou izolaci z minerální vaty (za předpokladu, že se s minerální izolací v podhledu uvažuje).

Montáž sádrokartonového podhledu – návod

Sádrokartonové desky montujte na nosný rastr speciálními rychlošrouby. Desky se začínají montovat vždy v rohu místnosti, a to delší hranou kolmo na nosný rastr. Mezi deskami podhledu a svislými stěnami se nechá spára široká cca 5 mm, která se posléze zatmelí vhodným tmelem. Příčný spoj desek je potřeba situovat na ocelovém profilu. Taktéž je nutné dbát na to, aby nevznikaly křížové spoje desek, tedy aby nevznikl průběžný příčný spoj. Sádrokartonové desky je potřeba prostřídat, druhá řada tedy začíná zpravidla sádrokartonovou deskou zkrácenou na polovinu.

dodavatel

Na montáž sádrokartonového podhledu musí být minimálně 2 pracovníci, z nichž jeden desku bude přidržovat a druhý ji bude kotvit do nosného roštu. Příp. pokud máte k dispozici speciální zvedák pro montáž podhledu, desku si zvednete na požadované místo a ukotvíte jej svépomocí.

Sádrokartonové desky se k profilům CD kotví pomocí samořezných rychlošroubů, a to maximálně po 170 mm.

Řezání sádrokartonu

Občas budete potřebovat desku seříznout či zkrátit. K tomu vám poslouží speciální nůž na sádrokarton, kterým se deska z jedné strany nařízne a deska se poté přes hranu odlomí. Vhodné je poté hranu na pohledové straně upravit hoblíkem a vytvořit tak prostor pro zatmelení příčného spoje sádrokartonových desek.

Tmelení sádrokartonového stropu

Sádrokartonový podhled poté zatmelte. Na spoje desek naneste tmel určený výrobcem, který namícháte dle předepsaného návodu s vodou. Tmel naneste pomocí špachtle v jedné vrstvě, do které po mírném zavadnutí tmelu vtlačte sklovláknitou výztužnou pásku, ihned jemně přetáhněte špachtlí a následně další tenkou vrstvou tmelu přetmelte. Namíchaným tmelem také zatmelte šrouby, kterými jsou ukotveny desky do rastru sádrokartonového stropu.

Spáru mezi podhledem a stěnami vyplňte výrobcem doporučenou páskou a poté zatmelte do roviny obdobným postupem, jako při tmelení podélných spojů desek. Nejprve tedy naneste tenkou vrstvu tmele, do kterého vtlačíte sklovláknitou výztužnou pásku a znovu přetáhněte tenkou vrstvou tmelu.

Stupně jakosti tmelených povrchů sádrokartonu

Po zaschnutí první vrstvy tmelu naneste druhou vrstvu tmelu a roztáhněte ji do ztracena. Po zaschnutí tmelu můžete provést finální povrchovou úpravu. Jakost tmelení se dělí do 4 skupin Q1 – Q4. V mnoha případech postačí tmelení sádrokartonu jakosti Q2 (na zatmelenou spáru se aplikuje finální tmel na šířku hladítka) nebo jakosti Q3 (tmel na šířku hladítka se jemně přebrousí a poté se celoplošně nanese pastový tmel). Povrch se opět jemně přebrousí brusnou mřížkou a povrch je připravený na malování. Více o tmelení sádrokartonu naleznete v článku Jak se tmelí sádrokarton.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Jak vybrat sádrokartonovou desku pro montáž sádrokartonového podhledu?

Montáž sádrokartonového podhledu - rastr s VZT potrubím
Rastr sádrokartonového podhledu s nataženou elektroinstalací a potrubím VZT

Sádrokartonové desky se vyrábí standardně ve 4 provedeních – bílá, zelená, modrá a červená. Barevné provedení má svůj význam, není to je otázka vzhledu. Bílá, resp. šedá sádrokartonová deska je určená pro klasické aplikace do obytných místností, pokojů a chodeb. Zelená sádrokartonová deska má zvýšenou odolnost vůči vodě a je tedy vhodná do míst, kde lze zvýšenou vlhkost předpokládat, tedy například do koupelny, sklepních prostor apod. Modrá deska má lepší akustické parametry a je vhodná na konstrukce oddělující prostředí s velkým rozdílem hladiny hluku. Hodí se tedy například pro oddělení místností od sousedního bytu, od chodeb, výtahových šachet atd. Poslední, červená sádrokartonová deska, je protipožární. Používá se pro montáž sádrokartonového podhledu a SDK příček v technické místnosti, dílně, garáží, ale také třeba v obývacím pokoji, ve kterém se nachází krb.

Montáž sádrokartonu na strop

Montáž sádrokartonového podhledu se provádí nejen v novostavbách, kde slouží pro zakrytí vedení různých instalací, montáž bodových svítidel apod., ale hojně se používá i při rekonstrukcích starých budov. Zejména se pak sádrokarton na strop montuje ve zvlášť vysokých místnostech a v prostorech, které se vyskytují pod nevytápěnou půdou a dochází tak u nich k velkým tepelným ztrátám skrze tuto konstrukci.

Sádrokartonový podhled slouží především pro snížení světlé výšky místnosti a vytvoření tepelně-izolační konstrukce, své uplatnění nalezne také při rekonstrukci podkroví a půdních vestavbách. Jedná se o cenově přijatelné řešení, v současnosti jsou sádrokartonové podhledy společně sádrokartonovými příčkami nejrozšířenější konstrukce pro úpravu interiéru. Pokud plánujete realizovat i sádrokartonové příčky, přečtěte si článek Návod na montáž sádrokartonové příčky.

Sádrokartonář – nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
SDK
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů