Nabídkový rozpočet - kolik vás bude stát stavba domu | stavimbydlim.cz

Nabídkový rozpočet sestaven na základě slepého rozpočtu

Projekt rozpočtu stavby slouží k přesnému odhadnutí nákladů za práci, spotřebovaný materiál a stroje. Nabídkový rozpočet pak většinou zhotovuje potenciální dodavatel stavby. Investorovi naopak slouží k porovnání jednotlivých nabídek ve výběrovém řízení. A protože je to trochu složité, vysvětlíme vám vše v následujícím článku.

rekonstrukce domu

Stanovení rozpočtu stavby

Otázka „Kolik to bude stát?“ tíží každého investora.

Velmi přesné odpovědi se dočká jen když vypracuje podrobný soupis všech nutných prací, služeb, materiálů a strojů (řeší se především druh, množství a jakost). Ten následně doplní o výměru (podle tabulek) a vznikne takzvaný položkový rozpočet.

A nabídkový rozpočet?

Po vypracování soupisu položek bude třeba najít vhodného dodavatele stavby. A protože potenciálních kandidátů bude více, uspořádáte výběrové řízení.

poptávka - stavební firma

Z položkového rozpočtu odeberete ceny, čímž vznikne takzvaný slepý rozpočet. Ten následně rozešlete jednotlivým uchazečům k ocenění. Nabídkový rozpočet je pak dokument, který od nich dostanete zpět.

V nabídkovém rozpočtu vám, v reakci na slepý rozpočet, kandidát prakticky říká za kolik je v rámci svých možností schopen stavbu provést.

Nabídkový rozpočet - vzor
Ukázka nabídkového rozpočtu

Co musí nabídkový rozpočet obsahovat?

Nabídkový rozpočet je dokumentem, na jehož základě se rozhodnete, s jakým kandidátem uzavřete dodavatelskou smlouvu.

Slepý rozpočet nesmí být oceněn jako celek. Většinou je proto rozdělen na jednotlivé úkony (např. zemní práce, izolace). Díky tomu budete schopni porovnat jednotlivé dodavatele položku po položce, a skutečně tak vybrat toho pravého.

Vyšší nacenění mohou být někdy způsobena tím, že firma věnuje určitému kroku větší pozornost, než je běžné, nebo využívá kvalitnějších materiálů/strojů.

Pokud se vám částky v nabídkovém rozpočtu nezdají, vyplatí se najít si standardizované ceny jednotlivých položek ve výkonovém honoráři ČKAIT. Z těch většina dodavatelů při kalkulacích vychází.

poptávka - stavební firma

Z poměru standardizované/subjektivní ceny pak zjistíte, zda není částka podezřele nízká, nebo naopak příliš vysoká.

Nabídkový rozpočet: Závěr

Nabídkový rozpočet zpracovávají účastnící výběrového řízení na dodavatele stavby. Každá z firem v něm popisuje své subjektivní nacenění všech položek, vypsaných ve slepém rozpočtu. Vy je díky tomu jednoduše porovnáte a zvolíte tu, která nabízí nejlepší poměr kvality a ceny.

Při dumání nad cenami vždy berte v potaz jakost, v jaké firma dané položky dodává. Zbytek nejasností by mělo napravit nahlédnutí do už zmíněného výkonového honoráře ČKAIT či cenové soustavy RTS.

Rekonstrukce domu či bytu – nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je zdarma.
  • Poptávka není závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Nabídky od firem si můžete porovnat přímo v e-mailu.