Oprava betonové podlahy – výtluky, trhliny, drolící se beton

Klasické betonové podlahy patří k těm nejpoužívanějším, ale i přes dlouhou životnost může po letech nastat situace, kdy budete potřebovat betonovou podlahu opravit. Nejčastějšími poruchami, které se mohou na betonové podlaze objevit, jsou trhliny. Dalším výrazným problémem je pak drolení pochozí vrstvy, vznik výtluků či prosakování vlhkosti. Oprava betonové podlahy je tak poměrně častou činností při rekonstrukcích domů. Nejčastěji se však k opravám betonové podlahy dostáváte, když chcete položit novou podlahovou krytinu.

Postup opravy betonové podlahy

Postup opravy betonové podlahy se samozřejmě liší dle opravované závady. Někdy můžete použít jednoduché neinvazivní metody, jindy je bohužel nutné celou podlahu vybudovat znovu.

Oprava výtluků v betonové podlaze

V případě, že máte v podlaze větší výtluky, není jejich oprava nijak složitá, stačí, abyste je opravili použitím betonové směsi. Z díry v podlaze odstraňte nesoudržné části a nejlépe průmyslovým vysavačem ji zbavte zbytků betonu a prachu, protože by jinak nemusela betonová směs spolehlivě držet. Výtluk pak stačí navlhčit vodou a vyplnit betonovou směsí. Tuto vrstvu uhlaďte za pomoci ocelového hladítka. Menší díry zarovnávejte pomocí samonivelační stěrky.

Oprava betonové podlahy – oprava trhlin

Trhliny a praskliny v betonové desce se opravují složitěji, ale stále to zvládnete svépomocí. Nejprve vyřežte trhlinu pomocí úhlové brusky s diamantovým kotoučem. Následně bruskou vybruste drážky, přičemž je směřujte kolmo k prasklině. Z trhliny a příčných řezů odstraňte veškeré nesoudržné části, aby bylo možné trhlinu vysát. Nyní použijte sadu na opravu trhlin. Ta je tvořena dvousložkovou pryskyřicí a vlnitými drátky. Drátky použijte jako výztuž do výřezu. Podle návodu namíchejte pryskyřici a aplikujte ji do vybroušené trhliny, následně zatlačte do směsi výztužné drátky a zarovnejte povrch stěrkou, nakonec opravovanou plochu zasypejte křemičitým pískem. Více informací k tomu, jak probíhá oprava trhlin v betonové podlaze.


Podlahy - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podlahy - IN
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Section

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Oprava betonové podlahy, která se drolí

Pokud se beton drolí po celé své ploše, je tato porucha způsobena použitím nekvalitního betonu a nejvhodnější by bylo beton úplně odstranit, protože by se za chvíli drolil znovu. V případě, že se beton drolí jen v určité části, můžete přistoupit k lokální opravě. Tu proveďte tak, že očistíte drolící se části a prach. Následně lehkých poklepáním kladiva zjistěte, zda není beton nesoudržný, v tomto případě byste uslyšeli dutý zvuk. Nesoudržný beton odstraňte flexou s diamantovým kotoučem. Řezejte až v části, kde je beton dobrý – soudržný. Odstraňte odpadlé a odřezané kusy, vyluxujte drobné kousky. Pro nejlepší výsledek použijte průmyslový vysavač. Po očištění beton napenetrujte. Použijte hloubkovou penetraci pro savé podklady. Po zaschnutí penetrace použijte opravnou směs pro vyrovnání a opravy betonu, příp. obyčejný beton.

Výztužná sklovláknitá tkanina do podlahy
Oprava betonové podlahy cementovým potěrem, který je vyztužen sklovláknitou tkaninou.

Pouhé odstranění dlažby

Pokud se vám začnou uvolňovat dlaždice nebo dokonce začnou praskat, může se jednat o problém s postupem pokládky dlažby, ale i poruchy podloží, kterým je samozřejmě betonová podlaha. Nejprve je nutné, abyste odstranili dlažbu a zkontrolovali stav betonu. Pokud je beton popraskaný nebo se drolí, opravte jej, a to podle již výše popsaných rad. Před opravou betonu musíte navíc odstranit zbytky lepidla na dlaždice a podklad pak přebrousit.

Odstranění celé skladby podlahy

K odstranění celé skladby betonové podlahy přistupujte zejména v případech, kdy je nutné opravit nebo doplnit hydroizolaci podlahy. Tedy když je v prostoru od podlahy příliš vlhko nebo podlaha v některém místě prosakuje.

S odstraněním celé skladby se můžete setkat i v případech, kdy byl na podlahu použit nekvalitní beton, který se drolí nejen na pochozí vrstvě, ale i ve vrstvě pod izolací.

Jak založit novou podlahu na zemině

V případě, že bylo nutné odstranit celou skladbu podlahy, čeká vás založení nové podlahy na zemině (skladba podlahy na terénu – řez podlahou a tloušťky vrstev). Budujete-li novou podlahu od základů, musíte nejprve odstranit vše až na hlínu. Dno tohoto výkopu můžete vysypat štěrkem nebo jinou drtí, do které můžete umístit drenáže, aby podlaha odvětrávala a lépe dýchala. Drenáže obalte geotextílií, aby se nezanášely a zasypte štěrkem.

Tip: Chystáte se na nové podlahy? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Na řade je podkladová vrstva betonu, tu zpevněte kari sítí. Po zaschnutí betonu desku zaizolujte. Použijte k tomu hydroizolační asfaltové, nebo PE pásy dle potřeby. Typ hydroizolace se volí na základě vlhkostních podmínek a radonového indexu.

Zateplení podlahy na terénu

Nezapomeňte také na zateplení podlahy. Izolační desky z polystyrenu EPS pokládejte na beton s hydroizolací, nejlépe ve dvou vrstvách tak, abyste eliminovaly tepelné mosty. S určením optimální tloušťky tepelné izolace vám může pomoci náš další článek. Před zateplováním podlahy se také rozmyslete, zda v podlaze nepotáhnete například rozvody topení, vody či elektřiny. Po zateplení podlahy nezbývá nic jiného než vybetonovat novou roznášecí desku, která by měla zasychat až 28 dní. Tu pak podle potřeby vyrovnejte samonivelační stěrkou a po zatvrdnutí a dostatečném vyschnutí podlahy můžete začít s pokládkou podlahové krytiny.

Pro jemné vyrovnání betonové podlahy se používá samonivelační stěrka, která zahladí menší výtluky a jiné nerovnosti.
Pro jemné vyrovnání betonové podlahy se používá samonivelační stěrka, která zahladí menší výtluky a jiné nerovnosti.

Vyrovnání podlahy pro pokládku podlahové krytiny

Současné podlahové krytiny, ať už se jedná o dlažbu, vinylovou podlahu nebo laminát, mají vyšší požadavky na rovnost podkladu, než tomu bylo v minulosti. Pro tyto účely se používá tzv. samonivelační stěrka, kterou můžete použít pro vyrovnání nerovností až do 30 mm. Návod na to, jak nivelovat podlahu, naleznete v tomto článku.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podlahy
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů