Oprava krovu – jaké metody se nabízí

Jestliže pozorujete praskliny na konstrukci krovu nebo máte podezření, že váš krov už není to, co býval, tak jste tady správně. Vzhledem k tomu, že krov je nosná konstrukce celé střechy, tak není radno si s ní zahrávat a rozhodně se nesmí podcenit její stav. Pokud je stav krovu špatný, na řadě je oprava krovu, případně celková rekonstrukce krovu (v závislosti na rozsahu škod, staří krovu aj.).

Pokud máte v plánu do krovu nebo střechy jakkoli zasahovat a provádět jakékoli stavební úpravy, tak se nejdříve spojte s osvědčeným statikem, se kterým byste se mohli poradit, popřípadě by vám vaši střechu mohl staticky posoudit. Po prodiskutování s odborníkem byste měli přesně vědět, jaké části vašeho krovu vyžadují opravu a jakým způsobem tuto rekonstrukci provést, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku.

Jak může být krov porušen?

Příčin, kvůli kterým dochází k poruchám krovové konstrukce, která zajišťuje nosnost zbylé střešní konstrukce, je hned několik. Mezi základní příčiny řadíme:

  • příliš velké zatížení od střešní krytiny či jiných prvků na střeše (např. fotovoltaické panely atd.), na které není původní nosná konstrukce krovu nedimenzována. Dochází poté k velkým průhybům a lokálním poruchám ve spojích.
  • chybný projekt a provedení při výstavbě může být další z příčin, které mohou způsobit různé poruchy, a nakonec i celkovou ztrátu únosnosti střešní konstrukce.
  • vliv vlhkosti, která na dřevo působí z okolního vzduchu nebo přímo při poruše střechy, kdy střechou zatéká a dochází tak neustálému střídání vlhnutí a vysychání v obnažených místech. V těch poté přirozeným procesem dochází k degradaci dřeva a v jejím důsledku ke snížení celkové únosnosti.
  • napadení dřevokaznými škůdci, mezi které jsou zařazeny veškeré dřevokazné houby a hmyz. Na území ČR je nejběžnější dřevokazný hmyz červotoč nebo tesařík, a z hub bychom mohli jmenovat například dřevomorku domácí. Všichni škůdci mají společné to, že dřevo nenápadně, avšak nenávratně porušují.

Více informací týkající se životností krovu naleznete v článku „Co ovlivňuje životnost krovu“.

Oprava krovu - poškozený vazný trám
Poškozený vazný trám vlivem zatékání. Oprava krovu bude provedena protézováním konstrukce v místě uložení trámu.

Zhodnocení stavu a určení rozsahu opravy krovu

Míru a způsob porušení krovu vám opět stanoví statik spolu s rozhodnutím, jak velkou rekonstrukci krovu je nutné provádět. Ve většině případů se problémy zachytí včas. V takových případech postačí lokální oprava krovu a nemusí dojít k celkové výměně starého krovu za krov zbrusu nový. Navíc v dnešní době je spousta možností, jak se celkové výměně krovu vyvarovat, hlavně díky různým sanačním technologiím, které lze i různě kombinovat. Všechny mají totiž společný cíl, kterým je zajistit únosnost, odolnost, tuhost a bezpečnost střešní konstrukce dané nemovitosti.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Oprava krovu – metody

Jelikož při rekonstrukci krovu přímo zasahujete do nosné konstrukce, tak je zásadním požadavkem, aby byla oprava krovu komplexní. Tedy když už, tak už. Pokud totiž vyřešíte jen jeden problém, zatímco zbytek necháte být, tak zanedlouho budete donuceni do konstrukce zasahovat znovu za účelem další opravy, a to se opravdu nevyplatí. Proto je doporučeno udělat diagnostiku stavu dřeva všech konstrukčních částí krovu a nejen části, na které jsou pozorovány poruchy.

Následné opravy můžete dělat na základě výsledků této diagnostiky a statického posouzení. Jestliže budete chtít v danou chvíli ušetřit peníze, tak se nejspíš uchýlíte pouze k lokálním opravám poškozených prvků krovu (kleština, krokev, hambálek, pozednice,…). Pokud ovšem myslíte do budoucna a máte dostatek finančních prostředků, tak se určitě vyplatí sanovat také prozatím neporušené části a zajistit tak jistou prevenci jejich porušení.

1.      Zesílení krovu

Tímto způsobem opravy krovové nosné konstrukce dojde ke zvětšení průřezu jednotlivých konstrukčních částí. zesílení se provádí pomocí příložkování, což znamená přiložení dřevěných prken nebo fošen na stávající prvek, nebo za použití ocelových profilů. Oba způsoby vedou ke zvýšení únosnosti krovu a používají se v případě náhlého přitížení střešní konstrukce například novou těžší krytinou či fotovoltaickými panely.

2.      Oprava krovu protézováním

Jedná se o nahrazení poškozené části konstrukčního prvku částí novou. Protéza musí být zhotovena ze stejného materiál o stejném průřezu, aby byla co nejlépe spojena s původní konstrukcí. Spojení bývá zajištěno pomocí tesařských spojů, nejčastěji tedy plátováním. Jde o poměrně technologicky náročnou metodu rekonstrukce krovu, která je ale na druhou stranu velmi šetrná k původní konstrukci. Právě proto je hojně využívána v historických objektech a v případě pohledových trámů.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

3.      Výměna nebo oprava konstrukčního prvku

Oprava se týká hlavně krokví, které vlivem nadměrného zatížení praskly. V tuto chvíli lze krokev buď vyměnit anebo opravit pomocí příložek, kterými vyztužíte krokev v místě poruchy a opět tak obnovíte její původní funkci a únosnost. Jestliže je třeba opravit nebo vyměnit sloupek či vaznici, tak je třeba během výkonu rekonstrukce zajistit stabilitu konstrukce nějakou dočasnou konstrukcí. V každém případě musí být stále rovnoměrně přenášeno zatížení, aby při výměně jednoho konstrukčního prvku nedošlo ke kolapsu prvku jiného.

4.      Přidání konstrukčního prvku – zesílení krovu

Tato metoda rekonstrukce krovu by se dala zařadit mezi zesílení krovu, protože se jedná o nejjednodušší způsob, jak zajistit vyšší únosnost a tuhost krovu v případě nadměrného zatížení. Jde tedy často spíše o preventivní zásah do konstrukce. Oprava krovu přidáním dalšího konstrukčního prvku spočívá v umístění dalších krokví do mezer mezi stávajícími krokvemi. Většinou se spolu s touto úpravou přidávají také kleštiny, což podpoří celkový efekt stavebního zásahu. Opět se jedná o velice šetrný způsob opravy, který je zároveň i docela ekonomický.

5.      Impregnace krovu

Poslední uvedenou metodou rekonstrukce krovu je povrchová úprava dřevěných konstrukčních prvků, která by měla zajistit ochranu proti různým vlivům. Impregnace krovu by měla dřevo ochránit proti větru, vlhkosti, a také proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Základem správného výsledného efektu je ale prvotní příprava konstrukce, která spočívá v jejím vybroušení a očištění. Bez dokonale očištěného původního povrchu totiž impregnace nemusí fungovat. Na samotné impregnování je pak možné použít olej, vosk či speciální syntetické nebo akrylátové lazury.

Pokud vás čeká oprava krovu, tak buďte neustále v kontaktu s odborným statikem, který je v těchto záležitostech zběhlý a může vás celým procesem provést. Spousta lidí stále podceňuje situaci a věří stavu svého krovu, ačkoli se jedná o velmi namáhanou část domu, která v případě poruchy může mít až katastrofální důsledky.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů