Plomba na katastru – ochranná lhůta při převodu nemovitosti

Možná se vám již někdy stalo, že na výpisu z katastru nemovitostí v části „D“ jste narazili na písmeno „P“ uvedené v informacích u jedné ze svých nemovitostí. Jedná se o plombu, která vyjadřuje, že práva k nemovitostem zapsaná v katastru jsou dotčena změnou. V jakých případech se plomba v katastru objeví, jak dlouho zde bude a jak ji odstranit?

Plomba – katastr a návrh na vklad

Plombu katastr u dané nemovitosti vyznačí tehdy, je-li například podán návrh na vklad, tedy například v případě změny vlastníka při prodeji nemovitosti. V tomto případě je plomba katastrem nemovitostí vyznačena nejpozději druhý den po obdržení návrhu. O vyznačení plomby následně katastr nemovitostí informuje osoby, jejichž práva k řešeným nemovitostem mají být dle návrhu na vklad omezeny či mají zaniknout. V tuto chvíli začíná běžet tzv. ochranná lhůta v délce 20 dní, a to podle § 18 Zákonu č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). V ochranné lhůtě můžou osoby, jejichž práva jsou dotčena, zaslat své připomínky, případně řízení zastavit.

Ochranná lhůta chrání před nelegálním přepisem nemovitosti

Ochranná lhůta slouží pro eliminaci případů, kdy docházelo k nelegálním přepisům nemovitostí bez vědomí stávajícího majitele na základě zfalšovaných dokumentů. Právoplatný majitel se o změně dozvěděl až ve chvíli, kdy se podvodník začal dožadovat svých práv k nemovitosti. 

Plomba v katastru nemovitostí - výstřižek z listu vlastnictví - ukázka zaznačení
Plomba je v listu vlastnictví zaznačena v části D – jiné zápisy

Jak dlouho trvá plomba na katastru?

Plomba v katastru nemovitostí je vyznačena zpravidla po dobu 30 dnů, což je lhůta pro provedení změn katastrálním úřadem na základě podaného návrhu na vklad do KN. Prvních 20 dnů běží ochranná lhůta, ve kterých katastrální úřad nevykonává žádnou činnost a pouze se čeká na příp. vyjádření zúčastněných. Následujících až 10 dnů katastrální úřad rozhoduje o povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Co je zaplombovaná nemovitost?

Zaplombovaná nemovitost je taková nemovitost, u které je v katastru nemovitostí vyznačena plomba (písmenem P). Znamená to, že u nemovitosti v současné chvíli probíhá změna, kterou jsou dotčena práva zapsaná v katastru (například na základě podaného návrhu na vklad do katastru nemovitostí). S takovou nemovitostí nemůže vlastník až do odstranění plomby nijak nakládat.

Plomba v katastru – jak ji odstranit?

Plomba se z katastru odstraní 3 způsoby. Buď:


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

  • současně s vyznačením změny v katastru, tedy v době provedení vkladu,
  • v případě pravomocného rozhodnutí o zamítnutí vkladu,
  • nebo v případě pravomocného usnesení o zastavení řízení.

Jak zjistit, zda máte plombu v katastru

Pakliže vlastníte nemovitost a potřebujete si ověřit, zda na ní není vyznačená v katastru plomba, tuto informaci naleznete ve výpisu z katastru nemovitostí. Ten lze získat buď osobně na katastrálním úřadě, kontaktních místech Czech POINT, nebo online v aplikaci nahlížení do katastru nemovitostí (více informací k získání výpisu z katastru nemovitostí). Jak vypadá ukázkový výpis z katastru nemovitostí, si můžete prohlédnout ZDE.

Plomba je na listu vlastnictví vyznačena v části „D – Jiné zápisy“, kde se uvádí zápisy technické povahy. U plomby je také uvedeno číslo řízení, na základě kterého byla plomba v katastru vyznačena.

Plomba v katastru a nahlížení do katastru nemovitostí

Abyste si ověřili, že vaše nemovitost není zaplombovaná, můžete využít nahlížení do katastru nemovitostí. Jak se pracuje s nahlížením do KN a jak najít svoji nemovitost naleznete v článku Jak vyhledat stavbu. Informace o tom, zda na nemovitosti plomba je či není, je uvedeno v dolní části stránky s detailními informacemi o nemovitosti.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů