Podlahová plocha – jak a proč ji počítat

soutez

Nejen při koupi nebo pronájmu bytu či domu se často setkáte s mnoha pojmy, které se vám snaží nastínit, jak velké prostory k bydlení daná nemovitost nabízí. Nejčastěji se v nabídkách a inzerátech objevuje podlahová plocha, obytná plocha či užitná plocha. Jestliže v těchto pojmech tápete a nemůžete se v nich vyznat, tak nevěšte hlavu. Často se stává, že ani realitní makléři a sami prodejci vám nedokážou odpovědět, o jakou část bytu uvedená plocha zahrnuje a jakou už ne. Pojďme si v tom tedy společně udělat pořádek.

Terminologie ploch

Jak v odborných a technických textech, tak také při běžné komunikaci se používá hned několik pojmů, které specifikují plochu bytu udávanou v metrech čtverečních. Nejčastěji se můžete potkat s následujícími termíny:

Zastavěná plocha

Zastavěnou plochou je plocha v metrech čtverečních vymezená vnějšími obvodovými konstrukcemi včetně ploch lodžií a arkýřů. S pojmem zastavěná plocha se tedy setkáte hlavně u rodinných domů. Důležité je si zapamatovat, že jestliže máte ve druhém patře výklenek, či cokoli, co přesahuje půdorys prvního patra, tak také tato část se započítává do zastavěné plochy. Jestliže objekt nemá částečně nebo vůbec obvodové konstrukce a je zastřešen, tak se jako zastavěná plocha počítá pravoúhlý průmět střešní konstrukce do vodorovné roviny.

Užitná plocha

V případě užitné plochy by se mělo jednat o plochu místností, která se měří uvnitř vnějších obvodových stěn. Plocha nosných i nenosných vnitřních konstrukcí a příček se ve výpočtu této plochy nezapočítává. Do užitné plochy se tedy nezapočítávají balkóny, terasy, lodžie a jiné. Jestliže se pojem užitná plocha použije sám o sobě, tak by měl zahrnovat pouze obytné místnosti bytu či domu včetně koupelen, kuchyní technických místností. Pokud je ale použit pojem celková užitná plocha, tak se k výše zmíněným místnostem připočítají ještě chodby, sklepy, kóje či kolárny, které jsou využívány výhradně majiteli bytu nebo daného domu.

Podlahová plocha

Podlahová plocha bytu zahrnuje půdorysnou plochu všech místností s tím, že se započítávají také vnitřní nosné i nenosné konstrukce. Jedná se tedy o užitnou plochu navýšenou o plochu příček, sloupů, komínů atd. včetně jejich povrchových úprav (omítky a obklady). Jestliže se v bytě nachází schodiště, které odděluje jednotlivá patra, tak se do podlahové plochy započítává pouze plocha jeho dolního průmětu. Zjednodušeně se tedy jedná o celkovou výměru bytu ohraničenou vnějšími obvodovými konstrukcemi.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Podlahová plocha bude tedy po přidání či odebrání příčky uvnitř bytu stále stejná, zatímco užitná plocha se v tomto případě změní. Do podlahové plochy se zahrnuje rovněž plocha sklepa, ale pouze v případě, že se nejedná o sklepní kóji.

Podlahová plochy bytu - plocha příčky
Pokud příčka odděluje místnosti téhož bytu, započítává se její půdorysná plocha do podlahové plochy.

Obytná plocha

Ze všech uvedených pojmů je právě tento asi nejproblematičtější. Obytná plocha totiž udává celkovou plochu všech obytných místností v bytě. Pojem obytná místnost je jasně definována ve stavební normě. V případě ložnice, jídelny, pracovny či obývacího pokoje se jedná o přímo osvětlenou a přímo větratelnou místnost, jejíž podlahová plocha je větší než 8 m2. Jestliže má být kuchyň obytnou místností, tak její podlahová plocha musí být alespoň 12 m2. Do obytných místností se tedy běžně nepočítají chodby, technické místnosti, prádelny, koupelny, záchody a také menší kuchyně. 

Podlahová plocha v podkroví

Komplikace nastávají také v podkroví, kde se kvůli šikminám celková obytná plocha místností může dost zmenšit. Započítat totiž můžeme pouze plochu pod šikminou se světlou výškou nad 1,2 m, v případě normálního stropu je minimální světlá výška obytné místnosti stanovena na 2,3 m. K výpočtu obytné plochy je tedy nutné znát přesné předpisy a rozměry dané normou.

Jak se počítá podlahová plocha

Jak již bylo výše zmíněno, tak v případě podlahové plochy se jedná o čistou výměru bytu. Pokud ji chcete určit, tak sečtete plochy všech místností a přičtete ještě plochy vnitřních nosných i nenosných konstrukcí. Do výpočtu nezahrnujete plochu obvodových nosných zdí, ty pouze tvoří hranici vámi počítaného území.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Do podlahové plochy nezapočítávejte balkóny, lodžie a terasy.

I když jsou přístupné jen z vašeho bytu, tak se stále jedná o prostory společné pro všechny obyvatele domu. Tak je to stanovené vyhláškou. Naopak plochu sklepa (pokud nejde o sklepní kóji) do celkové podlahové plochy přičtěte.

Co dále se do podlahové plochy (ne)započítává

  • Pokud se v domě či bytě nachází zabudované předměty, jako jsou například vestavné skříně, jejich plocha se započítává do celkové podlahové plochy.
  • V případě mezonetového bytu se schodiště do celkové podlahové plochy započítává pouze jednou, resp. započítává se pouze dolní průmět schodiště.

Podlahová plocha se udává v metrech čtverečních. Pro technické účely a dokumenty se plocha zaokrouhluje na dvě desetinná místa, zatímco za účelem pronájmu či prodeje stačí zaokrouhlení na jedno desetinné místo. 

Kompletní pravidla výpočtu podlahové plochy naleznete v Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. – Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Pozor na plochy v inzerátech

Pokud se někdy k výpočtu podlahové plochy dostanete, tak si prvně přečtěte, co počítat a co ne. V případě špatného výpočtu a uvedení nesprávného čísla poté může dojít k mnoha nepříjemným situacím a problémům, kterým lze takto snadno předejít. Sami byste se nechtěli dostat do situace, kdy při prohlídce bytu před jeho koupí zjistíte, že podstatná část z výměry je terasa, která zde vůbec nemá být započítána. Vzhledem k frekventovanosti těchto problémů už většina realitních kanceláří nabízí přehledný přehled terminologie ploch na svých internetových stránkách. Ať už jste prodejce, kupec nebo stavebník, tak je dobré si pár těchto zdrojů projít a hned budete mít přehled, kterou plochu, ve které situaci použít.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů