Postup hydroizolace základové desky v 6 krocích

soutez

Nacházíte se ve fázi, kdy máte dokončenou základovou konstrukci. Betonová deska je již připravená na další krok výstavby. Předtím, než se pustíte do konstrukce nosných stěn, je zapotřebí provést nátěr asfaltové penetrace a natavení hydroizolačního asfaltového pásu (hydroizolace základové desky). Hydroizolace základové desky brání prostupu vlhkosti ze základové konstrukce do objektu a tím zabraňuje navlhání vodorovných a svislých konstrukcí. Jak však postupovat, jaký materiál použít a na co si dát během tavení asfaltového pásu pozor? Pro zodpovězení vašich otázek čtěte dále.

Jaké materiály se používají pro hydroizolaci základové desky?

Pokud máte vyhotovenou projektovou dokumentaci, materiál hydroizolačního materiálu je tam dozajista uvedený. Záleží na několika faktorech výběru, jako jsou místní podmínky, účel stavby, svahová rovina terénu a spoustu dalších. Nejpoužívanějším materiálem u nás jsou hydroizolační pásy z oxidovaného nebo modifikovaného asfaltu. Avšak v případě, že se váš dům nachází v oblasti s vyšším výskytem radonu, bude rozumnější použít hydroizolační pás s protiradonovou ochranou (izolační fólie s hliníkovou úpravou).

Oxidovaný asfaltový pás

Oxidovaný asfaltový pás má několik výhod, ale stejně tak i nevýhod. Pás má nízkou elasticitu a tepelnou odolnost, proto se využívá především u méně náročných staveb. Není odolný UV záření, proto jej nelze používat na venkovní konstrukce. Samostatně pro nelze použít pro izolaci základů proti vlhkosti.

Modifikovaný asfaltový pás ABS

Stejně jako oxidovaný pás má modifikovaný nízkou elasticitu. Každopádně vyniká větší teplotní stálostí.

Modifikovaný asfaltový pás SBS

Modifikovaný asfaltový pás SBS má lepší vlastnosti na rozdíl od předchozích dvou. Vyniká svojí elasticitou, tepelnou stálostí, a navíc odolává proti mrazu. Lze ho použít jak pro izolaci spodní stavby, tak pro střešní systémy.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Existuje samozřejmě mnoho další rozdělení asfaltových pásů podle nosné vložky, jako je např. polyesterové rouno, hliníková fólie nebo skelná tkanina. Při výběru se můžete setkat s různým označení materiálu. Zpravidla se pásy označují typem S, R, a A.

  • typ S – krycí vrstva asfaltu na vložce větší 1 mm
  • typ R – krycí vrstva asfaltu menší jak 1 mm
  • typ A – bez krycí vrstva asfaltu (nevyužívá se k tavení)

Postup hydroizolace základové desky asfaltovými pásy

1.Očištění základové desky

Prvním, a často podceňovaným krokem celého procesu, je očištění nečistot z betonového povrchu. Smeťte z betonové desky veškeré kamínky a hlínu tak, aby byl povrch dokonale připravený na penetrační nátěr. Tímto krokem si následně usnadníte práci v následujících krocích.

2.Penetrační nátěr

V této fázi budete potřebovat mimo jiné váleček nebo alespoň široký štětec. Penetrační nátěr naneste v souvislé vrstvě na základovou desku v šířce 0,7 až 1 m v místech obvodových a nosných stěn. Penetrační asfaltový nátěr slouží jako podklad pro lepení asfaltového pásu. Přidává se zejména z důvodu lepší přilnavosti hydroizolačního pásu. Nátěr aplikujte i na boční stranu betonového základu (postačí 150 mm). Doba schnutí je přibližně 6 hodin, záleží na jeho výběru (dříve, než po uvedené době se do dalšího kroku nepouštějte).

Penetrační nátěr vybírejte s ohledem na zvolený systém. Poraďte se s výrobcem asfaltového pásu. Detailní postup aplikace penetračního nátěru naleznete na obalu výrobku či v jeho technickém listu.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

3.Příprava asfaltového pásu

Penetrace je v tomto okamžiku vyschlá a vy můžete začít tavit. Bylo by ideální, aby vám hrálo počasí do karet. Během, byť i slabého deště, by pás hydroizolace špatně přilnul k povrchu a silný vítr by vám ho nedovolil roztavit. Asfaltové pásy se prodávají nejčastěji v rolích šíře 1 m. Zjistěte si dopředu, kolik materiálu budete potřebovat. Na staveništi si materiál v polovině rozřízněte čili budete mít pás v šířce 0,5 m. Metrový pás je příliš velký a zbytečný, pokud máte obvodové zdivo o šířce 0,4 m. V případě větší tloušťky můžete použít celý hydroizolační pás.

Hydroizolace základové desky asfaltovými pásy - přesah asfaltového pásu by měl být minimálně 100 mm
Hydroizolace základové desky asfaltovými pásy – přesah asfaltového pásu by měl být minimálně 100 mm pro napojení dalšího asfaltového pásu. Minimální výška hydroizolace nad terénem by měla být min. 300 mm.

Jak je to s přesahem hydroizolace spodní stavby (asfaltového pásu) přes základovou desku?

dodavatel

Pokud se rozhodnete přitavit pás i na bocích desky, přesah by měl být minimálně 50 mm (nejlépe 80–100 mm). Pokud tak zvolíte, nemusíte ho na začátku krátit na 0,5 m, lepší variantou bude nechat ho v jeho celé délce (1 m).

Myslete také na to, že asfaltový pás musí být na vnitřní straně zdiva nataven s přesahem minimálně 100 mm pro napojení dalšího asfaltového pásu. Pokud máte zdivo tlusté 400 mm, a potřebujete přesah na vnitřní i vnější straně zdiva 2 x 100 mm, asfaltový pás napůl nedělte.

Při tavení hydroizolace spodní stavby by měla být dodržena minimální výška hydroizolace nad terénem – více v tomto článku.

4.Natavení asfaltového pásu

K dalšímu kroku budete potřebovat stavební izolatérský hořák, plynovou láhev s LPG (propan butan) a ochranné rukavice. Během tavení dbejte na svoji bezpečnost. Roli hydroizolačního pásu nesmíte natavit do takové míry, abyste ji propálili. Pás musí být rozteklý do prostoru tak, aby dobře přilnul k povrchu. Hydroizolaci během nahřívání rozmotávejte po malých částech. Tam, kde to bude potřeba, můžete ručně, nebo za použití zednické lžíce, přitlačit pás na základovou desku.

Pro natavení asfaltových pásů se používá propan-butanová láhev s hořákem.
Pro natavení asfaltových pásů se používá propan-butanová láhev s hořákem.

5.Napojení a přesah hydroizolace základové desky

Po tom, co natavíte celý obvod budoucího domu, se dostanete zpět k místu první pokládky pásu. Ve většině případů se začíná a končí v rohu betonového základu. Napojení těchto dvou částí pásu musí být provedeno precizně. Přesah je dán minimálně 100 mm. Nezapomeňte spoje řádně přitlačit. Pokud tavíte i boční stranu základů, i tam by měl být přesah 100 mm.  

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


6.Potrubí

V místech, kde se vám bude protínat hydroizolační pás a potrubí (popř. chráničky) musíte být obezřetní při tavení. Určitě nepoužívejte hořák v těsné blízkosti těchto plastových rour. Mohly by se poškodit a jejich výměna je bohužel finančně i časově velmi náročná.

Postup je takový: Ve chvíli, kdy se budete přibližovat k vývodům, pás odřízněte. Nařežte si jeho délku, tak, abyste měli přesahy 100 mm na každé straně pro napojení. Pás si dopředu natavte hořákem a v co nejmenším časovém úseku přiložte (navlékněte) mezi potrubí. Zde je dobré pás ještě přitlačit k desce. A máte hotovo. Hydroizolace základové desky je položená a nyní se můžete pustit do zdění hrubé stavby. Nyní se můžete pustit do založení stavby, resp. založení první řady tvárnic.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů