Projekt rekonstrukce střechy – kdy jej budete potřebovat a kolik stojí

Kvalitní a funkční střecha je základ a jakékoliv nedostatky ovlivní životnost stavby. Vždy je proto třeba zakročit co nejdříve. Nicméně, u některých rekonstrukcí musíte nejprve projít nepříjemnou fází papírování. Pro vyřízení stavebního povolení/ohlášení stavby budete jistě potřebovat projekt rekonstrukce střechy. Abyste se neztratili v záplavě projektové dokumentace a mohli začít opravovat co nejdříve, provedeme vás vším v následujícím článku.

Kdy je potřeba rekonstrukci střechy ohlásit

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. situaci značně usnadňuje. Opravu střechy totiž definuje jako udržovací práce, díky čemuž ji nemusíte ohlašovat.

Stavební povolení/ohlášení tak potřebujete pouze pokud:

 • Rekonstrukcí zasáhnete do nosných konstrukcí (například pokud bude třeba vyměnit krov).
 • Může vzniknout riziko pro zdraví osob, vzhled stavby, životní prostředí, nebo bezpečnost užívání.
 • Dům je registrován jako chráněná památka.
 • Stavbou vznikne zvýšený nárok na okolí (např. pokud střecha vyžaduje přístavbu).

Pro výměnu eternitových střech, které obsahují rizikovou látku azbest, pak sice stavební ohlášení/povolení nepotřebujete, ale bude nutné získat souhlas odboru pro životní prostředí.

Detailněji se stavebním povolením na rekonstrukci střechy zabýváme v článku Rekonstrukce střechy a stavební povolení.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy - IN
Jedná se o:

Podrobné informace k poptávce

Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Co musí projekt rekonstrukce střechy obsahovat

Podle zákona č. 183/2006 Sb. má každý stavební projekt obsahovat konstrukční řešení, prostorové uspořádání, materiálovou specifikaci stavby, veškerá dílčí řešení zpracovaná jednotlivými projektovými specialisty (např. požární bezpečnost stavby), textové zprávy a okótované výkresy.

Kalkulace ceny střechy_03

Vše musí projekt rekonstrukce popisovat tak, aby jej byli účastníci stavebního řízení schopni ohodnotit.

Projekt rekonstrukce střechy
Projekt rekonstrukce střechy budete potřebovat v případě, že se vás týká vyřízení stavebního povolení či ohlášení stavby.

Formálně tedy vypadá osnova projektu rekonstrukce střechy takto:

Tip: Chystáte se na novou střechu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situační výkresy
 • Architektonicko-stavební řešení
 • Stavebně konstrukční řešení
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Zdravotně technické instalace
 • Vytápění
 • Elektroinstalace, hromosvod
 • Průkaz energetické náročnosti budovy

Kolik stojí projekt rekonstrukce střechy

Stanovit obecnou cenu bývá obtížné, ve hře je totiž mnoho faktorů, jako například stáří střechy, nebo typ krovu. Roli také hraje to, jak složitá a veliká střecha je a co vše bude předmětem rekonstrukce. Většinou by se ale neměla lišit od cenového rozpětí u rekonstrukcí obecně.

V případě rodinného domu se tedy bavíme o částkách od 20 do 60 tisíc korun.

Většina firem vám ohledně kalkulace ceny projektové dokumentace nabízí nezávazné odhady na internetu.

poptavka
poptavka

Projekt na rekonstrukci střechy: Závěr

Rekonstrukce střechy vás, jako majitele staršího domu, potká alespoň jednou v životě, ať už budete pouze měnit tašky, nebo zušlechťovat podkroví.

Před samotnou rekonstrukcí střechy se vždy ujistěte, že je vámi požadovaný projekt z technického a konstrukčního hlediska realizovatelný. Nechte si také vypracovat odborný odhad investičních nákladů k němuž přidejte rezervu na případné vícepráce, a následně jej porovnejte s financemi vyčleněnými na rekonstrukci.

Vhodné je také zajít na místní stavební úřad a ověřit si, co vše po vás bude vyžadovat. Jedině tak se vyhnete překvapením v podobě nevydání stavebního povolení z důvodu nedodání všech potřebných podkladů.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy
Jedná se o:
Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů