Projekt schodiště – výpočet a návrh schodiště

Konstrukce schodiště se řídí určitými náležitostmi a bez řádné projektové dokumentace byste se do ní neměli vůbec pouštět. Co vše by měl projekt schodiště obsahovat? V první řadě je nutné dodržení předepsaných norem, které stanoví základní požadavky na schodiště, jako je šířka schodiště, podchodná a průchodná výška, šířka a výška schodišťových stupňů, počet stupňů ve schodišťovém rameni, osazení zábradlí nebo madla a samozřejmě i nezbytná požární bezpečnost.

Základní normou pro návrh a výpočet schodiště je ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, účinná od 1. 4. 2010. Podstatné je, pro jaké prostory je určeno – zda se jedná o venkovní nebo vnitřní prostory, schodiště v rodinném domě nebo bytovém, schodiště spojující hlavní obytné prostory nebo méně využívané, jako je půda a sklep a další požadavky.

Co obsahuje projekt schodiště

Projekt schodiště by tedy měl v první řadě obsahovat výpočet schodiště přesně specifikující parametry daného schodiště. Důležité je pro tento výpočet vědět, jak velký výškový rozdíl má schodiště překonávat čili znát konstrukční výšku schodiště.

Projekt schodiště
Projekt schodiště

Pro výpočet schodišťových stupňů se používá takzvaný Lehmanův vzorec, který stanoví šířku a výšku schodišťového stupně: 2*hs+bs = 630 mm, (hs – výška jednoho stupně, bs – šířka jednoho stupně).

Optimální rozměry:


Projekt - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Optimální výška schodu hs,opt = 170 mm,

Optimální šířka schodu bs,opt = 290 mm.

Zároveň platí pravidlo, že u schodiště v rodinném domě může být v jednom rameni maximálně 18 stupňů. U bytových domů a ostatních staveb je to maximálně 16 stupňů a poté musí být schodiště rozděleno podestou.

Projekt schodiště dále stanoví jak průchodnou šířku a výšku schodiště, tak podchodnou výšku. Šířka schodiště je u rodinných domů minimálně 90 cm, a u bytových domů a dalších veřejných staveb minimálně 120 cm, podchodná výška minimálně 210 cm průchodná výška minimálně 190 cm.

Tip: Potřebujete projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Minimální šířka schodiště v rodinném domě je 900 mm.
Minimální šířka schodiště v rodinném domě je 900 mm.

Zábradlí

Součástí projektu schodiště bude i navržení bezpečnostních prvků jako je osazení zábradlí, osazení madel, dodržení výšky zábradlí a šířek mezer ve výplni zábradlí a další. U rodinných domů je předepsaná nejmenší výška zábradlí 90 cm, pokud hloubka volného prostoru pod ním nepřesahuje 3 m. U bytových domů je předepsaná výška zábradlí 100 cm při hloubce volného prostoru 12 m, 110 cm při hloubce prostoru do 30 m, a 120 cm při hloubce větší. Mezery mezi výplní zábradlí v bytovém domě nesmí být větší než 12 cm, v případě volného přístupu dětí potom maximálně 8 cm.

Vzhled schodiště

Neméně důležitá je i pozice schodiště v prostoru a jeho finální vzhled. Zde záleží již především na vašich preferencích a na tom, zda upřednostníte efektivní vzhled nebo účelnost, což se však vůbec nemusí vzájemně vylučovat.

Rozhodně byste však měli projekt schodiště svěřit odborníkům, protože bez dodržení všech předepsaných náležitostí a platných předpisů, by se mohlo stát, že vám stavební úřad odmítne nevhodně navržené a zrealizované schodiště zkolaudovat.

Projekt - nazávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů