Rekonstrukce eternitové střechy

Stavebnictví prochází v podstatě neustálým vývojem. Není výjimkou, že se v minulosti objevovaly materiály, které byly dokonce zdraví škodlivé. Bylo tomu hlavně v oblasti střešních krytin – konkrétně máme na mysli eternit. V případě, že je eternitem pokrytá i vaše střecha, je namístě začít přemýšlet o tom, jak se ho co nejrychleji zbavit. Co vyžaduje rekonstrukce eternitové střechy a jaké konkrétní zásady je nutné dodržet?

Škodlivost eternitu byla prokázána

V minulosti se příliš neřešila škodlivost používaných materiálů. To vedlo k tomu, že se eternit vyskytoval a stále vyskytuje na mnoha střechách. Škodí nejenom lidem, ale také přírodě. To bylo mnoha testy prokázáno. Hlavním problémem eternitu je jedna z jeho složek, a tím azbest. Na místě je tedy odstranění eternitu ze střechy. Pozor však na to, že i samotná manipulace s ním může být nebezpečná. A to stejné platí i o jeho likvidaci. Při rekonstrukci střechy s eternitovou krytinou se musí postupovat dle doporučení a musí se používat ochranné pomůcky. V opačném případě riskujete nejen svoje zdraví, ale i zdraví osob ve vašem blízkém okolí. Rekonstrukce eternitové střechy tak není nic jednoduchého.

Respektujte zákon č. 258/2000 Sb.

Pokud se rozhodnete pro rekonstrukci střechy z eternitu svépomocí, dá se očekávat, že důslednost úředníků při plnění daného zákona nebude tak velká, jako v případě specializovaných firem. Tento zákon totiž jasně popisuje specifika, která se týkají práce s azbestem. A protože ho zmíněná střešní krytina obsahuje více než dost, vztahuje se tento zákon i na případy, jako je likvidace eternitu. Základem by měla být snaha o co nejmenší ekologickou zátěž a co nejmenší ohrožení zdraví lidí.

Střešní eternitová krytina - eternitové vlnovky
Střešní vlnitá eternitová krytina byla v minulosti používána pro zastřešení nejen rodinných domů, ale i zěmědělských a průmyslových staveb

Jak na odstranění eternitové střechy?

Stejně jako u většiny jiných původních střešních krytin, i tady je určitě nutné využít určitého úsilí při odstranění. Důležité je vědět, že kromě eternitové krytiny je vhodné odstranit také střešní latě, na kterých byla umístěna. I ty mohou stopy azbestu obsahovat. Při práci je důležité myslet hlavně na rizika, a proto by měly být základem kvalitní bezpečnostní pomůcky. Obecně je doporučováno:


Likvidace eternitu - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Eternit - IN - 2
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

  • Ochranný oblek
  • Dýchací maska
  • Kvalitní rukavice

Základem je zamezit jakéhokoli kontaktu lidského těla s eternitem a tedy s jeho hlavní složkou, kterou je azbest. Rizikem je jak kontakt přímý, tak i skutečnost, že prachové částice uvolněné manipulací s eternitem mohou být vdechnuty. Ty se mohou do ovzduší dostat nejčastěji při manipulaci s původní krytinou, jejím lámáním, řezáním apod. Vlákna azbestu mohou vážně podráždit dýchací cesty, v horším případě může vdechnutí azbestu vést k rakovině plic.

Proto je při odstraňování eternitu prakticky nutné nosit dýchací masku a co možná nejméně narušovat strukturu původní krytiny.

Likvidace eternitu_03

Kam s eternitem? Do běžného odpadu nepatří!

Jakmile je eternitová střešní krytina z objektu odstraněna, je třeba zabezpečit i její správnou likvidaci. V případě vyřízení ohlášení či stavebního povolení na stavebním úřadě budete upozornění, že jste povinni při ohlášení dokončené stavby doložit doklad o odborné likvidaci eternitu.

Do běžného odpadu vzhledem ke své nebezpečnosti rozhodně nepatří. Také je třeba říci, že velmi často nepochodíte v běžných sběrných dvorech. Ty nejsou na příjem eternitu a azbestových látek vybaveny. A tak je třeba hledat jiné místo likvidace ve svém okolí. Nutno říci, že vlivem toho už cena likvidace eternitu začíná stoupat. Mnohdy je nutné jet i desítky kilometrů, než najdete firmu, která se jeho likvidací zabývá.

Související články:

Tip: Plánujete likvidaci eternitu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Vyžaduje rekonstrukce střechy stavební povolení?

Jak naložit se stavební sutí a stavebním odpadem?

Likvidace eternitu není zdarma

Oproti běžnému sběrnému dvoru, kde za odevzdání různého odpadu nic neplatíte, za likvidaci eternitu je nutné sáhnout do peněženky. To, že ulehčíte sobě a přírodě tím, že se zbavíte neekologické eternitové střechy, je spojeno i s nutností zaplatit za jeho správnou a odbornou eliminaci.

A kolik vlastě činí cena likvidace eternitu? Je to různé a záleží hlavně na konkrétním místě. Dají se

najít místa, kde za kilogram tohoto materiálu zaplatíte kolem 2 Kč. Lepší je však počítat s cenou vyšší, a to okolo 4 Kč/kg eternitu. U malých zahradních chatek ještě nemusí jít o nijak výrazný výdaj. U větších objektů, jako jsou staré domy, chaty a chalupy už se taková rekonstrukce střechy z eternitu může mírně prodražit i o pár tisícikorun.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Eternit
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů