Rekonstrukce ploché střechy – zateplení + hydroizolace

Rekonstrukce ploché střechy je nevyhnutelná tehdy, když dojde k narušení svrchní vrstvy krytiny. Může to zapříčinit stáří hydroizolace, nepříznivé přírodní podmínky nebo i nekvalitně provedená práce.

V případě zatékání vody a vytvoření skvrn na stropě v budově, je obtížné najít porušené místo. Z tohoto důvodu se nedoporučuje překračování životnosti hydroizolace. Oddalovat nutnou výměnu dílčími opravami bývá ve finále mnohem dražší.

Mezi drobné opravy by měla patřit kontrola a čištění okapů či střešních svodů. Pokud je třeba odstranit sníh a led, provádějte tyto úkony s největší opatrností, aby se neporušil povrch hydroizolace.

Minimální spád ploché střechy

Střecha se navrhuje tak, aby se na jejím povrchu nevytvářely kaluže, to zajistí dostatečný sklon střechy. Kaluže se většinou tvoří při sklonu povrchu do 3 %. Krytí koruny atiky a římsy by mělo být ve sklonu alespoň 5 %. Žádné překážky nesmí bránit tomu, aby voda mohla plynule odtékat do okapu nebo odtoku. Mohou posloužit spádové desky, klíny či cementová pěna aj.

Jakou zvolit tepelnou izolaci pro zateplení ploché střechy

Polystyren je v současné době nejpoužívanější tepelně izolační výrobek v plochých střechách. Výborné technické vlastnosti má hlavně v pevnosti v tlaku. Pro zateplení plochých střech se používá jak polystyren expandovaný (EPS), tak i extrudovaný (XPS).


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy - IN
Jedná se o:

Podrobné informace k poptávce

Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Stříkaná PUR izolace nabízí v tomto směru široké možnosti využití a má výborné tepelně izolační vlastnosti. Zvládne zaplnit každou skulinu a nejsou s ní spojené žádné odřezky materiálu. Multifunkční je stříkaná tepelně izolační tvrdá pěna PUR. Funguje totiž i jako hydroizolace nebo zvuková izolace.

Kalkulace ceny střechy_01

Nejdůležitější část – hydroizolace ploché střechy

Nejrůznějších provedení hydroizolací vhodných pro ploché střechy je nepřeberné množství, pokusíme se vám přiblížit alespoň ty nejpoužívanější.

Asfaltové pásy

Nejznámější a dříve velmi používané jsou oxidované asfaltové pásy. Modernější jsou však modifikované asfaltové pásy s povrchem upraveným posypem z hrubozrnného keramického granulátu. Tento posyp také chrání krytinu před UV zářením a poškozením. Uvnitř pásu je nosná nenasákavá vložka například v podobě polyesterové nebo skelné rohože. Pásy se využívají v jedné nebo dvou vrstvách a spojují se pomocí plamene, nebo samolepicí technologií.

Tip: Chystáte se na novou střechu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Kotvení je prováděné buďto lepením nebo mechanickými kotvami. Problematické však mohou být spoje a místa jako jsou komíny, atiky nebo vpusti.

Rekonstrukce ploché střechy - zateplení + hydroizolace
Rekonstrukce ploché střechy – nadezdění atiky následované zateplením ploché střechy a zhotovením nové hydroizolace střechy.

PVC folie

PVC fólie je tenčí (od 1,5 mm) než asfaltové pásy, zato ale velice elastická a dobře tvarovatelné. Vzhledem ke svojí tloušťce bývají tedy náchylnější k mechanickému poškození. Pokládá se v pásech a její přesahy se teplovzdušně svařují. Na střešní detaily se upevňuje za pomoci profilů z kašírovaného poplastovaného plechu.

Stříkaná hydroizolace

Poměrně nově se také využívají stříkané hydroizolace na bázi PUR, kde se zároveň nanáší tepelná i vodotěsná hydroizolace. Realizace tak zabere jen pár hodin. Stříkáním se dostane do všech koutů a spár, tím je konstrukce perfektně utěsněná a nevznikají tepelné mosty. Bohužel pěna se při poškození špatně opravuje a oproti ostatním povrchům také rychleji degraduje.

poptavka
poptavka

Uvažujete o rekonstrukci ploché střechy a nemáte projekt? Kdy je projekt na rekonstrukci střechy potřeba?

Druhy kotvení hydroizolace ploché střechy

Druh kotvení a jeho materiál vybírejte pečlivě podle použité technologie a materiálu. Případně vám poradí firma nebo výrobce.

Mechanické kotvení

Zatím stále nejčastěji používaný způsob kotvení hydroizolace. Sortiment kotvící techniky je dnes už velice rozmanitý a lze kotvit do různých materiálů. Efektivně jej lze aplikovat pouze do únosného podkladu v tloušťce okolo 20 cm od hydroizolace. Například do dřeva, betonu nebo trapézového plechu. Za výběr a typ kotvící techniky odpovídá realizační firma.

Lepení za studena

Velmi používaným typem lepidel pro ploché střechy jsou lepidla na bázi PUR. Tato lepidla musí být výslovně určena pro lepení minerální tepelné izolace. Povrch musí být pevný, suchý a bez jakýchkoliv nečistot. Slepena musí být každá vodorovná spára tak, aby střešní plášť tvořil kompaktní celek.

Zatěžovací vrstva

Méně využívané, ale vysoce efektivní, je vytvoření zatěžovací vrstvy z těženého říčního kamení s oblými hranami (tzv. kačírek) frakce 16-32 mm v tloušťce 5 až 15 cm. Mezi výhody se řadí ochrana hydroizolace před náhlými teplotními změnami a UV záření, díky čemuž se také prodlužuje životnost. Tato metoda je využívána spíše u menších střech.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Cena rekonstrukce ploché střechy

Cena rekonstrukce ploché střechy závisí nejen na velikosti, ale i dalších faktorech. Jedním z nich je provedení, složitost detailů a oprav. Dále závisí na konkrétních vykonaných pracích – zda firma demontuje a odváží starou krytinu, nebo to děláte vy svépomocí. V neposlední řadě cenu udává použitý materiál a způsob jeho správné aplikace.

Výhodnější je zvolit komplexní systémové řešení a nekombinovat výrobky od více výrobců z důvodů úspory. Toto řešení by se vám mohlo ve finále prodražit. Aplikaci komplexního řešení vám udělá vyškolená realizační firma. Stejně tak to platí pro výběr sice dražších, ale kvalitních výrobků (hlavně hydroizolace). Někteří výrobci poskytují na své systémy i prodlouženou záruku.

Stavební povolení pro rekonstrukci ploché střechy?

Pokud vyměníte starou krytinu za stejnou, pouze v novější podobě, nemusíte si vyřizovat žádné stavební povolení.

V případě, že se rekonstrukcí změní cokoliv jiného – například vzhled stavby, požární bezpečnost stavby nebo změníte konstrukci střechy a tím i nosnou schopnost, musíte o tom informovat stavební úřad a zažádat o stavební povolení.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy
Jedná se o:
Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů