Správné zateplení domu šetří peníze za vytápění

Kdo si přeje platit méně za energie na vytápění, musí být buď spořivý, nebo musí snížit energetickou náročnost budovy. Kvalitně provedená izolace fasády a střechy dokáže ušetřit značné množství energie a tím pádem i financí. Jelikož se stěnami ztrácí až 40 % tepla a střechou až 30 % tepla, je třeba tyto tepelné ztráty minimalizovat, a to použitím kvalitních tepelně izolačních materiálů.

Všechny podstatné informace naleznete v energetickém posudku

Energetický posudek je dokument zpracovaný energetickým specialistou s příslušnou certifikací Ministerstva průmyslu a obchodu a je jednou z povinných příloh pro podání žádosti o dotaci na zateplení domu. V energetickém posudku jsou přehledně popsány základní parametry stávajícího stavu nemovitosti společně s navrhovaným opatřením. Posudek obsahuje důležité informace o energetické náročnosti budovy a zamýšleném projektu, na základě kterého je dále stanovena výsledná energetická úspora. Energetický posudek stanoví, zda projekt splňuje či nesplňuje dotační podmínky a do jaké dotační kategorie bude žádost zařazena.

Možnosti zateplení – volba izolačního materiálu

Zateplení domu lze provést mnoha tepelně izolačními materiály, ovšem mezi nejrozšířenější patří expandovaný polystyren EPS a minerální vata. Pěnový polystyren se používá především pro zateplení fasády či podlahy na terénu, uplatnění však najde i při zateplení ploché střechy. Minerální vata má obdobné využití, nepoužívá se však pro zateplení podlahy na terénu (jako kročejová izolace však najde své uplatnění ve skladbách podlah vyšších podlaží). Polystyren má výborné tepelně izolační vlastnosti a lze jej pořídit za velmi přijatelnou cenu. Minerální vata je o něco dražší, ovšem díky nízkému faktoru difúzního odporu se více hodí do difúzně otevřených konstrukcí (tedy především pro zateplení fasády dřevostavby).

Zateplení šikmé střechy minerální vatou mezikrokevním systémem
Zateplení šikmé střechy minerální vatou mezikrokevním systémem

Další velmi populární tepelná izolace je grafitový polystyren. Jedná se o expandovaný polystyren s příměsí grafitu, díky které má až o 20 % lepší součinitel tepelné vodivosti, který charakterizuje tepelně izolační vlastnosti materiálu. Tloušťka tepelné izolace z grafitového polystyrenu může být menší než u běžného polystyrenu, celkové tepelně-izolační vlastnosti konstrukce však zůstanou zachovány.

Při zateplování fasády grafitovým polystyrenem je třeba držet se několika doporučení pro bezchybnou aplikaci. Jedná se například o to, že neomítnutá fasáda zateplená šedým polystyrenem by se měla chránit před slunečním zářením, které může způsobit nadměrné zahřátí desek polystyrenu vedoucímu k velkým objemovým změnám desek.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Celulóza v podobě foukané izolace se hodí pro zateplení těžko přístupných míst, tedy například podhledů a trámových stropu pod nevytápěnou půdou. U nových dřevostaveb se používá rovněž pro vyplnění dutin mezi dřevěnými nosníky obvodových stěn. Izolace má však vyšší součinitel tepelné vodivosti (tedy horší tepelně izolační vlastnosti) a navíc u ní časem hrozí sednutí, což vede ke zmenšení tloušťky tepelně izolační vrstvy.

Dřevovláknité desky nejsou pro svoji vyšší cenu tolik rozšířené, uplatnění však nachází při zateplení většiny obvodových konstrukcí dřevostaveb. Jedná se o ekologický, zdravotně nezávadný a recyklovatelný materiál s nízkým faktorem difúzního odporu, což jej předurčuje pro izolování difúzně otevřených konstrukcí.

Mezi lidmi preferujícími přírodní stavitelství je oblíbená sláma, která se používá pro izolování obvodových stěn, stropů a střech. Obdobně jako dřevovláknitá izolace dokáže regulovat vzdušnou vlhkost v interiéru. Pokud je v interiéru vlhký vzduch, materiál vlhkost pohltí a pokud je vzduch suchý, vlhkost se vrátí zpět do interiéru, čímž je zaručená kvalita vnitřního klimatu.

Tloušťka tepelné izolace

Tloušťka tepelné izolace je dána tepelně izolačními vlastnostmi materiálu a stávající konstrukce. Každá konstrukce vyžaduje jinou tloušťku tepelné izolace. To je dáno především normativními požadavky na součinitel prostupu tepla, který charakterizuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Více o stanovení tloušťky tepelné izolace se dočtete v článku Jakou zvolit tloušťku tepelné izolace?

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Dotace

Pakliže uvažujete o zateplení svého domu, můžete podat žádost o dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám. Na zateplení můžete získat dotaci ve výši od 500 až do 3 800 Kč/m2 plochy konstrukce, celkově můžete obdržet dotaci až ve výši 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 550 000 Kč. Dotaci lze využít na zateplení všech obvodových konstrukcí domu, výměnu oken a dveří, ale i na zpracování odborného posudku či výstavbu zelené střechy.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů