Stavební uzávěra – co to znamená a jak postupovat

Stavební uzávěra omezuje nebo zakazuje stavební činnost ve vymezeném území. Obec nejčastěji nařizuje stavební uzávěru v případě ochrany dotčeného území od další realizace stavební činnosti. Důvodem stavební uzávěry může být nedostatečná infrastruktura daného území nebo jestliže dosavadní územně plánovací dokumentace již přestala vyhovovat požadavkům ve vztahu k rozvoji území.

Příkladem může být:

  • rozmach bytové výstavby, která rychle mění vzhled území,
  • nedostatečnost technické infrastruktury (ČOV, kanalizace, vodovody a jiné) a dopravní infrastruktury,
  • nedostatečnost občanského vybavení (školy, školky, zdravotnická zařízení).

Doba trvání stavební uzávěry je vázaná na vydání nového územního nebo regulačního plánu.

Kde zjistit, zda platí stavební uzávěra

Před koupí pozemku k výstavbě rodinného domu si zjistěte, zda v daném území není stavební uzávěra nebo se zde neplánuje. Na dlouhou dobu vám stavební uzávěra může zkomplikovat a oddálit realizaci výstavby vašeho domu. Tuto informaci vám podá zastupitelstvo obce nebo starosta obce, případně i stavební úřad je kompetentní tuto informaci zjistit a prověřit.

Stavební uzávěra omezuje nebo zakazuje stavební činnost ve vymezeném území.
Stavební uzávěra omezuje nebo zakazuje stavební činnost ve vymezeném území.

Kdo vydává stavební uzávěru

Proces vyhlašování územního opatření o stavební uzávěře upřesňuje stavební zákon. Řízení zahajuje rozhodnutí zastupitelstva kraje nebo obce (nikoli stavební úřad), v přenesené působnosti rada obce s odůvodněním svého rozhodnutí. Odbor územního plánování připravuje návrh stavební uzávěry a tento návrh projednává a jedná v souladu s dotčenými orgány.

Zahájení řízení je zveřejněno na úřední desce obecního úřadu současně s výzvou dotčených osob k podání připomínek, které mohou uplatnit do 30 dnů od zveřejnění výzvy.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Zahájení řízení musí být zveřejněno také dálkově (elektronickou vývěskou na webových stránkách obce). Odbor územního plánování vypracuje návrh o vypořádání připomínek.

Připomínky ke stavební uzávěře

O vypořádání připomínek rozhoduje rada obce nebo zastupitelstvo a vydává stavební uzávěru ve formě opatření obecné povahy. Během stavební uzávěry obec zpravidla pracuje na novém územním a regulačním plánu obce.

Stavební uzávěra vymezuje katastrální území a parcelní čísla pozemků a staveb pro které stavební uzávěra platí, rozsah omezení zákazu stavební činnosti, připomínky ze stanovisek dotčených orgánů a dobu trvání stavební uzávěry, ověřenou kopii katastrální mapy s vyznačením území, kterého se stavební uzávěra týká.

Žádost o výjimku ze stavební uzávěry

Stavební zákon umožňuje výjimku ze stavební uzávěry. Podmínky pro udělení výjimky jsou stanoveny v obsahu územního opatření o stavební uzávěře. Územní opatření upřesňuje stavební činnosti, které lze výjimkou povolit. Výjimka se uděluje na základě podané žádosti radě nebo zastupitelstvu obce. Žádost je posuzována dle správního řádu. Před podáním žádosti si vyžádejte písemné vyjádření dotčených orgánů. V žádosti specifikujte záměr, pro který má být výjimka udělena. O povolení rozhoduje příslušná rada nebo zastupitelstvo obce.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Ústav územního rozvoje k tomu uvádí: „Výjimku z opatření o stavební uzávěře lze povolit z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel stavební uzávěry.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů