Užívání stavby bez kolaudace (předčasné užívání stavby)

Díky velké novele stavebního zákona z roku 2018 je aktuálně v některých případech možné užívání stavby bez kolaudace, tedy bez kolaudačního souhlasu/rozhodnutí. Takové stavby lze užívat ihned po dokončení. Existují však stále stavby, které kolaudační souhlas vyžadují.

Po novele zákona byly vytvořeny dva nové formuláře:

 • žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního a
 • ohlášení dokončené stavby.

V následujícím článku celou problematiku přehledně probereme. Zároveň se dotkneme i toho, komu se možná vyplatí mít dokument o předčasném využívání stavby.

Užívání stavby bez kolaudace: kdy je možné?

Podmínkami, za jakých je kolaudace stavby nutná, jsme se zabývali v článku: Co je kolaudace domu (kolaudační souhlas). Kolaudaci nepotřebujete u staveb, které nepodléhají kritériím v § 119 odst. 1 stavebního zákona. V praxi tak můžete, po provedení nutných měření a zkoušek, začít hned po stavbě legálně využívat například rodinný dům, který splňuje následující podmínky:

 • Více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je vymezena k tomuto účelu.
 • Stavba má maximálně tři samostatné byty.
 • Stavba disponuje maximálně dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím + podkrovím.
 • Nejedná se o nájemní byty/dům.
 • Rodinný dům není kulturní památkou.
 • V rodinném domě nejsou instalovány technologie, které před použitím vyžadují provedení odborných zkoušek.

Stejně tak není potřeba kolaudovat menší stavby, jako jsou například garáže, bazény, pergoly a altánky. Tyto stavby je možné využívat ihned po dokončení bez kolaudace stavby.

Užívání stavby bez kolaudace
Užívání stavby bez kolaudace je nepřípustné například v případě, kdy se jedná o stavbu k pronájmu (například rekreační objekt).

Užívání stavby bez kolaudace: vypracování žádosti o přidělení čísla

Žádost o přidělení čísla je nutným dokumentem pro užívání stavby bez kolaudace, na jehož základě vám může být vystaveno popisné/evidenční číslo, pod kterým bude vaše stavba uvedena do katastru nemovitostí.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Žádost o přidělení čísla musí obsahovat následující informace a přílohy:

 • Identifikační údaje stavby
 • Údaje o stavebníkovi
 • Základní informace o rozhodnutích a o opatřeních o povolení stavby
 • Datum ukončení stavby
 • Geometrický plán 
 • Prohlášení že stavba je v souladu s ověřenou projektovou dokumentací 
 • Dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud došlo při stavbě k odchylkám oproti schválené projektové dokumentaci)

Detailnější postup vyřízení žádosti o přidělení popisného a evidenčního čísla naleznete v tomto článku.

Užívání stavby bez kolaudace: podání ohlášení dokončené stavby

Ohlášení dokončené stavby je alternativou k žádosti o přidělení čísla. Ohlásit stavbu je výhodnější při:

 • Přístavbách
 • Nástavbách
 • Stavebních úpravách pro změnu užívání stavby

Podání ohlášení dokončené stavby se vyžaduje především u staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit. Jedná se tedy například o administrativní a obchodní prostory, ale i nájemní bytové a rodinné domy. Dále se bez kolaudace (kolaudačního souhlasu) neobejdou stavby uvedené v článku výše, tedy například stavby, které jsou kulturní památkou, nebo ve kterých je instalována technologie vyžadující odborné provedení zkušebního provozu.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Zároveň se ohlášení dokončené stavby využívá u projektů, které nepotřebují evidenční/popisné číslo.

Epilog: k čemu se hodí dokument o předčasném užívání stavby?

Dokument o předčasném užívání stavby je časově omezené povolení, které vám umožní nemovitost využívat ještě před jejím ukončením. Uděleno bude, pokud předčasné užívání stavby:

 • Nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby.
 • Nehrozí bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat.
 • Neohrozí životní prostředí.

U projektů stavěných externím dodavatelem budete také potřebovat jeho souhlas.

Pokud bude vaše žádost schválena stavebním úřadem, tak vám obec přidělí evidenční/popisné číslo a můžete se nastěhovat. Dokument o předčasném užívání stavby tak pomůže například rodinám, které z jakéhokoliv důvodu potřebují bydlet co nejdříve.

Po dokončení projektu zbývá jen stavbu oznámit a máte hotovo.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů