Žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního – postup vyřízení

Dům je postavený, vy byste rádi začali s jeho užíváním a potřebujete přidělit číslo popisné. Jak se o číslo popisné (evidenční) žádá? Kde podat žádost o přidělení čísla popisného (evidenčního)?

Jak jste již možná postřehli, začátkem roku proběhly změny ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., který určuje postup při vyřízení kolaudace po 1.1.2018 (dnes již ohlášení dokončené stavby) a při žádosti o číslo popisné či evidenční.

Číslo popisné/evidenční se přiděluje nově postaveným budovám a přiděluje jej příslušný obecní úřad.

Již během vyřízení stavebního povolení či ohlášení stavby vás musí stavební úřad obeznámit, že musíte požádat příslušný stavební úřad, aby vyzval příslušný obecní úřad o přidělení čísla popisného či evidenčního.

K žádosti o přidělení čísla popisného slouží formulář „Žádost o přidělení č. p./č. ev., který je dostupný ZDE.

V jednoduchém dvoustránkovém formuláři stačí vyplnit identifikační údaje stavby (parcelní číslo stavebního pozemku a katastrální území), údaje o stavebníkovi (jméno, příjmení, datum narození, bydliště a kontakt) a datum ukončení stavby.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Přílohy k žádosti o přidělení čísla popisného/evidenčního

Také je důležité k žádosti o přidělení popisného (evidenčního) čísla přiložit dvě přílohy:

  • Geometrický plán
  • Prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Pokud během stavby došlo k drobným odchylkám (například posunutí příčky, posunutí dveří), stavebník přikládá místo prohlášení projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

Vyplněný formulář společně s kompletními přílohami odneste na stavební úřad, který vám stavbu povolil. Stavební úřad zažádá příslušný obecní úřad o přidělení čísla popisného/evidenčního.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 

1 komentář u „Žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního – postup vyřízení“

  1. Dobrý den, máme dům, který chceme rozdělit na 2 a potřebujeme k němu získat druhé číslo popisné. Oba už mají veškeré IS, na které je sepsáno věcné břemeno. Toto věcné břemeno ale ještě není zaznamenáno v katastru. Můžu už teď zažádat o číslo popisné nebo až po zapsání do katastru? Předem děkuji za odpověď.

Komentáře nejsou povoleny.