Výměna oken – snížení tepelných ztrát domu | stavimbydlim.cz
Home Úspora energie Výměna oken – snížení tepelných ztrát domu

Výměna oken – snížení tepelných ztrát domu

0

Výměna oken patří do skupiny energetických opatření s velkými vstupními náklady, na druhou stranu však lze očekávat velké energetické úspory. Výměnou oken se dá docílit v některých případech velmi razantního snížení tepelných ztrát.

Teplo se neztrácí pouze skrze okno vedením a sáláním, ale také prouděním, a to především škvírami u starých dřevěných oken. Dřevěné profily působením teploty, vlhkosti a času mohli změnit tvar, objem či se zkroutit. Takové okno již není dokonale těsné, profukuje skrze něho a tím pádem dochází k velkým ztrátám tepla.

Vlastnosti starých oken

Okna dřevěná zdvojená mají součinitel prostupu tepla 2,4 W/(m2K). To znamená, že na 1 m2 plochy okna se při rozdílu venkovní a vnitřní teploty 1 K ztrácí 2,4 W tepla.

Okna dřevěná dvojitá mají součinitel prostupu tepla 2,45 W/(m2K). Luxferové výplně a okna ocelová zdvojená mají součinitel prostupu tepla 2,45 W/(m2K). Zcela nejhorší tepelně technické vlastnosti mají okna ocelová s jednoduchou výplní. Jejich součinitel prostupu tepla je 5,65 W/(m2K).

Součinitel prostupu tepla nového plastového či dřevěného okna musí splňovat normové požadavky na požadovaný, resp. doporučený součinitel prostupu tepla. Požadovaný součinitel prostupu tepla je Un = 1,5 W/(m2K) a doporučený je Urec = 1,2 W/(m2K). V případě stavby pasivního domu jsou požadavky ještě přísnější – 0,8 – 0,6 W/(m2K).

Výměna oken – výpočet úspory

Pokud máte starý dům se starými okny a plánujete rekonstrukci, ze strany legislativy jste nuceni stávající okna vyměnit za taková okna, která budou splňovat doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla Urec= 1,2 W/(m2K).

Níže v tabulce je uveden zjednodušený výpočet energetických úspor, kterých docílíte výměnou starých oken za okna nová.

Název starých okenSoučinitel prostupu tepla starých oken U W/(m2K)Součinitel prostupu tepla nových oken U rec W/(m2K)Úspora
Dřevěná okna zdvojená2,41,250 %
Dřevěná okna dvojitá2,451,251 %
Kovová okna zdvojená3,31,264 %
Kovová okna s jednoduchým zasklením5,651,279 %
Luxfery3,31,264 %

 

Ve starých domech se nejčastěji vyskytují dřevěná okna zdvojená a dvojitá. Výměnou za nové okno je dosaženo přibližně 50% energetické úspory, součinitel prostupu tepla se sníží o cca 1,2 W/(m2K). Tím lze za jedno otopné období na jednom okně o ploše 1 m2 ušetřit 60 – 120 kWh tepla v závislosti na mnoha faktorech, jako venkovní a vnitřní teplota, délka otopného období, způsob regulace vytápění atd.

Návratnost investice do výměny oken

Cena nového okna se pohybuje v rozmezí od cca 4000 do 8000,-Kč/m2. Cena je odvislá od výrobce, typu rámu, materiálu oken a jeho zasklení. A právě typ rámu a zasklení okna má velký vliv na tepelné ztráty okna. Pro výstavbu nízkoenergetických domů a při rekonstrukcích starých domů plně postačí okna s izolačním dvojsklem, jejichž cena se pohybuje od 4000 do 6000 Kč/m2. O něco dražší jsou okna s izolačním trojsklem, která se využívají především při výstavbě pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energie.

Prostou dobu návratnosti investice lze spočítat jednoduše podělením ceny za 1 m2 okna cenou za uspořené energie. Návratnost je tedy ve velké míře závislá na ceně energií – v případě vytápění domu elektrickou energií je návratnost zpravidla nejkratší, pokud máte svůj vlastní zdroj dřeva či vytápíte zemním plynem, návratnost bude delší.

Jaké jsou další výhody výměny oken?

Výměna oken neznamená jen snížení tepelných ztrát domu, ale i zvýšení komfortu.  Nová okna se lépe udržují a především lépe tlumí hluk, což ocení lidé bydlící v blízkosti silnice či průmyslového areálu. Kromě toho v letních měsících budou výrazně eliminovány nechtěné tepelné zisky ze slunečního záření a v zimě bude v místnosti vyšší pocitová teplota. Výměna oken je tedy doporučována nejen z hlediska energetického, ale i z hlediska uživatelského.

Výměna oken má však i negativní následky, ale pouze v případě, že současně s výměnou oken není zateplena fasáda či alespoň ostění a nadpraží oken. Kvůli vysoké těsnosti moderních oken se v interiéru drží i vlhkost, která může kondenzovat na studených obvodových konstrukcích.