Výměna oken – snížení tepelných ztrát domu

Výměna oken patří do skupiny energetických opatření s velkými vstupními náklady, na druhou stranu však lze očekávat velké energetické úspory. Výměnou oken se dá docílit v některých případech velmi razantního snížení tepelných ztrát.

Teplo se neztrácí pouze skrze okno vedením a sáláním, ale také prouděním, a to především škvírami u starých dřevěných oken. Dřevěné profily působením teploty, vlhkosti a času mohli změnit tvar, objem či se zkroutit. Takové okno již není dokonale těsné, profukuje skrze něho a tím pádem dochází k velkým ztrátám tepla.

Vlastnosti starých oken

Okna dřevěná zdvojená mají součinitel prostupu tepla 2,4 W/(m2K). To znamená, že na 1 m2 plochy okna se při rozdílu venkovní a vnitřní teploty 1 K ztrácí 2,4 W tepla.

Okna dřevěná dvojitá mají součinitel prostupu tepla 2,45 W/(m2K). Luxferové výplně a okna ocelová zdvojená mají součinitel prostupu tepla 2,45 W/(m2K). Zcela nejhorší tepelně technické vlastnosti mají okna ocelová s jednoduchou výplní. Jejich součinitel prostupu tepla je 5,65 W/(m2K).


Pasport budovy - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Okna - IN
Materiál rámu okna:
ks

Detail poptávky

Typ zasklení okna:
Poptávám:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Součinitel prostupu tepla nového plastového či dřevěného okna musí splňovat normové požadavky na požadovaný, resp. doporučený součinitel prostupu tepla. Požadovaný součinitel prostupu tepla je Un = 1,5 W/(m2K) a doporučený je Urec = 1,2 W/(m2K). V případě stavby pasivního domu jsou požadavky ještě přísnější – 0,8 – 0,6 W/(m2K).

Výměna oken – výpočet úspory

Pokud máte starý dům se starými okny a plánujete rekonstrukci, ze strany legislativy jste nuceni stávající okna vyměnit za taková okna, která budou splňovat doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla Urec= 1,2 W/(m2K).

Níže v tabulce je uveden zjednodušený výpočet energetických úspor, kterých docílíte výměnou starých oken za okna nová.

Název starých oken Součinitel prostupu tepla starých oken U W/(m2K) Součinitel prostupu tepla nových oken U rec W/(m2K) Úspora
Dřevěná okna zdvojená 2,4 1,2 50 %
Dřevěná okna dvojitá 2,45 1,2 51 %
Kovová okna zdvojená 3,3 1,2 64 %
Kovová okna s jednoduchým zasklením 5,65 1,2 79 %
Luxfery 3,3 1,2 64 %

Ve starých domech se nejčastěji vyskytují dřevěná okna zdvojená a dvojitá. Výměnou za nové okno je dosaženo přibližně 50% energetické úspory, součinitel prostupu tepla se sníží o cca 1,2 W/(m2K). Tím lze za jedno otopné období na jednom okně o ploše 1 m2 ušetřit 60 – 120 kWh tepla v závislosti na mnoha faktorech, jako venkovní a vnitřní teplota, délka otopného období, způsob regulace vytápění atd.

Návratnost investice do výměny oken

Cena nového okna se pohybuje v rozmezí od cca 4000 do 8000,-Kč/m2. Cena je odvislá od výrobce, typu rámu, materiálu oken a jeho zasklení. A právě typ rámu a zasklení okna má velký vliv na tepelné ztráty okna. Pro výstavbu nízkoenergetických domů a při rekonstrukcích starých domů plně postačí okna s izolačním dvojsklem, jejichž cena se pohybuje od 4000 do 6000 Kč/m2. O něco dražší jsou okna s izolačním trojsklem, která se využívají především při výstavbě pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energie.

Tip: Chystáte se na montáž oken? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Prostou dobu návratnosti investice lze spočítat jednoduše podělením ceny za 1 m2 okna cenou za uspořené energie. Návratnost je tedy ve velké míře závislá na ceně energií – v případě vytápění domu elektrickou energií je návratnost zpravidla nejkratší, pokud máte svůj vlastní zdroj dřeva či vytápíte zemním plynem, návratnost bude delší.

Kolik stojí výměna oken – cena oken za m2 a cena práce

Jaké jsou další výhody výměny oken?

Výměna oken neznamená jen snížení tepelných ztrát domu, ale i zvýšení komfortu.  Nová okna se lépe udržují a především lépe tlumí hluk, což ocení lidé bydlící v blízkosti silnice či průmyslového areálu. Kromě toho v letních měsících budou výrazně eliminovány nechtěné tepelné zisky ze slunečního záření a v zimě bude v místnosti vyšší pocitová teplota. Výměna oken je tedy doporučována nejen z hlediska energetického, ale i z hlediska uživatelského.

Výměna oken má však i negativní následky, ale pouze v případě, že současně s výměnou oken není zateplena fasáda či alespoň ostění a nadpraží oken. Kvůli vysoké těsnosti moderních oken se v interiéru drží i vlhkost, která může kondenzovat na studených obvodových konstrukcích.

V článku Výměna starých oken za nová jsme pro vás připravili návod na výměnu oken + srovnání plastových, dřevěných a hliníkových oken.

Nezávazná poptávka - výroba a montáž oken


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Okna
ks
Materiál rámu okna:
Typ zasklení okna:
Poptávám:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů