Výpis z katastru nemovitostí – kontaktní místa Czech POINT

Potřebujete doložit, že určitá nemovitost patří přímo vám a nevíte, jak to udělat? K tomu, abyste dokázali, že máte k nemovitosti vlastnické právo, potřebujete výpis z katastru nemovitostí. Ten můžete získat buď na katastrálním úřadě, v elektronické podobě si jej můžete zakoupit on-line či jej můžete získat na jakémkoli kontaktním místě Czech POINT. V tomto článku se dozvíte, jak získat výpis z katastru nemovitostí právě na těchto kontaktních místech.

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) má po území České republiky řadu poboček. Síť těchto kontaktních míst je daleko hustší než síť katastrálních úřadů a pracovišť. Pro mnoho lidí je tak vyřízení výpisu z katastru jednodušší právě na těchto místech. Mapu kontaktních míst si můžete prohlédnout například ZDE. Nachází se prakticky na každém obecním či městském úřadě, ale i na pobočkách České pošty.

Na kontaktním místě Czech POINT lze získat spoustu informací, včetně úplného či částečného výpisu z katastru nemovitostí, o který lze zažádat dle listu vlastnictví, seznamu nemovitostí či seznamu jednotek.

Co je potřeba pro získání výpisu z katastru nemovitostí?

Pokud potřebujete výpis z katastru nemovitostí, musíte znát pouze informace k nemovitostem, kterých se výpis bude týkat. Nepotřebujete dokládat totožnost, výpis z KN je vyhotoven i anonymnímu žadateli.

Pro získání úplného či částečného výpisu z katastru nemovitostí je třeba znát katastrální území, ve kterém se nemovitost nachází a dále buď list vlastnictví, na kterém jsou uvedeny veškeré nemovitosti patřící vlastníkovi v rámci katastrálního území, nebo alespoň parcelní číslo pozemku, příp. adresu nemovitosti. Pokud žádáte o výpis z katastru nemovitostí a vlastníte byt v panelovém domě, kde je více bytových jednotek, musíte znát i číslo bytové jednotky.

 Co dělat, když neznáte ani jeden údaj?

U bytů či domů problém nenastane, jelikož adresu s největší pravděpodobností znáte. Horší je to však u pozemků. Málokdo si pamatuje číslo listu vlastnictví či parcelní čísla pozemků, které vlastní. Nejjednodušší způsob v tomto případě je vyhledat číslo listu vlastnictví dle vaší adresy (za předpokladu, že nemovitost, ve které bydlíte, vlastníte) či si dohledat parcelní číslo na katastrální mapě. K tomu výborně poslouží internetová aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí na stránkách https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Kolik stojí výpis z katastru nemovitostí?

Celková cena za výpis z katastru nemovitostí je dána rozsahem tohoto výpisu. Čím více nemovitostí vlastníte, tím více stran výpis bude mít a tím více za výpis zaplatíte. Na kontaktním místě Czech POINT za první stranu výpisu zaplatíte 100,-Kč a za každou další započatou 40,-Kč. Pokud však potřebujete doložit vaše vlastnické právo pouze k určité nemovitosti, můžete si nechat zhotovit pouze částečný výpis z katastru nemovitostí.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů