Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ZPF

Vynětí půdy ze ZPF je zpoplatněno. Kdy a jak provést výpočet odvodů za vynětí půdy ze ZPF? Vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu vás čeká tehdy, kdy se rozhodnete postavit dům či jinou stavbu na zemědělském pozemku (zahrada, orná půda, trvalý travní porost apod.), u kterých je stanoven způsob ochrany nemovitosti  – zemědělský půdní fond.

Zda takový způsob ochrany nemovitosti na vašem pozemku vázne či nikoliv si jednoduše ověříte v nahlížení do katastru nemovitostí. Po zadání katastrálního území a parcelního čísla pozemku se vám zobrazí informace o pozemku. V jedné kolonce jsou uvedeny způsoby ochrany nemovitosti. Pokud na nemovitosti žádná ochrana nevázne, v kolonce je uvedeno „Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany“ a vy jste bez starostí. Ovšem pokud je u pozemku stanoven způsob ochrany – zemědělský půdní fond, musíte pozemek ze ZPF vyjmout. S tím je spojen výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF.

Vyjmutí pozemku ze ZPF něco stojí. Cena není fixní, jednak se odvíjí od výměry pozemku, ale především od bonitového hodnocení pozemku.

výpočet odvodů za vynětí půdy ze ZPF
Vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu (fotoarchiv stavimbydlim.cz)

Výpočet odvodů – vyjmutí pozemku ze ZPF

Níže si uvedeme jak postupovat při výpočtu ceny za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Budou vám k tomu stačit pouze data přístupná v nahlížení do katastru nemovitostí.

nahlížení do KN si najdete pozemek, u kterého si přejete zjistit cenu za odnětí půdy ze ZPF. Pokud je pozemek chráněn ZPF, v seznamu BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) jsou uvedena číselná označení jednotlivých BPEJ společně s výměrou těchto částí. Jak si můžete všimnout, číselné označení BPEJ je odkaz, který vás po kliknutí přesměruje na stránky https://bpej.vumop.cz/, kde se dozvíte potřebné informace pro výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF.

K číselnému označení BPEJ jsou zde uvedeny všelijaké informace, především třída ochrany, bodová výnosnost, základní cena pozemků a výměra v ČR.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pro výpočet odvodů za vyjmutí půdy ze ZPF vás bude zajímat:

  • třída ochrany pozemku (označení I. – V.) – každé číselné označení BPEJ je zařazeno do třídy ochrany. Zatřízení pozemků se řídí přílohou č. 1 vyhlášky č. 48/2011 Sb. Koeficienty přiřazené k jednotlivým třídám jsou uvedeny v zákoně České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb. v části D.
  • Základní cena pozemků (Kč/m2) – ta je mimo jiné také uvedena v příloze č. 4 oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. – vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku

K jednotlivým třídám ochrany jsou stanoveny koeficienty, viz tabulka:

Třída ochrany Koeficient
I.                    Třída 9
II.                  Třída 6
III.                Třída 4
IV.                Třída 3
V.                  Třída 3

Výsledná cena za odnětí 1 m2 pozemku ze zemědělského půdního fondu se vypočítá dle následujícího vzorce:

Cena  za odnětí půdy ze ZPF = základní cena pozemku * koeficient (Kč/m2)

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Koeficient navýšení

Může se stát, že pozemek leží například v národním parku, v ochranném pásmu národního parku, chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních a povrchových vod, v chráněném ložiskovém území či v území mimo plochy určené platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce.

V tom případě bude odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu navýšen „koeficientem navýšení“. Skupiny faktorů společně s charakteristikou a ekologickou váhou vlivu jsou uvedeny v části B zákona České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb. Ekologická váha vlivu nabývá hodnot 5, 10, 15, nebo 20.

Cena za vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu může být v některých případech vyšší, jak samotná cena pozemku. Základní cena pozemku se standardně pohybuje okolo 1 – 12,-Kč/m2, výjimkou však nejsou ani pozemky za téměř 20,-Kč/m2. Přenásobením této sumy koeficientem hodnoty 9 již dává cenu 180,-Kč/m2 a pokud se pozemek nachází v přírodní rezervaci, cena se může vyšplhat až na 3 600,-Kč/m2.

Může vás zajímat: Ne na každém pozemku lze stavět. Kde zjistit, zda lze na pozemku postavit rodinný dům?

Stanovení faktorů životního prostředí

Pokud si nejste jisti, zda se váš pozemek nenachází v některých z výše vyjmenovaných lokalitách, podejte si písemnou žádost o stanovení faktorů životního prostředí, které budou ovlivněny odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu a stanovení ekologické váhy těchto vlivů. Žádost podejte na příslušný městský úřad a do žádosti uveďte katastrální území, parcelní číslo pozemku a popište záměr, který chcete na pozemku provést.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů