Výška nadezdívky v podkroví min. 900 mm

Nadezdívka označuje navýšení konstrukce budovy nad úroveň posledního podlaží. Jejím hlavním účelem je rozšíření životního prostoru v obytném podkroví. Výška nadezdívky v podkroví se odvíjí především od tvaru střechy. Více se dozvíte v následujícím článku.

Co je to nadezdívka a k čemu slouží

Jako nadezdívka se nazývá přístavba obvodových zdí nad úroveň posledního podlaží (podkroví). U šikmých střech dokáže značně rozšířit životní prostor. V praxi se většinou realizuje pomocí keramických, vápenopískových či plynosilikátových tvárnic. Stavba je poměrně přímočará, důležitým konstrukčním detailem je, že po přidání pěti tvárnic je třeba betonovat nový železobetonový pozední věnec.

Jak se určuje výška nadezdívky v podkroví

Výška nadezdívky je regulována normami. Obecně platí, že podkrovní obytný prostor musí mít světlou výšku alespoň 2 300 mm na polovině podlahové plochy místnost.  

U šikmých střech je tato míra upřesněna jako výška nad polovinou podlahové plochy podkroví vymezená rovinou kolmou na rovinu podlahy protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1 300 mm nad podlahou.

Výška nadezdívky podkroví a podlahová plocha podkroví
Výška podkroví a podlahová plocha podkroví. Čím vyšší nadezdívka podkroví bude, tím větší bude podlahová plocha podkroví.

Při návrhu výšky nadezdívky berte v potaz i umístění schodů (minimální šířka 90 cm) a vrstvu izolace, která zabere až 20 cm.


Podkroví - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podkroví - IN
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Minimální výška nadezdívky

Minimální výška nadezdívky v podkroví (půdní nadezdívka) by měla být 90 cm zejména proto, aby bylo podkroví plnohodnotně využitelné a nesnížil se komfort užívání tohoto prostoru.

Výška nadezdívky podkroví by měla být optimálně 900 mm, aby byl prostor podkroví maximálně využit.
Výška nadezdívky podkroví by měla být optimálně 900 mm, aby byl prostor podkroví maximálně využit.

U jakých staveb je nadezdívka možná?

Nadezdívku je možné realizovat prakticky na jakékoli stavbě s libovolným typem střechy. Důležité je navrhnout takovou výšku nadezdívky, která bude korespondovat se sklonem střechy a bude maximalizovat využití podkrovního prostoru.

Pro stavbu nadezdívky je však nejvhodnější sedlová střecha se sklonem od 35 do 55 ⁰. Nejméně se naopak hodí střechy valbové a stanové s malým sklonem střechy, u kterých je využití podkrovního prostoru značně omezené.

Výška nadezdívky v podkroví: Závěr

Nedostatečná výška stropů je častým problémem při kolaudaci starých staveb. Jednou z možností, jak problém vyřešit, je zvětšit obytný prostor pomocí nadezdívky. Nástavbu je však optimální uskutečnit pouze u střech s určitou hodnotou sklonu. V ostatních případech se bohužel mnohdy nevyplatí.

Nové podkroví - nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podkroví
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů