Vyžaduje stavba pergoly ohlášení stavby a územní souhlas?

Pro stavbu pergoly se rozhodují nejen majitelé novostaveb, ale i starších domů. Není divu, jelikož zahradní pergola nabízí mnoho benefitů, zejména místo pro odpočinek či posezení s přáteli. Pokud jste se pro stavbu pergoly rozhodli a nevíte, zda stavba pergoly vyžaduje stavební povolení, nebo ohlášení stavby, v tomto článku zjistíte, zda váš projekt vyžaduje návštěvu stavebního úřadu či nikoliv.

Stavba pergoly – povolení a ohlášení dle stavebního zákona

Stavby pergoly se týká stavební zákon § 79 bod 2 písm. o. Pokud pergola splňuje všechny níže uvedené parametry, nebudete pro stavbu pergoly potřebovat žádná povolení, ohlášení, ani územní souhlas.

Pergola nepotřebuje žádná povolení, pokud je splněno:

 • Pergola je do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m,
 • pergola se bude nacházet na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci,
 • pergola neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení,
 • pergola neslouží pro podnikatelskou činnost,
 • pergola je v souladu s územně plánovací dokumentací,
 • pergola je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m,
 • plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

Pakliže je jeden z výše uvedených bodů parametrů překročen, stavba pergoly vyžaduje územní souhlas, příp. územní rozhodnutí.

Stavba pergoly vyžaduje ohlášení stavby v případě zastavěné plochy nad 25 m²
Stavba pergoly vyžaduje ohlášení stavby v případě zastavěné plochy nad 25 m²

Pergola nad 25 m2 zastavěné plochy

Pokud by byla překročena zastavěná plocha pergoly 25 m2, kromě vyřízení územního souhlasu budete pravděpodobně potřebovat vyřídit i ohlášení stavby (postup vyřízení ohlášení stavby – formulář + přílohy). V § 103 odst. 1, písm. e, bod 1 nevyžadují ohlášení nepodsklepené stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky. Tyto stavby zároveň nesmějí obsahovat pobytové místnosti, hygienické zařízení, ani vytápění.


Pergola - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pergola - IN
Pergola bude:
Součástí poptávky je:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

V § 104 odst. 1, písm. d je dále uvedeno, že ohlášení stavebnímu úřadu postačí u staveb do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m.

Stavba pergoly – územní souhlas

Ke stavbě vyžadující územní souhlas musíte zajistit potřebné podklady. Jedná se například o souhlas k umístění stavebního záměru (například v případě, že stavebník není vlastníkem pozemku), souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, souhlasy osob, jejichž vlastnická práva mohou být dotčena (souhlasy sousedů), a jednoduchý technický popis záměrů s příslušnými výkresy. 

V případě, že se stavba pergoly bude nacházet na hranici pozemků nebo ve vzdálenosti do 2 metrů od hranic pozemků, musíte pro vyřízení územního souhlasu (příp. pro ohlášení stavby pergoly) zajistit i souhlas souseda se stavbou pergoly.

Nejlepším řešením je zajít na místní příslušný stavební úřad (seznam úřadů ZDE) a informovat se, co vše po vás budou vyžadovat.

Tip: Chystáte se na novou pergolu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pergola
Pergola bude:
Součástí poptávky je:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů